| LRT TELEVIZIJA

18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
Ved. Darius Jurgelevičius.
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Laima Karaliūtė (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Babilonas Berlynas (Babylon Berlin 1-2)
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 5 (SOKO Stuttgart 5)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Laima Karaliūtė (subtitruota, kart.)
05:00 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)

| LNK

17:35 Yra, kaip yra
Pokalbių šou. Vedėjai Asta Stašaitytė - Masalskienė ir Viktoras Jakovlevas.
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia meilės (26)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Pagrobtieji
00:20 Juodasis sąrašas (21)
01:15 Pagirios Las Vegase
03:05 Alchemija. VDU karta
03:35 RETROSPEKTYVA
04:05 Programos pabaiga

| TV3

16:30 TV Pagalba 12/54s.
Lietuva, Drama, 2017
Žiūrovams puikiai pažįstama patikima ir vieninga gelbėtojų komanda skubės į bet kurį Lietuvos kampelį spręsti gyvenimiškų situacijų.
18:30 TV3 žinios 52
19:25 TV3 orai 52
19:30 Farai 12/23s.
20:30 Prakeikti 7/10s.
21:00 TV3 vakaro žinios 30
21:55 TV3 orai 30
22:00 Universalus karys. Kita karta
23:55 Skubi pagalba 1/7s.
00:55 Vaiduoklių ieškotojai 1/5s.
01:20 Vaiduoklių ieškotojai 1/6s.
01:50 Apsukrios kambarinės 3/309s.
02:35 Ekstrasensai tiria 6/110s.
04:00 Skubi pagalba 1/7s.
04:50 Vaiduoklių ieškotojai 1/6s.
05:15 Apsukrios kambarinės 3/309s.

| BTV

18:00 Info diena
18:35 Mentalistas (16)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (20)
20:30 Tautos tarnas (6)
21:00 Mirties apsuptyje 2
22:50 Sapnų gaudyklė
01:20 Didžiojo sprogimo teorija (17)
01:45 Didžiojo sprogimo teorija (18)
02:05 Amžiaus nusikaltimai (7)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau