| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5 (SOKO Stuttgart 5)
11:15 Aukštuomenės daktaras 3 (Royal Pains 3)
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Speciali laida dėl LR Konstitucijos 9 straipsnio papildymo 5 dalimi (Referendumu priimti įstatymai keičiami tik nauju referendumu)
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Aš – laidos vedėjas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Iškyla prie Kabančios uolos (Picnic at Hanging Rock)
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 5 (SOKO Stuttgart 5)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Laima Karaliūtė (subtitruota, kart.)
05:00 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2016–2017 m. N-7. 30 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (694)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (695)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (696)
07:35 Tomas ir Džeris (41)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (135)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (136)
09:55 Monikai reikia meilės (35)
10:25 Namai, kur širdis (24)
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 (32)
12:00 Mano likimas (43)
13:00 Svaragini. Amžina draugystė (23)
13:30 Svaragini. Amžina draugystė (24)
14:00 Dvi širdys (1542)
14:30 Dvi širdys (1543)
15:00 Dvi širdys (1544)
15:30 Dvi širdys (1545)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Yra, kaip yra
18:00 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 KK2
19:30 Nuo... Iki...
20:00 Paveldėtoja 2 (33)
20:30 Monikai reikia meilės (40)
21:00 Žinios
21:50 Sportas
21:58 Orai
22:00 VAKARO SEANSAS Operacija "Delta farsas"
23:50 Judantis objektas (13)
00:45 Ypatinga užduotis
02:25 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Kaulai 5/8s. (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Aladinas 1/146s. (kart.)
06:55 Simpsonai 13/13s. (kart.)
07:25 Simpsonai 13/14s. (kart.)
07:55 Prieš srovę 19/11s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 167
10:00 Meilės žiedai 157
11:00 Meilės žiedai 158
12:00 Svotai 6/16s.
13:00 Pažadėtoji 6/216s.
13:30 Pažadėtoji 6/217s.
14:00 Pažadėtoji 6/218s.
14:30 Pažadėtoji 6/219s.
15:00 Simpsonai 13/15s.
15:30 Simpsonai 13/16s.
16:00 TV3 žinios 55
16:25 TV3 orai 55
16:30 TV Pagalba 13/13s.
18:30 TV3 žinios 79
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 79
19:30 Gero vakaro šou 5/27s.
20:30 Prakeikti 7/23s.
21:00 TV3 vakaro žinios 44
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 44
22:00 Paskutinė riba
22:25 Vikinglotto 12
00:00 Rezidentas 1/12s.
01:00 Kaulai 5/9s.
01:55 Kvantikas 2/11s.
02:45 Ekstrasensai tiria 93
04:10 Rezidentas 1/12s. (kart.)
05:00 Kaulai 5/9s. (kart.)

| BTV

06:45 Mentalistas (28)
07:40 Stoties policija (20)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (29)
09:40 Nepataisomi (15)
10:40 Kobra 11 (4)
11:40 Ekstrasensų mūšis (1)
13:10 Tautos tarnas (18)
13:45 Stoties policija (21)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (30)
15:55 Nepataisomi (16)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (5)
18:30 Mentalistas (29)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (10)
20:25 Tautos tarnas (19)
21:00 Akivaizdus ir tikras pavojus
23:50 Pinigų kalba
01:35 Juodasis sąrašas (12)
02:20 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (10)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau