| LRT TELEVIZIJA

10:35 Labas rytas, Lietuva
HD.
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
11:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus atgimimas (Gorongosa Park. Rebirth of Paradise)
12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Didžiosios gyvūnų migracijos (Nature's Great Migrations)
13:40 Mis Marpl 6 (Agatha Christie's Marple 6)
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom"
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Teisė žinoti
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis"
23:10 Žodžiai ir vaizdai (Words and Pictures)
01:05 Deimantai amžiams (Diamonds Are Forever (JB8))
03:00 Pasaulio dokumentika. Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus atgimimas (Gorongosa Park. Rebirth of Paradise)
03:55 Pasaulio dokumentika. Didžiosios gyvūnų migracijos (Nature's Great Migrations)
04:45 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. HD (kart.)

| LNK

10:00 KINO PUSRYČIAI Lego filmas
(Lego Movie, The). Rež.: Phil Lord, Christopher Miller. Australija, Danija, JAV. 2014. Animacinis filmas.
11:55 Visa tiesa apie ryklį
13:45 PREMJERA Šuniški šokiai
15:30 Šokis hip-hopo ritmu. Revoliucija
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Šrekas 2
21:15 Šnipas ne savo noru
23:05 Mari Huanos ekspresas
01:15 Rokenrola
03:15 Programos pabaiga

| TV3

11:00 Svajonių ūkis
Laida apie verslą kaime.
11:30 ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS. Arlo - kalbantis paršelis
13:05 ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS. Šoklusis bičiulis. Septinto padavimo smūgis
14:55 ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS. Beždžionėlė ledo ritulininkė
16:50 Ekstrasensai tiria
18:30 TV3 žinios
19:15 TV3 sportas
19:20 TV3 orai
19:25 Eurojackpot
19:30 ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS KINO TEATRAS. Auklė
21:20 PREMJERA ŠEŠTADIENIO GERO KINO VAKARAS. Padangių akis
23:25 Horizontas
01:10 Juros periodo parkas 3
02:45 Įkalintos po vandeniu
04:15 Svotai

| BTV

10:30 Blogas šuo! (1)
(Bad Dog! III). JAV. 2012. Serialas.
11:30 BBC dokumentika. Šarvuočių viešbutis
12:40 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu (92)
13:10 Džekas Hana kviečia į gamtą (11)
13:40 Vanity Fair. Visiškai slaptai (7)
14:45 Kas žudikas? (30)
16:00 Detektyvų istorijos (8)
17:05 Nusikaltimų miestas (1)
17:40 Banga žudikė (1)
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 MANO HEROJUS Pirmoji nuodėmė
00:25 AŠTRUS KINAS Moliūgagalviai 4. Keršto kraujas
02:10 Gyvi numirėliai (10)
02:55 Gyvi numirėliai (11)
03:40 Muzikinė kaukė