| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą". (kart.)
06:55 Tegyvuoja rokas! (Rock It!)
08:30 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
12:00 Pasaulio dokumentika. Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3 (Wild 24 S03)
12:55 Pasaulio dokumentika. Nematomas Havajų pasaulis (Wild Hawaii)
13:50 Premjera. Džesika Flečer 6 (Murder, She Wrote 6)
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto"
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Teisė žinoti
18:30 Vakaras su Edita. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Dvi kartos
23:00 Geras vyrukas (The Good Guy)

| LNK

06:15 Tomas ir Džeris (37)
06:35 Žvėrelių būrys (12)
07:00 "Nickelodeon" valanda. Keista šeimynėlė (9)
07:30 Neramūs ir triukšmingi (5)
08:00 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (2)
08:25 KINO PUSRYČIAI Visa tiesa apie ryklį
10:15 Stebuklinga dovanėlė
12:05 Hugo išradimas
14:40 Aš - šnipas
16:30 Gyvūnų pasaulis
17:00 Bus visko
18:00 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 SUPERKINAS Asteriksas ir Obeliksas prieš Cezarį
21:10 PREMJERA Kultūristai
23:45 PREMJERA Nubusti Meksikoje
01:25 Pasivaikščiojimas
03:25 Programos pabaiga

| TV3

06:15 Televitrina 3
06:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/153s. (kart.)
07:00 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/421s.
07:30 Aladinas 1/146s.
08:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/154s.
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 10/205s.
09:00 Virtuvės istorijos 9/11s.
09:30 Gardu Gardu 7/12s.
10:00 Svajonių ūkis 5/28s.
10:30 Būk sveikas! 1/7s.
11:00 Šoklusis bičiulis. Sugrįžimas
12:45 Maloningasis vaiduoklis
14:45 Simpsonai 29/19s.
15:15 Ekstrasensų mūšis 18/11s.
17:00 Raudonas kilimas 5/11s.
17:30 Namų idėja su IKEA 1/3s.
18:30 TV3 žinios 75
19:17 TV3 sportas 1
19:22 TV3 orai 75
19:25 Eurojackpot 11
19:30 Turtuolis vargšas 1/4s.
21:00 Šventasis
22:55 Nepageidaujami genai
01:00 Laukiniai šernai (kart.)
02:50 Beždžionių planeta (kart.)
04:55 Svotai 6/12s.

| BTV

06:40 Vaikai šėlsta (35)
07:05 Vaikai šėlsta (36)
07:30 Vaikai šėlsta (37)
08:00 Vaikai šėlsta (38)
08:29 „Top Shop“ televitrina
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Baltijos galiūnų komandinis čempionatas
10:00 Nutrūkę nuo grandinės (31)
10:30 Iš visų jėgų (9)
11:00 Būk ekstremalas (9)
11:30 Spec. būrys. Išlieka stipriausi (5)
12:30 Pragaro viešbutis (5)
13:40 Ekstrasensų mūšis (13)
16:00 Lemtingi skambučiai (5)
17:00 Betsafe–LKL. Žalgiris - Pieno žvaigždės
19:30 Mes vieno kraujo
22:10 MANO HEROJUS Pasilik
00:10 AŠTRUS KINAS Akis
01:55 Juodasis sąrašas (9)
02:40 Juodasis sąrašas (10)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau