| LRT TELEVIZIJA

11:40 Giminės
Gyvenimas tęsiasi 4. Daugiaserijinis vaidybinis filmas. Rež. Saulius Vosylius. 2018 m. 1 s. HD.
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:15 Auksinis protas
19:30 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis"
23:00 Premjera. Aukštuomenės daktaras 8 (Royal Pains 8)
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 7 (SOKO Stuttgart 7)
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4. Daugiaserijinis vaidybinis filmas. Rež. Saulius Vosylius. 2018 m. 1 s. HD (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Dokumentinis vaidybinis filmas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Ved. Alfredas Bumblauskas. HD (kart.)

| LNK

11:25 Meilės sparnai (41)
(Cuidado Con el Angel). Vaid.: William Levy, Maite Perroni, Abraham Ramos. Meksika. 2008. Telenovelė.
12:25 Meilės sparnai (42)
13:25 Gyvenimo daina (55)
14:25 Dvi širdys (1039)
14:55 Dvi širdys (1040)
15:25 Dvi širdys (1041)
15:55 Dvi širdys (1042)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvenimiškos istorijos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2
20:00 Tautos tarnas (12)
20:30 Tautos tarnas (13)
21:00 Bus visko
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Vendeta
00:15 Kultas (8)
01:05 Druska
02:45 Programos pabaiga

| TV3

10:00 Tai - mano gyvenimas
Baharė – rūpestinga ir darbšti mergina, kuri dėl šeimos finansinių sunkumų meta mokyklą ir įsidarbina kepinių parduotuvėje. Optimistė ir...
12:00 Kobra 11
13:00 Pažadėtoji
13:30 Pažadėtoji
14:00 Pažadėtoji
14:30 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
15:30 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:28 TV3 orai
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai
19:30 Paskutinis iš Magikianų
20:00 Tai bent giminaičiai
21:00 Kam ta meilė?
21:30 TV3 vakaro žinios
22:22 TV3 sportas
22:27 TV3 orai
22:30 Laukinė
01:30 Aš - robotas
03:30 Purvini pinigai

| BTV

11:40 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (22)
(Law & Order: Special Victims Unit XI). Vaid.: Mariska Hargitay, Christopher Meloni, Ice-T .. JAV. 2009. Detektyvinis serialas.
12:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (5)
13:40 Vladimiras Vysockis: „Ačiū, kad gyvas“ (1)
14:50 Farų karai (14)
15:50 Teisingumo agentai (38)
16:55 Kobra 11 (16)
18:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (23)
19:00 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (6)
20:00 Info diena
20:25 Nusikaltimų miestas (3)
21:00 Sumautos atostogos Meksikoje
22:55 Javos karštis
00:55 Juodasis sąrašas (16)
01:45 Okupuoti (1)
02:35 Okupuoti (2)