| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą"
07:00 Gimtoji žemė
07:30 Sunkus vaikas (Problem Child)
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios. Orai.
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios. Orai.
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva
12:00 Pasaulio dokumentika. Tamsioji augalų pusė
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Laukinės gamtos sekliai (Spy in the Wild)
13:50 Premjera. Džesika Flečer 5 (Murder, She Wrote 5)
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto"
15:45 Žinios. Orai.
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios. Sportas.
18:00 Teisė žinoti
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas.
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis"
23:10 Premjera. Išmesk mamą iš traukinio (Throw Momma from the Train)
00:10 Nulis motyvacijos
01:50 Pasaulio dokumentika. Prieš potvynį (Before The Flood)
03:30 Istorijos detektyvai
04:15 Puaro (Agatha Christie's Poirot)

| LNK

05:10 Programos pabaiga
06:00 Dienos programa
06:05 Madagaskaro pingvinai (10)
06:35 Įspūdingasis Žmogus-voras (26)
07:00 "Nickelodeon" valanda. Kung Fu Panda (25)
07:30 Sveiki atvykę į "Veiną" (5)
08:00 Riterių princesė Nela (11)
08:30 Tomo ir Džerio pasakos (2)
09:00 Ogis ir tarakonai (65)
09:10 Ogis ir tarakonai (66)
09:20 Ogis ir tarakonai (67)
09:30 Nebijok pažinti
10:00 KINO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris. Stebuklingas žiedas
11:10 Mara ir Ugnianešys
13:00 Mis Slaptoji agentė 2. Ginkluota ir žavinga
15:15 Holivudo žmogžudysčių skyrius
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA Balerina
21:15 PREMJERA Mielas Diktatoriau
23:05 Blogas senelis
01:00 Superbombonešis. Naikinti viską
03:10 Programos pabaiga

| TV3

06:15 Televitrina
06:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/17
07:00 Transformeriai. Maskuotės meistrai
07:30 Aladinas
08:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/18
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 4/18
09:00 Virtuvės istorijos 8/10
09:30 Gardu Gardu 6/10
10:00 Svajonių ūkis 5/10
10:30 Tavo supergalia 1/3
11:00 Misija: dirbame sau
11:30 Inoekspertai 1/8
12:00 Kelionių panorama
12:30 Beilio nuotykiai. Naktis Kautaune
14:10 Urmu pigiau
16:30 Havajai 5.0 5/9
17:30 Laimingas, nes gyvas
18:30 TV3 žinios
19:17 TV3 sportas
19:22 TV3 orai
19:25 Eurojackpot
19:30 Užkerėtoji
21:40 Šimto žingsnių kelionė
00:05 Prieštaringi jausmai
01:50 Ilgiausia kelionė
04:00 Zero 3
05:05 Melas ir paslaptys 2/4

| BTV

06:15 Didžiojo sprogimo teorija (22)
06:45 Didžiojo sprogimo teorija (23)
07:15 Didžiojo sprogimo teorija (24)
07:45 Didžiojo sprogimo teorija (1)
08:15 Didžiojo sprogimo teorija (2)
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Galiūnai. Lietuvos rinktinė - Europos rinktinė
10:00 Brydės
10:30 Kiti pasauliai. Tradicijų sergėtojai (1)
11:35 Velniški Stivo Ostino išbandymai (15)
12:30 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (7)
13:25 Ekstrasensų mūšis (4)
15:50 Nusikaltimų tyrėjai (3)
17:00 Betsafe–LKL. Skycop – Rytas
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 MANO HEROJUS Kita miesto pusė
23:50 AŠTRUS KINAS Laukinės aistros. Karšta ketveriukė
01:35 Muzikinė kaukė

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau