| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis (Der Alte)
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota, kart.)
13:00 Vartotojų kontrolė. Ved. Giedrius Drukteinis. (kart.)
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Auksinis protas
22:50 Fantastiškas penktadienis. Nerealusis Halkas (The Incredible Hulk). Fantastinis nuotykių filmas. JAV. 2008 m. N-14. Rež. Louis Leterrier. HD.
00:40 Klausimėlis.lt (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža (subtitruota, kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)

| LNK

06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (554)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (555)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (556)
07:35 Madagaskaro pingvinai (9)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (77)
09:05 Rimti reikalai (67)
09:40 Namai, kur širdis (30)
10:25 KK2
10:55 Valanda su Rūta
12:00 Meilės sparnai (190)
13:00 Gyvenimo daina (151)
14:00 Aukštakulnių kerštas (43)
15:00 Dvi širdys (1391)
15:30 Dvi širdys (1392)
16:00 Dvi širdys (1393)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Viską prisiminti
23:10 Krikštatėvis III
02:00 Nebijok pažinti
02:25 Nakties klajūnai
04:05 Programos pabaiga

| TV3

05:05 Rouzvudas 2/7s. (kart.)
06:10 Televitrina 226
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 7/724s.
06:55 Simpsonai 9/6s. (kart.)
07:25 Simpsonai 9/7s. (kart.)
07:55 Farai 12/17s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 120
10:00 Meilės žiedai 63
11:00 Meilės žiedai 64
12:00 Svotai 4/1s.
13:00 Pažadėtoji 6/29s.
13:30 Pažadėtoji 6/30s.
14:00 Pažadėtoji 6/31s.
14:30 Pažadėtoji 6/32s.
15:00 Simpsonai 9/8s.
15:30 Simpsonai 9/9s.
16:00 TV3 žinios 8
16:25 TV3 orai 8
16:30 TV Pagalba 12/25s.
18:30 TV3 žinios 11
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 11
19:30 Rio 2
21:20 Žmogus - skruzdė
23:35 Valstybės priešas
02:05 Kerštas (kart.)
03:40 Rembo. Pirmasis kraujas (kart.)

| BTV

07:15 Vaikai šėlsta (28)
07:40 Stoties policija (21)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (18)
09:40 Įteisintas faras (13)
10:45 Gelbėtojai - 112 (41)
11:15 Gelbėtojai - 112 (42)
11:45 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (88)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (19)
13:40 Stoties policija (22)
14:40 Sudužusių žibintų gatvės (19)
15:45 Įteisintas faras (14)
16:50 Gelbėtojai - 112 (43)
17:25 Gelbėtojai - 112 (44)
18:00 NKL čempionatas. Mažeikių "Ereliai" - Marijampolės "Sūduva-Mantinga"
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (20)
21:00 Universalus karys. Atsiskaitymo diena
23:10 Dakaras 2019 (6)
23:40 Tarptautinis turnyras "BUSHIDO KOK 2018 Ryga"
02:00 Gyvi numirėliai (4)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau