| LRT TELEVIZIJA

12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
Ved. Darius Jurgelevičius.
13:05 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:15 Auksinis protas
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:18 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis"
23:00 Premjera. Aukštuomenės daktaras 6 (Royal Pains 6)
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 6 (SOKO Stuttgart 6)
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. Vaidybinis serialas. Rež. Saulius Vosylius. 2 s. 2016 m. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Ved. Alfredas Bumblauskas. HD (kart.)

| LNK

12:25 Gyvenimiškos istorijos
Santykių dramas pristato Mindaugas Capas.
13:25 Gyvenimo daina (32)
14:25 Dvi širdys (950)
14:55 Dvi širdys (951)
15:25 Dvi širdys (952)
15:55 Dvi širdys (953)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvenimiškos istorijos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Oplia!
20:00 PREMJERA Tautos tarnas (2)
20:30 PREMJERA Tautos tarnas (3)
21:00 Bus visko
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Nakties įkaitas
00:50 Judantis objektas (3)
01:40 Vienintelis šūvis
03:40 Programos pabaiga

| TV3

12:00 Tarp mūsų, mergaičių
Mažame Tetuševo miestelyje gyvena trys ypatingos moterys: meno studentė Olesia, jos mama Jelena, statybų įmonės tiekimo skyriaus vadovė, ir močiutė...
13:00 Pažadėtoji
13:30 Pažadėtoji
14:00 Pažadėtoji
14:30 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
15:30 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:28 TV3 orai
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai
19:30 Paskutinis iš Magikianų
20:00 Tarp mūsų, mergaičių
21:00 Kam ta meilė?
21:30 TV3 vakaro žinios
22:22 TV3 sportas
22:27 TV3 orai
22:30 Karštasis kubilas - laiko mašina
00:45 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius
01:35 Kaulai
02:25 Amerikiečiai
03:30 Ekstrasensų mūšis
04:30 Paskutinis iš vyrų
04:55 Paskutinis iš vyrų

| BTV

12:35 Stoties policija (30)
(Lineinyi otdel VIII). Vaid.: Andrey Frolov, Aleksey Buldakov, Maksim Konovalov. Rusija. 2015. Detektyvinis serialas.
13:45 Džuna (6)
14:50 44-as skyrius (107)
15:50 Teisingumo agentai (15)
16:50 Kobra 11 (9)
17:55 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (1)
18:55 Stoties policija (31)
20:00 Info diena
20:25 Nusikaltimų miestas (16)
21:00 Mirtinas ginklas 3
23:20 Numeris 44
01:55 Persekiotojas (7)
02:40 Vanity Fair. Visiškai slaptai (5)