| LRT TELEVIZIJA

09:05 Senis (Der Alte)
Detektyvinis serialas. Vokietija. 2004 m. N-7. 298 s.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 4 (SOKO Stuttgart 4)
10:55 Akis už akį 4 (Leverage 4)
11:40 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:28 Loterija „Jėga"
21:30 Pasaulio teisuoliai
22:20 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. HD (subtitruota)
23:10 Svetimšalė 2 (Outlander 2)
00:15 Karinės paslaptys. Ved. Aleksandras Matonis. HD (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai". Scen. autorė ir ved. Edita Mildažytė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. HD (subtitruota, kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)

| LNK

09:00 Rytas su LNK
Informacinė aktualių pokalbių laida. Vedėjai Živilė Vaškytė, Gabrielė Tetenskaitė ir Mantas Bružas.
11:00 Yra, kaip yra
12:00 Visi už vieną
12:30 Nuo... Iki...
12:55 KK2
13:25 Rožių karas (141)
14:25 Dvi širdys (727)
15:25 Dvi širdys (728)
15:55 Dvi širdys (729)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Paveldėtoja (37)
21:00 Ekranai
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Snaiperis 3
00:20 Judantis objektas (4)
01:15 Įkalinta
02:55 Programos pabaiga

| TV3

08:55 Meilės sūkuryje
Vokietija, drama, 2017
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Svotai
13:00 Pažadėtoji
13:30 Pažadėtoji
14:00 Maištingosios amazonės
15:00 Simpsonai
15:30 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:25 TV3 orai
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Šviesoforas
20:00 Prieš srovę
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:20 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 Eurolygos rungtynės. Kauno „Žalgiris“ - Pirėjo „Olympiacos“
00:30 Kaulai
01:25 Gražuolė ir pabaisa
02:15 Gaudynės
03:05 Raitelis be galvos
03:55 Imperija
04:50 Kaulai

| BTV

09:35 Tokia tarnyba (19)
(Takaya rabota II). Vaid.: Maksim Merkulov, Irina Sheyanova, Aleksey Mitin, Aleksandr Sayutalin. Rusija. 2016. Detektyvinis serialas.
10:30 Gelbėtojai - 112 (30)
11:00 Gelbėtojai - 112 (31)
11:35 Akloji zona (3)
12:35 Stoties policija (18)
13:40 Prokurorų patikrinimas (425)
14:50 44-as skyrius (48)
15:55 Tokia tarnyba (20)
16:50 Gelbėtojai - 112 (32)
17:20 Gelbėtojai - 112 (33)
17:55 Akloji zona (4)
18:55 Stoties policija (19)
20:00 Info diena
20:25 Visi už vieną
21:00 Nėra kur bėgti
22:55 Transformeriai
01:35 Dingęs (1)
02:35 Blogas šuo! (3)