| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 49 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6 (SOKO Stuttgart 6)
11:15 Aukštuomenės daktaras 4 (Royal Pains 4)
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Speciali laida dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo. Ved. Nemira Pumprickaitė (su vertimu į gestų k.)
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Aš – laidos vedėjas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Iškyla prie Kabančios uolos (Picnic at Hanging Rock)
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Laima Karaliūtė (subtitruota, kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 50 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (754)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (755)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (756)
07:35 Tomo ir Džerio šou (8)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (175)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (176)
09:55 Monikai reikia meilės (55)
10:25 Namai, kur širdis (44)
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 (44)
12:00 Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas (11)
14:00 Mano likimas (12)
15:00 Dvi šeimos (37)
15:30 Dvi šeimos (38)
16:00 KK2
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Paveldėtoja 2 (45)
21:00 Monikai reikia meilės (56)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS MS1. Kalėjimo griūtis
00:20 Judantis objektas (6)
01:20 Smogiamoji jėga
03:00 Programos pabaiga

| TV3

05:25 Paskutinis iš Magikianų 3/37s. (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Aladinas 1/154s. (kart.)
06:55 Simpsonai 15/10s. (kart.)
07:25 Simpsonai 15/11s. (kart.)
07:55 Prieš srovę 19/15s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 187
10:00 Meilės miestas 1/37s.
11:00 Meilės miestas 1/38s.
12:00 Paskutinis iš Magikianų 4/1s.
12:30 Paskutinis iš Magikianų 4/2s.
13:00 Pažadėtoji 6/295s.
13:30 Pažadėtoji 6/296s.
14:00 Pažadėtoji 6/297s.
14:30 Pažadėtoji 6/298s.
15:00 Simpsonai 15/12s.
15:30 Simpsonai 15/13s.
16:00 TV3 žinios 76
16:25 TV3 orai 76
16:30 TV Pagalba 13/33s.
18:30 TV3 žinios 107
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 107
19:30 Gero vakaro šou 5/31s.
20:30 Prakeikti 7/38s.
21:00 TV3 vakaro žinios 61
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 61
22:00 Nešdintis visu greičiu
22:25 Vikinglotto 16
00:00 X mutantai 1/11s.
00:55 Pasitikėjimas 1/3s.
02:00 Kvantikas 3/5s.
02:50 Ekstrasensai detektyvai 5/18s.
03:45 X mutantai 1/11s. (kart.)
04:35 Pasitikėjimas 1/3s. (kart.)
05:35 Paskutinis iš Magikianų 3/38s. (kart.)

| BTV

06:45 Mentalistas (44)
07:40 Stoties policija (16)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (9)
09:40 Paskutinis faras (19)
10:40 Kobra 11 (1)
11:40 Ekstrasensų mūšis (13)
13:45 Stoties policija (17)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (10)
15:55 Paskutinis faras (20)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (2)
18:30 Mentalistas (45)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (1)
20:25 Tautos tarnas (9)
21:00 Deganti žemė
22:50 Bėgliai
00:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (23)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau