| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5 (SOKO Stuttgart 5)
11:15 Aukštuomenės daktaras 3 (Royal Pains 3)
12:00 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota, kart.)
13:00 Vartotojų kontrolė. Ved. Giedrius Drukteinis. (kart.)
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Auksinis protas
22:50 Fantastiškas penktadienis. Drakula. Pradžia (Dracula Untold). Fantastinė veiksmo drama. JAV, Japonija. 2014 m. N-14. Rež. Gary Shore. HD.
00:30 Drakula. Pradžia (Dracula Untold)
02:00 Pasaulio dokumentika. Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3 (Wild 24 S03)
02:45 Pasaulio dokumentika. Nematomas Havajų pasaulis (Wild Hawaii)
03:30 Neužmiršti. Dokumentinis filmas. Aut. Aistė Stonytė, Audrius Stonys, Česlovas Stonys. 2019 m. 3 d. (kart.)
04:25 Džesika Flečer 6 (Murder, She Wrote 6)

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (685)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (686)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (687)
07:35 Tomas ir Džeris (38)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (129)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (130)
09:55 Monikai reikia meilės (32)
10:25 Namai, kur širdis (21)
11:00 Valanda su Rūta
12:00 Mano likimas (40)
13:00 Svaragini. Amžina draugystė (17)
13:30 Svaragini. Amžina draugystė (18)
14:00 Dvi širdys (1530)
14:30 Dvi širdys (1531)
15:00 Dvi širdys (1532)
15:30 Dvi širdys (1533)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Bus visko
18:00 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 KK2 penktadienis
20:30 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Pasivaikščiojimas
23:00 Mačetė
01:00 Mirties traukinys
02:40 Ketvirtojo Reicho aušra
04:15 Programos pabaiga

| TV3

05:15 Kaulai 5/6s. (kart.)
06:10 Televitrina 3
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 10/215s. (kart.)
06:55 Simpsonai 13/7s. (kart.)
07:25 Simpsonai 13/8s. (kart.)
07:55 Farai 12/26s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 164
10:00 Meilės žiedai 151
11:00 Meilės žiedai 152
12:00 Svotai 6/13s.
13:00 Pažadėtoji 6/204s.
13:30 Pažadėtoji 6/205s.
14:00 Pažadėtoji 6/206s.
14:30 Pažadėtoji 6/207s.
15:00 Simpsonai 13/9s.
15:30 Simpsonai 13/10s.
16:00 TV3 žinios 52
16:25 TV3 orai 52
16:30 TV Pagalba 13/10s.
18:30 TV3 žinios 74
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 74
19:30 Sparnai. Ugnies tramdytojai
21:05 Laukiniai šernai
23:10 Universalus karys. Atpildo diena
01:25 Kingsman. Slaptoji tarnyba (kart.)
03:40 Blogasis samarietis (kart.)

| BTV

07:15 Vaikai šėlsta (38)
07:40 Stoties policija (17)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (26)
09:40 Nepataisomi (12)
10:40 Kobra 11 (1)
11:45 Mentalistas (26)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (7)
13:45 Stoties policija (18)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (27)
15:55 Nepataisomi (13)
17:00 Kobra 11 (2)
18:00 NKL čempionatas. Jonavos "Sintek-Jonava" - Šilutės "Šilutė"
20:00 Amerikietiškos imtynės (9)
21:00 Amerikietiškos imtynės (9)
22:00 Jūrų pėstininkai
00:15 Niko
02:00 Juodasis sąrašas (10)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau