| LRT TELEVIZIJA

08:37 Sportas
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 3 (SOKO Stuttgart 3)
10:55 Akis už akį 3 (Leverage 3)
11:40 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gimę tą pačią dieną
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 LRT forumas
22:20 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai"
23:15 Svetimšalė 1 (Outlander 1)
00:15 Pasaulio teisuoliai. Ved. Dominykas Kubilius. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. HD (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Pramoginė laida „Editos šou". Ved. Edita Mildažytė. N-7. HD (kart.)

| LNK

08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (74)
(Walker, Texas Ranger). Vaid.: Sheree J. Wilson, Chuck Norris, Clarence Gilyard Jr.. JAV. 1993. Veiksmo serialas.
09:00 Rytas su LNK
11:00 Yra, kaip yra
12:00 KK2 penktadienis
13:25 Rožių karas (116)
14:25 Dvi širdys (630)
14:55 Dvi širdys (631)
15:25 Dvi širdys (632)
15:55 Dvi širdys (633)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Paveldėtoja (22)
20:30 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Paslaptingi žvilgsniai
00:40 Judantis objektas (7)
01:30 Pabėgimas
03:05 Programos pabaiga

| TV3

07:55 Svajonių sodai
Laida apie sodininkystę, vedėja Aušra Tubienė
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Svotai
13:00 Simpsonai
13:30 Simpsonai
14:00 Pažadėtoji
14:30 Pažadėtoji
15:00 Maištingosios amazonės
16:00 TV3 žinios
16:25 TV3 orai
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Šviesoforas
20:00 Legendinės meilės
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:20 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 VAKARO KINO TEATRAS. Paskutinis raganų medžiotojas
00:35 Kalėjimo bėgliai
01:35 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:25 Kerštas
03:15 APB
04:05 Tėvynė

| BTV

08:35 Muchtaro sugrįžimas (754)
(Vozvrashchenie Muhtara 2). Vaid.: Oksana Stashenko, Konstantin Kostyshin, Oleg Maslennikov, Natalya Yunikova. Rusija. 2008. Kriminalinis serialas.
09:35 Tokia tarnyba (74)
10:30 Kobra 11 (15)
11:35 Akloji zona (7)
12:35 Stoties policija (22)
13:40 Prokurorų patikrinimas (400)
14:50 Muchtaro sugrįžimas (755)
15:55 Tokia tarnyba (75)
16:50 Kobra 11 (16)
17:55 Akloji zona (8)
18:55 Stoties policija (23)
20:00 Info diena
20:25 Visi už vieną
21:00 Operacija "Kardžuvė"
23:00 Bleiro ragana
00:40 Gyvi numirėliai (13)
01:30 Juodasis sąrašas (16)