| LRT TELEVIZIJA

02:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
02:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. Daugiaserijinis vaidybinis filmas. Rež. Saulius Vosylius. 2017 m. 12 s. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
06:35 Dėžinukai (The Boxtrolls)
08:05 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. HD (kart.)
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
11:45 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų išgyvenimo strategija (Life Stories)
12:40 Pasaulio dokumentika. Varovas. Didžioji dramblio kelionė (Mahout. The Great Elephant Walk)
13:35 Premjera. Džesika Flečer 4 (Murder, She Wrote 4)
15:20 Gamtos inspektoriai
15:43 Loterija „Keno Loto"
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Klausimėlis.lt. HD.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 LRT 90-mečio gala koncertas iš Kauno „Žalgirio" arenos. HD.
22:50 Ivon kvapas (Le parfum d'Yvonne / The Scent of Yvonne)
00:20 Vinetu. Sidabro ežero paslaptis (Winnetou. Das Geheimnis vom Silbersee (2))
01:55 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų išgyvenimo strategija (Life Stories)
02:50 Pasaulio dokumentika. Varovas. Didžioji dramblio kelionė (Mahout. The Great Elephant Walk)
03:45 Lengvai ir linksmai! Roko ir operos sintezė VCO Rock
04:25 Džesika Flečer 4 (Murder, She Wrote 4). Kriminalinis serialas. JAV. 1987–1988 m. N-7. 4/7, 4/8 s. HD (kart.

| LNK

01:45 Išminuotojų būrys
(The Hurt Locker). Rež.: Kathryn Bigelow. Vaid.: Ralph Fiennes, Anthony Mackie, Brian Geraghty, Guy Pearce, David Morse, Jeremy Renner. JAV. 2008....
04:05 Programos pabaiga
04:05 Programos pabaiga
06:25 Dienos programa
06:30 Žvėrelių būrys (14)
06:55 Įspūdingasis Žmogus-voras (2)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Kung Fu Panda (1)
07:45 Sveiki atvykę į "Veiną" (2)
08:10 Pabaisiukas Bansenas (15)
08:35 Linksmieji Tomas ir Džeris (3)
09:00 Ogis ir tarakonai (15)
09:10 Ogis ir tarakonai (16)
09:20 Ogis ir tarakonai (17)
09:30 Drakonų kova. Super (37)
10:00 KINO PUSRYČIAI Pabėgimas iš Žemės planetos
11:45 Trys nindzės imasi veikti
13:30 Pričiupom! (9)
14:00 Paslaptingoji sala (1)
15:45 Paslaptingoji sala (2)
17:30 Geriau vėliau, negu niekada (8)
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša
21:15 Ponas ir ponia gangsteriai
23:15 Skaistuolė amerikietė
00:55 Kapitonas Filipsas
03:20 Programos pabaiga

| TV3

02:10 Rouzvudas
Geriausias Majamio patologas daktaras Baumontas Rouzvudas be vargo išaiškina daugelį aukų paslapčių. Ar randas slepia mirties priežastį, ar mirusiosio...
03:00 Ekstrasensai tiria
04:00 Moderni šeima
04:25 Moderni šeima
04:50 Kaulai
05:10 Rouzvudas
06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Žvaigždžių karai. Sukilėliai
08:00 Aladinas
08:30 Kobra 11
09:30 Maisto kelias
10:00 Bibliotekininkai
11:00 Mažylis mieste
12:50 Kačių motina
14:45 Aukso sergėtojas
16:45 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:17 TV3 sportas
19:22 TV3 orai
19:25 Eurojackpot
19:30 Dantukų fėja
21:40 Aš - robotas
23:55 Purvini pinigai
01:00 Taksi
02:45 Centurionas
04:25 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius

| BTV

02:00 Kas žudikas? (48)
(Who's the Killer?). Prancūzija. 2016. Kriminalinė publicistika.
02:50 Drakonų tiltas
06:15 Auklė (91)
06:45 Auklė (92)
07:15 Auklė (93)
07:45 Auklė (94)
08:15 Auklė (95)
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Nutrūkę nuo grandinės (9)
09:30 Apie žūklę
10:00 Vaikai šėlsta (14)
10:30 Džiunglių princesė Šina (12)
11:30 Rykliai - vandenyno valdovai
12:40 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (8)
13:40 Ekstrasensų mūšis (6)
16:00 Reali mistika (44)
17:05 Nusikaltimų tyrėjai (3)
18:15 Kas žudikas? (49)
19:30 Dainuok mano dainą
21:30 MANO HEROJUS Javos karštis
23:40 AŠTRUS KINAS Goblinas
01:30 Dainuok mano dainą