| LRT TELEVIZIJA

16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
Vaidybinis serialas. Ispanija. 2016 m. N-7. 408 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Genijus. Einšteinas (Genius 1. Einstein). Serialas. JAV. 2017 m. N-14. 6 s. HD.
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 1 (SOKO Stuttgart 1)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. HD (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vartotojų kontrolė. Ved. Giedrius Drukteinis. (kart.)
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)

| LNK

16:30 Labas vakaras, Lietuva
Aktualių pokalbių laida. Vedėjai Lavija Šurnaitė ir Paulius Skučas.
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Kaip Liveta pasakys
21:00 Rimti reikalai (25)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Snaiperis. Atgimimas
00:20 Akloji zona (2)
01:20 Amerikiečių snaiperis
03:40 Programos pabaiga

| TV3

16:30 TV Pagalba
Žiūrovams puikiai pažįstama patikima ir vieninga gelbėtojų komanda skubės į bet kurį Lietuvos kampelį spręsti gyvenimiškų situacijų. „TV...
18:30 TV3 žinios
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai
19:30 Visi mes žmonės
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
21:52 TV3 sportas
21:57 TV3 orai
22:00 Kobra 11
23:00 Blogas policininkas
00:00 Nuodėmių daktaras
01:00 Nusikalstami protai. Kitapus sienų
01:50 Rouzvudas
02:40 Specialioji jūrų policijos tarnyba
03:30 Kaip išsisukti įvykdžius žmogžudystę
04:20 Paskutinis žmogus Žemėje
04:45 Nuodėmių daktaras
05:35 Naujokė

| BTV

16:50 Kobra 11 (6)
(Alarm for Cobra 11 VII). Vaid.: Erdogan Atalay, Gottfried Vollmer, Dietmar Huhn. Vokietija. Kriminalinis veiksmo serialas.
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (40)
19:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (10)
20:00 DELFI dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu
20:30 Info diena
21:00 Super 8
23:15 Seniai-plėšikai
01:05 Karo vilkai. Likvidatoriai V (2)
02:05 Gyvi numirėliai (5)