| LRT TELEVIZIJA

14:00 Žinios
Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą"
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 12 beždžionių 2 (12 Monkeys 2/Twelve Monkeys 2)
23:45 Klausimėlis.lt (kart.)
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (kart.)
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)

| LNK

14:00 Aukštakulnių kerštas (32)
(Stiletto Vendetta). Vaid.: Tulin Ozen, Yildiray Sahinler, Gokce Bahadir. Turkija. 2017. Serialas.
15:00 Dvi širdys (1358)
15:30 Dvi širdys (1359)
16:00 Dvi širdys (1360)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Lituanos Locos
21:00 Rimti reikalai (60)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Nurašytieji
00:15 Juodasis sąrašas (16)
01:20 Kolibrio efektas
03:05 Programos pabaiga

| TV3

14:00 Pažadėtoji 5/133s.
Indija, Drama, 2012 <br>Radžastanas – didžiausia Indijos valstija šalies šiaurėje, prie pat Pakistano. Serialas yra pelnęs daug apdovanojimų...
14:30 Pažadėtoji 5/134s.
15:00 Simpsonai 8/11s.
15:30 Simpsonai 8/12s.
16:00 TV3 žinios 207
16:25 TV3 orai 218
16:30 TV Pagalba 12/12s.
18:30 TV3 žinios 352
19:25 TV3 orai 352
19:30 Prieš srovę 19/16s.
20:30 Moterys meluoja geriau 11/52s.
21:00 TV3 vakaro žinios 196
21:55 TV3 orai 195
22:00 Pro stiklą
00:10 Kvantikas 3/1s.
01:10 Vaiduoklių ieškotojai 1/13s.
01:35 Vaiduoklių ieškotojai 1/14s.
02:05 Grainderis 1/17s.
02:30 Grainderis 1/18s.
02:55 Ekstrasensai detektyvai 5/2s.
03:50 Kvantikas 3/1s. (kart.)
04:35 Vaiduoklių ieškotojai 1/13s. (kart.)
05:05 Vaiduoklių ieškotojai 1/14s. (kart.)
05:25 Grainderis 1/16s. (kart.)

| BTV

13:40 Stoties policija (8)
(Lineinyi otdel V). Vaid.: Andrey Frolov, Vladimir Zherebcov, Vladimir Steklov. Rusija. 2012. Detektyvinis serialas.
14:40 Sudužusių žibintų gatvės (5)
15:45 Šuo (24)
16:50 Gelbėtojai - 112 (15)
17:25 Gelbėtojai - 112 (16)
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (77)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (6)
20:30 Varom! (15)
21:00 Mirtinos žaizdos
23:05 Baudėjas. Karo zona
01:10 Sostų karai (4)
02:05 Velniški Stivo Ostino išbandymai (7)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau