| LRT TELEVIZIJA

06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:05 Seimo nutarimo „Dėl pritarimo V. Sinkevičiaus kandidatūrai į EK narius“ svarstymas ir priėmimas. Tiesioginė transliacija iš LR Seimo.
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2006 m. N-7. 313 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 8 (SOKO Stuttgart 8). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2016–2017 m. N-7. 8/17 s. HD.
11:15 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 5 s.
12:00 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus. (subtitruota)
13:00 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
14:50 Prezidento Valdo Adamkaus tarptautinė konferencija. Tiesioginė transliacija iš prezidentūros (su vertimu į gestų k.)
16:15 Žinios. Orai.
16:25 Prezidento Valdo Adamkaus tarptautinė konferencija. Tiesioginė transliacija iš prezidentūros (su vertimu į gestų k.)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė
19:30 Baltijos keliui – 30. Tegul žydi laisvė. Tiesioginė transliacija iš Katedros aikštės. Ved. Edita Mildažytė (su vertimu į gestų k.)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Daiktų istorijos. Ved. Saulius Pilinkus
22:30 Dviračio žinios
23:00 Kostiumuotieji 5 (Suits 5)
00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 5 s. (kart.
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Daiktų istorijos. Ved. Saulius Pilinkus. (kart.)

| LNK

06:35 Mano gyvenimo šviesa (1016)
(Diya Aur Batti Hum). Vaid.: Anas Rashid, Deepika Singh, Gautam Gulati. Indija. 2013. Telenovelė.
07:05 Mano gyvenimo šviesa (1017)
07:30 Tomas ir Džeris (91)
07:40 Tomas ir Džeris (92)
07:50 Tomas ir Džeris (93)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (150)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (151)
09:50 Mirtis rojuje (6)
10:55 Kandisė Renuar (5)
12:00 Neklausk meilės vardo (110)
12:30 Neklausk meilės vardo (111)
13:00 Paskolinta meilė (25)
14:00 Našlaitės (57)
15:00 Svajoklė (57)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Bjaurusis ančiukas Niujorke (18)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Kruvini pinigai
00:15 Juodasis sąrašas (16)
01:10 Po saulėlydžio
02:45 Alchemija. VDU karta
03:15 RETROSPEKTYVA
03:40 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/108s.
JAV, Animacinis, 2009
Vienoje šiltoje jūroje, Bikinio atolo dugne, stovi namelis iš.
06:55 Simpsonai 23/13s. (kart.)
07:25 Simpsonai 23/14s. (kart.)
07:55 Atsargiai! Merginos 4/84s. (kart.)
08:25 Atsargiai! Merginos 4/85s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3133
10:00 Nuo meilės nepabėgsi 1/5s.
11:00 Nuo meilės nepabėgsi 1/6s.
12:00 Svotai 2
13:00 Pažadėtoji 7/1990s.
13:30 Pažadėtoji 7/1991s.
14:00 Pažadėtoji 7/1992s.
14:30 Pažadėtoji 7/1993s.
15:00 Simpsonai 23/15s.
15:30 Simpsonai 23/16s.
16:00 TV3 žinios 167
16:25 TV3 orai 167
16:30 TV Pagalba 13/47s.
18:30 TV3 žinios 234
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 234
19:30 Baltijos kelias. 30 metų
20:30 Kam ta meilė? 2/30s.
21:00 TV3 vakaro žinios 134
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 134
22:00 Žudymo žaidimai
00:05 Kaulai 12/12s.
01:05 Nuodėmių daktaras 1/106s.
01:55 Raitelis be galvos 2/13s.
02:45 Rouzvudas 1/2s.
03:30 Kaulai 12/12s. (kart.)
04:25 Naujakuriai 3/10s.
04:50 Svotai 2 (kart.)

| BTV

06:40 Mentalistas (18)
(The Mentalist V). Vaid.: Simon Baker, Robin Tunney, Amanda Righetti, Owain Yeoman, Tim Kang. JAV. 2012. Detektyvinis serialas.
07:35 Pragaro virtuvė (4)
08:30 Sudužusių žibintų gatvės (35)
09:30 Teisingumo agentai (38)
10:30 Kobra 11 (9)
11:30 Ekstrasensų mūšis (2)
13:50 Pragaro virtuvė (5)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (36)
15:55 Teisingumo agentai (39)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (10)
18:30 Mentalistas (19)
19:30 Akloji zona (14)
20:30 Kvailiai šėlsta (18)
21:00 Pažymėtas žmogus
23:05 Mirties apsuptyje 2
00:55 Akloji zona (14)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau