| LRT TELEVIZIJA

05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 211 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2012–2015 m. N-7. 391 s. HD.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3). Detektyvinis serialas. Vokietija. 2011–2012 m. N-7. 3/24 s. HD.
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 83 s.
12:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota, kart.)
13:00 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva
16:35 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
16:45 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 212 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
19:30 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Gyvenk be skolų. Socialinė-ekonominė programa. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Ištikimybė (Allegiance). Serialas, trileris. JAV. 2015 m. N-14. 4 s. HD.
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 83 s. (kart.
00:30 Bloga mergaitė. Vaidybinis serialas. Rež. Mykolas Vildžiūnas. 32 s. (su garsiniu vaizdavimu). (kart.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis). (kart.
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ištikimybė (Allegiance). Serialas, trileris. JAV. 2015 m. N-14. 4 s. HD (kart.
04:50 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved. K. Sabolius ir T. Ramanauskas. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2019 m. N-7. 212 s. HD (kart.

| LNK

06:00 Mano gyvenimo šviesa (1250)
06:45 Mano gyvenimo šviesa (1251)
07:30 Tomo ir Džerio šou (21)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (109)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (110)
09:55 Rimti reikalai 2 (58)
10:25 Rozenheimo policija (9)
11:25 Supermamos (18)
12:00 VIDO VIDeO
13:00 Tik tu ir aš (22)
13:30 Tik tu ir aš (23)
14:00 Našlaitės (136)
15:00 Svajoklė (136)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai 2 (59)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Titanų susidūrimas
00:35 Akloji zona (16)
01:30 Kapitonas Filipsas
03:55 Alchemija VII. Naujoji karta renkasi kūrybą
04:25 RETROSPEKTYVA
04:55 Programos pabaiga

| TV3

05:30 Atsargiai! Merginos 3/51s.
Rusija, Komedija, 2013
Keturios merginos iš provincijos miestelio apsigyvena didmiestyje.
06:10 Televitrina 3
06:25 Keršytojų komanda 1/42s.
06:55 Žmogus voras 1/8s.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/82s.
07:55 Gero vakaro šou 6/15s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 3197
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/17s.
11:00 Nuo likimo nepabėgsi 1/18s.
12:00 Atsargiai! Merginos 3/52s.
12:30 Atsargiai! Merginos 3/53s.
13:00 Parduotas gyvenimas 1/44s.
13:30 Parduotas gyvenimas 1/45s.
14:00 Parduotas gyvenimas 1/46s.
14:30 Parduotas gyvenimas 1/47s.
15:00 Simpsonai 30/22s.
15:30 Simpsonai 30/23s.
16:00 TV3 žinios 247
16:25 TV3 orai 247
16:30 TV Pagalba 14/73s.
18:30 TV3 žinios 346
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 346
19:30 Farai 13/15s.
20:30 Moterys meluoja geriau 12/54s.
21:00 TV3 vakaro žinios 198
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 198
22:00 Uola
00:50 Makgaiveris 1/5s.
01:40 Tėvynė 5/5s.
02:35 APB 1/5s.
03:25 Makgaiveris 1/4s. (kart.)
04:15 Vieniši tėvai 1/10s.
04:40 Vieniši tėvai 1/11s.
05:05 Atsargiai! Merginos 3/52s. (kart.)
05:30 Atsargiai! Merginos 3/53s. (kart.)

| BTV

06:20 CSI. Majamis (13)
07:15 Mano virtuvė geriausia (13)
08:35 Stoties policija (10)
09:35 Paskutinis faras (37)
10:35 Gelbėtojai - 112 (11)
11:05 Gelbėtojai - 112 (12)
11:35 Jūrų pėstininkai (11)
12:35 Visa menanti (11)
13:35 Mano virtuvė geriausia (14)
14:55 Stoties policija (11)
16:00 Paskutinis faras (38)
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112 (13)
18:00 Gelbėtojai - 112 (14)
18:30 CSI. Majamis (14)
19:30 Jūrų pėstininkai (12)
20:30 Galiu rytoj (8)
21:00 Blyksnis
22:55 Išbandymų diena
01:20 Visa menanti (11)
02:15 Detektyvų istorijos (5)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau