| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 1996 m. N-7.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5 (SOKO Stuttgart 5). Detektyvinis
11:15 Aukštuomenės daktaras 3 (Royal Pains 3). Serialas. JAV. 2010–2011
12:00 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies'
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Medičiai. Florencijos valdovai 2 (Medici: The
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Tvin Pyksas 1 (Twin Peaks 1). Mistinis detektyvinis serialas. JAV.
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved
05:00 Lengvai ir linksmai!

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (718)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (719)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (720)
07:35 Tomas ir Džeris (49)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (151)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (152)
09:55 Monikai reikia meilės (43)
10:25 Namai, kur širdis (32)
11:00 Bus visko
12:00 Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas (56)
14:00 Mano likimas (57)
15:00 Dvi šeimos (13)
15:30 Dvi šeimos (14)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Yra, kaip yra
18:00 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 KK2
19:30 Nuo... Iki...
20:00 Paveldėtoja 2 (37)
20:30 Monikai reikia meilės (46)
21:00 Žinios
21:50 Sportas
21:56 Orai
21:58 Telefoninė loterija 1634
22:00 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Machinatoriai
23:50 Judantis objektas (19)
00:45 24 valandos gyventi
02:20 Programos pabaiga

| TV3

05:35 Paskutinis iš Magikianų 1/15s.
06:10 Televitrina 3
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/425s. (kart.)
06:55 Simpsonai 14/7s. (kart.)
07:25 Simpsonai 14/8s. (kart.)
07:55 Svajonių sodai 30 (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 175
10:00 Meilės miestas 1/13s.
11:00 Meilės miestas 1/14s.
12:00 Paskutinis iš Magikianų 1/17s.
12:30 Paskutinis iš Magikianų 1/18s.
13:00 Pažadėtoji 6/247s.
13:30 Pažadėtoji 6/248s.
14:00 Pažadėtoji 6/249s.
14:30 Pažadėtoji 6/250s.
15:00 Simpsonai 14/9s.
15:30 Simpsonai 14/10s.
16:00 TV3 žinios 64
16:25 TV3 orai 64
16:30 TV Pagalba 13/21s.
18:30 TV3 žinios 91
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 91
19:30 Auksiniai svogūnai
22:30 Katastrofiškai nesėkmingas filmas
00:10 X mutantai 1/4s.
01:10 Kaulai 5/15s.
02:00 Kvantikas 2/17s.
02:50 Ekstrasensai detektyvai 5/3s.
03:30 X mutantai 1/4s. (kart.)
04:20 Kaulai 5/15s. (kart.)
05:05 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26/7s.

| BTV

06:30 Iš visų jėgų (14)
06:55 Būk ekstremalas (14)
07:25 Stoties policija (4)
08:25 Sudužusių žibintų gatvės (37)
09:25 Paskutinis faras (7)
10:25 Kobra 11 (12)
11:25 Ekstrasensų mūšis (4)
13:45 Stoties policija (5)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (38)
15:55 Paskutinis faras (8)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (13)
18:30 Mentalistas (36)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (16)
20:25 Tautos tarnas (1)
21:30 Slėgis
23:20 Misija "Neįmanoma" 2
01:45 Iliuzija (4)
02:35 Kriminalinė Maskva (4)
03:20 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (16)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau