| LRT TELEVIZIJA

23:00 Fantastiškas penktadienis. Rytojus niekada nemiršta (Tomorrow Never Die (JB20))
Veiksmo trileris. Didžioji Britanija, JAV. 1997 m. N-14. Rež. Roger Spottiswoode. HD.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Štutgarto kriminalinė policija 7 (SOKO Stuttgart 7)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
02:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. Vaidybinis serialas. Rež. Saulius Vosylius. 5 s. 2016 m. (kart.)
03:50 Smegenų paslaptys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
06:30 Klausimėlis.lt. HD.
06:45 Nakties pasakos (Les Contes de la nuit/Tales of The Night)
08:05 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. HD (kart.)
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
11:45 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų išgyvenimo strategija (Life Stories)
12:40 Pasaulio dokumentika. Maži, bet ypatingi. vabzdžiai (Little Matters. Insects)
13:35 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
15:20 Gamtos inspektoriai. HD (kart.)
15:43 Loterija „Keno Loto"
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Klausimėlis.lt. HD.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 „Nerija" – 45. Jubiliejinis koncertas su simfoniniu orkestru ir bigbendu. HD.
23:00 Mamytė žudikė (Serial Mom)
00:30 Rytojus niekada nemiršta (Tomorrow Never Die (JB20))
02:25 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų išgyvenimo strategija (Life Stories)
03:15 Pasaulio dokumentika. Maži, bet ypatingi. vabzdžiai (Little Matters. Insects)
04:05 „Nerija" – 45. Jubiliejinis koncertas su simfoniniu orkestru ir bigbendu. HD (kart.)

| LNK

00:30 Gimęs sukelti pragarą
(Born to Raise Hell). Rež.: Lauro Chartrand. Vaid.: Darren Shahlavi, Steven Seagal, Cosmina Pasarin. JAV. 2010. Veiksmo filmas.
02:15 Programos pabaiga
06:25 Dienos programa
06:30 Žvėrelių būrys (6)
06:55 Neramūs ir triukšmingi (8)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Žuviukai burbuliukai (7)
07:45 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (20)
08:10 Pabaisiukas Bansenas (7)
08:35 Tomo ir Džerio šou (20)
09:00 Saugokis meškinų (44)
09:15 Saugokis meškinų (45)
09:30 Drakonų kova. Super (29)
09:55 Ogis ir tarakonai (49)
10:05 KINO PUSRYČIAI Stebuklų namai
11:50 Gaisrinės šuo
14:00 Neteisingai apkaltintas
15:45 Policijos akademija 7. Misija Maskvoje
17:30 Geriau vėliau, negu niekada (4)
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Madagaskaras 2
21:10 Brolis keistuolis
23:00 Galvok kaip vyras 2
01:00 Tamsiausia valanda
02:35 Programos pabaiga

| TV3

23:25 Stounas
Vienas vyras svajojo apie ramų poilsį, kitas – apie nevaržomą laisvę. Kartą jų svajonės susikirto ir pakurstytos pražūtingos vyresnio vyro...
01:20 Kaulai
02:20 Pelkė
03:10 Ekstrasensų mūšis
04:10 Paskutinis iš vyrų
04:35 Paskutinis iš vyrų
06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Žvaigždžių karai. Sukilėliai
08:00 Aladinas
08:30 Tolimos šalies dievaitis
08:40 Lordo Farkvado šmėkla
09:00 Skaniai ir paprastai
09:30 Maisto kelias
10:00 Kintamanio brangakmenis
11:00 Rodencija ir Dantukų fėja
12:45 Meilė keliauja laiku. Smaragdas
15:00 Bilis Medisonas
16:45 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:17 TV3 sportas
19:22 TV3 orai
19:25 Eurojackpot
19:30 101 dalmatinas
21:35 Iksmenai. Apokalipsė
01:30 Dviveidis
04:00 Lobiai O. K.

| BTV

22:50 Pažymėtas žmogus
(Marked Man). Rež.: Marc F. Voizard. Vaid.: Roddy Piper, Jane Wheeler, Miles O'Keeffe. Kanada. 1996. Veiksmo filmas.
00:45 Persekiotojas (10)
01:30 Kas žudikas? (40)
02:30 Absoliutus blogis. Išnykimas
06:15 Auklė (30)
06:45 Auklė (31)
07:15 Auklė (32)
07:45 Auklė (33)
08:15 Auklė (34)
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Nutrūkę nuo grandinės (5)
09:30 Apie žūklę
10:00 Vaikai šėlsta (6)
10:30 Džiunglių princesė Šina (4)
11:30 Paryžius. Gyventojai ir gyvūnai (2)
12:40 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (8)
13:40 Ekstrasensų mūšis (11)
16:25 Reali mistika (36)
17:25 Vanity Fair. Visiškai slaptai (7)
18:25 Kas žudikas? (41)
19:30 Dainuok mano dainą
21:30 MANO HEROJUS Terminatorius 3. Mašinų prisikėlimas
23:40 AŠTRUS KINAS Sutartis su šėtonu
01:30 Dainuok mano dainą