| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:30 Rinkimai 2019. Respublikos Prezidento rinkimų II turo ir Europos Parlamento rinkimų rezultatai. Ved. Indrė Makaraitytė. Tiesioginė transliacija iš Lietuvos...
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 75 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius."
18:30 Klauskite daktaro. Ved. Liepa Norkevičienė ir Alvydas Unikauskas
19:30 Vartotojų kontrolė. Ved. Giedrius Drukteinis
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 LRT forumas. Politinių diskusijų laida. Ved
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Veisenzė. Berlyno meilės istorija 4 (The Weissensee Saga 4). Serialas. Vokietija. 2017 m. N-7. 4/6 s. HD.
00:00 LRT radijo žinios
00:05 Tvin Pyksas 3 (Twin Peaks 3: The Return). Serialas. JAV. 2017 m. N-14. 3/6 s.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Liepa Norkevičienė ir Alvydas Unikauskas. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vartotojų kontrolė. Ved. Giedrius Drukteinis. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2018 m. N-7. 75 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (832)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (833)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (834)
07:35 Tomo ir Džerio šou (10)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (28)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (29)
10:00 Mirtis rojuje (1)
11:15 Namai, kur širdis (82)
12:00 Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas (63)
14:00 Mano likimas (64)
15:00 Dvi šeimos (92)
15:30 Dvi šeimos (93)
16:00 Dvi šeimos (94)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Sala
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Priešprieša
00:30 Išbandymų diena (4)
01:30 Pasodinsiu savo EKS
03:20 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina
06:25 Keršytojų komanda ("Avengers Assemble")
06:55 Simpsonai ("The Simpsons")
07:25 Simpsonai ("The Simpsons")
07:55 Svajonių sodai. Lietuva, 2017. 38 s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje ("Sturm Der Liebe")
10:00 Deganti širdis ("Hatirla Gönül")
11:00 Deganti širdis ("Hatirla Gönül")
12:00 Tarp mūsų, mergaičių ("Между нами, девочками")
13:00 Pažadėtoji ("Balika Vadhu")
13:30 Pažadėtoji ("Balika Vadhu")
14:00 Pažadėtoji ("Balika Vadhu")
14:30 Pažadėtoji ("Balika Vadhu")
15:00 Simpsonai ("The Simpsons")
15:30 Simpsonai ("The Simpsons")
16:00 TV3 žinios
16:25 TV3 orai
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai
19:30 Namas
20:30 Prakeikti
21:00 TV3 vakaro žinios
21:52 TV3 sportas
21:57 TV3 orai
22:00 PREMJERA VAKARO KINO TEATRAS Svetimšalis ("The Foreigner")
00:15 Melas ir paslaptys 2/203s.
01:10 Tironas 3/3s.
02:10 Amerikiečiai 4/13s.
03:05 Ekstrasensai tiria 6/111s.
04:30 Melas ir paslaptys 2/203s.
05:20 Virtuvė 6/2s.

| BTV

06:35 Džiunglių princesė Šina (7)
07:35 Stoties policija (42)
08:35 Sudužusių žibintų gatvės (35)
09:35 Paskutinis faras (45)
10:35 Kobra 11 (11)
11:35 Ekstrasensų mūšis (6)
13:45 Stoties policija (43)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (36)
15:55 Paskutinis faras (46)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (12)
18:30 Betsafe–LKL. numatomos finalo rungtynės
21:00 Šešios kulkos
23:20 Išbandymų diena
01:55 Iliuzija (11)
02:40 Mirties įšalas (3)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau