| LRT TELEVIZIJA

16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
Vaidybinis serialas. Ispanija. 2016 m. N-7. 328 s. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. C grupė. Prancūzija – Peru. Tiesioginė transliacija iš Jekaterinburgo. HD.
19:57 Loterija „Keno Loto"
20:00 Panorama
20:35 Sportas
20:43 Loterija „Jėga"
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. D grupė. Argentina – Kroatija. Tiesioginė transliacija iš Žemutinio Naugardo. HD.
23:00 Premjera. Aukštuomenės daktaras 5 (Royal Pains 5)
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 6 (SOKO Stuttgart 6)
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus. HD (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
03:30 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom". Aut. Viktorija Zavistanovič. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. HD (kart.)

| LNK

16:30 Labas vakaras, Lietuva
Aktualių pokalbių laida. Vedėjai Lavija Šurnaitė ir Paulius Skučas.
17:35 Gyvenimiškos istorijos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Juodosios našlės (12)
21:00 Tamsoje
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Itališkas apiplėšimas
00:45 Judantis objektas (12)
01:40 Didvyrių būrys
03:20 Alchemija. VDU karta
03:50 RETROSPEKTYVA
04:20 Programos pabaiga
04:20 Programos pabaiga

| TV3

16:30 TV Pagalba
>Lietuva, Drama, 2017
18:30 TV3 žinios
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai
19:30 Paskutinis iš Magikianų
20:00 Gyvenimo išdaigos
20:30 Gyvenimo išdaigos
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:22 TV3 sportas
22:27 TV3 orai
22:30 Kietas riešutėlis. Kerštas su kaupu
01:45 Kietas riešutėlis. Kerštas su kaupu
04:00 Magiškasis Maikas

| BTV

15:55 Tokia tarnyba (62)
(Takaya rabota II). Vaid.: Maksim Merkulov, Irina Sheyanova, Aleksey Mitin, Aleksandr Sayutalin. Rusija. 2016. Detektyvinis serialas.
16:50 Kobra 11 (14)
17:55 PREMJERA Mirtinas ginklas (2)
18:55 Stoties policija (14)
20:00 Info diena
20:25 Savaitės kriminalai
21:00 Priverstinis kerštas
22:50 Akmenų viesulas
00:35 Įkaitai (8)
01:25 Vanity Fair. Visiškai slaptai (3)
02:15 Reali mistika (29)