| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 67 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Aukštuomenės daktaras 6 (Royal Pains 6)
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Klausimėlis.lt (kart.)
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:59 Loterija „Jėga"
21:00 Rinkimai 2019. Kandidatų į Respublikos Prezidentus debatai. Ved. E. Jakilaitis (su vertimu į gestų k.)
22:45 Dviračio žinios
23:10 Po vienu dangum (The Same Sky/Der gleiche Himmel)
00:15 Tvin Pyksas 3 (Twin Peaks 3: The Return)
01:15 Vakaras su Edita. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota, kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Laima Karaliūtė (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 68 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (808)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (809)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (810)
07:35 Tomo ir Džerio šou (2)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (12)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (13)
09:55 Monikai reikia meilės (69)
10:25 Namai, kur širdis (62)
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 (54)
12:00 Yra, kaip yra
12:55 Mano likimas (47)
13:55 Mano likimas (48)
14:50 Dvi šeimos (72)
15:30 Dvi šeimos (73)
16:00 KK2
16:35 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Paveldėtoja 2 (55)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Šerifo mašina
00:15 Judantis objektas (20)
01:15 Užtikrintas teisingumas
03:00 Programos pabaiga

| TV3

05:25 Virtuvė 5/9s.
06:10 Televitrina 3
06:25 Aladinas 1/162s. (kart.)
06:55 Simpsonai 17/1s. (kart.)
07:25 Simpsonai 17/2s. (kart.)
07:55 Prieš srovę 19/19s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3075
10:00 Deganti širdis 1/13s.
11:00 Deganti širdis 1/14s.
12:00 Paskutinis iš Magikianų 5/17s.
12:30 Paskutinis iš Magikianų 5/18s.
13:00 Pažadėtoji 6/361s.
13:30 Pažadėtoji 6/362s.
14:00 Pažadėtoji 6/363s.
14:30 Pažadėtoji 6/364s.
15:00 Simpsonai 17/3s.
15:30 Simpsonai 17/4s.
16:00 TV3 žinios 96
16:25 TV3 orai 96
16:30 TV Pagalba 13/51s.
18:30 TV3 žinios 135
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 135
19:30 Gero vakaro šou 5/34s.
20:30 Prakeikti 7/52s.
21:00 TV3 vakaro žinios 77
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 77
22:00 Karšta pupytė
22:25 Vikinglotto 20
00:05 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2/10s.
01:00 Tironas 2/9s.
01:55 Amerikiečiai 4/7s.
02:40 Ekstrasensai tiria 6/105s.
04:05 Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2/10s.
04:55 Virtuvė 5/10s.
05:20 Virtuvė 5/11s.

| BTV

07:05 Stoties policija (34)
08:05 Sudužusių žibintų gatvės (27)
09:05 Paskutinis faras (37)
10:05 Kobra 11 (3)
11:05 Ekstrasensų mūšis (11)
13:45 Stoties policija (35)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (28)
15:55 Paskutinis faras (38)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (4)
18:30 Betsafe–LKL. Neptūnas - Skycop. Ketvirtfinalio rungtynės
21:00 Septinta kategorija. Pasaulio pabaiga (1)
22:50 Septinta kategorija. Pasaulio pabaiga (2)
00:40 Požemių ugnis
02:35 F. T. Budrioji akis (6)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau