| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5 (SOKO Stuttgart 5)
11:15 Aukštuomenės daktaras 3 (Royal Pains 3)
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą"
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 12 beždžionių 3 (12 Monkeys 3/Twelve Monkeys 3)
23:45 Klausimėlis.lt (kart.)
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Tvin Pyksas 1 (Twin Peaks 1)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą". (kart.)
05:00 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2016–2017 m. N-7. 34 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (706)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (707)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (708)
07:35 Tomas ir Džeris (45)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (143)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (144)
09:55 Monikai reikia meilės (39)
10:25 Namai, kur širdis (28)
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 (34)
12:00 Mano likimas (48)
13:00 Mano likimas (49)
14:00 Svaragini. Amžina draugystė (33)
14:30 Svaragini. Amžina draugystė (34)
15:00 Dvi šeimos (5)
15:30 Dvi šeimos (6)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Yra, kaip yra
18:00 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 KK2
19:30 Nuo... Iki...
20:00 Paveldėtoja 2 (35)
20:30 Monikai reikia meilės (43)
21:00 Žinios
21:50 Sportas
21:58 Orai
22:00 VAKARO SEANSAS Juodasis griaustinis
00:00 Judantis objektas (16)
01:00 Sukilimas
02:30 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Kaulai 5/11s. (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/424s. (kart.)
06:55 Simpsonai 13/21s. (kart.)
07:25 Simpsonai 13/22s. (kart.)
07:55 Namas 1/7s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 171
10:00 Meilės miestas 1/5s.
11:00 Meilės miestas 1/6s.
12:00 Paskutinis iš Magikianų 1/109s.
12:30 Paskutinis iš Magikianų 1/110s.
13:00 Pažadėtoji 6/232s.
14:00 Pažadėtoji 6/233s.
14:30 Pažadėtoji 6/234s.
15:00 Simpsonai 14/1s.
15:30 Simpsonai 14/2s.
16:00 TV3 žinios 59
16:25 TV3 orai 59
16:30 TV Pagalba 13/17s.
18:30 TV3 žinios 85
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 85
19:30 Prieš srovę 19/12s.
20:30 Prakeikti 7/26s.
21:00 TV3 vakaro žinios 47
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 47
22:00 Konanas barbaras
00:10 X mutantai 1/1s.
01:10 Kaulai 5/12s.
02:00 Kvantikas 2/14s.
02:50 Ekstrasensai tiria 96
04:20 X mutantai 1/1s. (kart.)
05:10 Kaulai 5/12s. (kart.)

| BTV

06:25 Mentalistas (32)
07:15 Stoties policija (24)
08:15 Sudužusių žibintų gatvės (33)
09:15 Paskutinis faras (3)
10:15 Kobra 11 (8)
11:15 Ekstrasensų mūšis (3)
13:45 Stoties policija (1)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (34)
15:55 Paskutinis faras (4)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (9)
18:30 Mentalistas (33)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (13)
20:25 Tautos tarnas (22)
21:00 Maksimali rizika
23:00 Nindzė žudikas
00:55 Juodasis sąrašas (15)
01:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (13)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau