| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5 (SOKO Stuttgart 5)
11:15 Aukštuomenės daktaras 3 (Royal Pains 3)
12:00 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota, kart.)
13:00 Vartotojų kontrolė. Ved. Giedrius Drukteinis. (kart.)
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Auksinis protas
22:50 Fantastiškas penktadienis. Premjera. Sniego traukinys (Snowpiercer)
01:05 Sniego traukinys (Snowpiercer)
03:10 Pasaulio dokumentika. Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3 (Wild 24 S03)
03:55 Teisė žinoti. Ved. Rita Miliūtė. (kart.)
04:25 Džesika Flečer 6 (Murder, She Wrote 6). Kriminalinis serialas. JAV. 1989–1990 m. N-7. 6/18, 6/19 s. HD (kart.

| LNK

06:05 Mano gyvenimo šviesa (700)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (701)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (702)
07:35 Tomas ir Džeris (43)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (139)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (140)
09:55 Monikai reikia meilės (37)
10:25 Namai, kur širdis (26)
11:00 Valanda su Rūta
12:00 Mano likimas (45)
13:00 Svaragini. Amžina draugystė (27)
13:30 Svaragini. Amžina draugystė (28)
14:00 Svaragini. Amžina draugystė (29)
14:30 Svaragini. Amžina draugystė (30)
15:00 PREMJERA Dvi šeimos (1)
15:30 PREMJERA Dvi šeimos (2)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Bus visko
18:00 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Bornas. Sunaikinta tapatybė
23:25 Nakties įkaitas
01:45 PREMJERA Mutantų pasaulis
03:10 Tokarevas
04:40 Programos pabaiga

| TV3

06:10 Televitrina 3
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 10/205s. (kart.)
06:55 Simpsonai 13/17s. (kart.)
07:25 Simpsonai 13/18s. (kart.)
07:55 Farai 12/27s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 169
10:00 Meilės miestas 1/1s.
11:00 Meilės miestas 1/2s.
12:00 Paskutinis iš Magikianų 1/105s.
12:30 Paskutinis iš Magikianų 1/106s.
13:00 Pažadėtoji 6/224s.
13:30 Pažadėtoji 6/225s.
14:00 Pažadėtoji 6/226s.
14:30 Pažadėtoji 6/227s.
15:00 Simpsonai 13/19s.
15:30 Simpsonai 13/20s.
16:00 TV3 žinios 57
16:25 TV3 orai 57
16:30 TV Pagalba 13/15s.
18:30 TV3 žinios 81
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 81
19:30 Išvirkščias pasaulis
21:20 Ji - šnipė
23:50 Mano geriausio draugo mergina
01:45 Paskutinė riba (kart.)
03:30 Ričardas Liūtaširdis (kart.)
05:25 Svotai 6/14s.

| BTV

06:45 Mentalistas (30)
07:40 Stoties policija (22)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (31)
09:40 Paskutinis faras (1)
10:40 Kobra 11 (6)
11:40 Ekstrasensų mūšis (3)
13:45 Stoties policija (23)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (32)
15:55 Paskutinis faras (2)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (7)
18:30 Mentalistas (31)
19:30 Amerikietiškos imtynės (10)
20:30 Amerikietiškos imtynės (10)
21:30 Kikboksininkas. Agresorius
23:20 Mirties angelas
01:00 Juodasis sąrašas (14)
01:45 Lemtingi skambučiai (5)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau