STV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 09-22
08:00 Programa
08:05 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
08:25 Rubrika „Kas?-Kur?-Kada?"
08:35 "Tautos balsas". Pokalbių laida. (k.)
09:05 "Šiaulių arena". Pramoginė - informacinė laida. (52)(k.)
09:35 Rubrika „Kas?-Kur?-Kada?"
09:45 "Radvilų Biržai". Pažintinė laida.(4)(k.)
10:15 Rubrika "Specialisto patarimai"
10:25 "Sėkmės istorijos. Beata Tiškevič". Pokalbių laida. (4)(k.)
10:55 "Ekstremalus sportas". Ekstremalaus sporto programa. (11)(k.)
11:20 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
11:40 Rubrika "Specialisto patarimai"
11:50 "Purenimai". Pokalbių laida. (74)(k.)
12:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
12:30 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
12:50 "Septyni Šiaulių dramos teatro dešimtmečiai". Pažintinė laida. (2)(k.)
13:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
13:30 "Nežinoma Čekijos Lietuva. Jonas Basanavičius ir Praha". Pažintinė laida. (7)(k.)
14:00 "Simfonija Šiauliams 2014". Koncertas.(k.)
15:40 Rubrika "Specialisto patarimai"
15:50 "Gyvoji Sūduvos istorija. Sudargas". Pažintinė laida. (21)(k.)
16:20 „Verdenė". Dokumentinis filmas.(k.)
17:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
17:30 "Anądien Šiauliuose". Pažintinė laida. (23)(k.)
18:00 "Таuro ragas". Laida apie medžioklę. (k.)
18:30 "Infostudija"
18:50 "Mokslo sriuba". Mokslo ir technologijų populiarinimo laida. (104)(k.)
19:10 "Labas iš Kelmės". Laida apie Kelmės rajoną.(10)(k.)
19:40 "Ventos vingiais". Laida apie Akmenės rajoną.(51)(k.)
20:10 Rubrika "Specialusis reportažas" (91)
20:20 "Gydomės Šiaulių ligoninėje"
20:50 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
21:00 "Infostudija"
21:20 Rubrika "Kas ? Kur ? Kada ?"
21:30 "Žemaitijos kraštas". Pažintinė laida.(3)(k.)
22:00 "Sportorama". Sporto įvykių apžvalga. (16)(k.)
22:15 "Šiaulių menininkai. Antanas ir Aldona Visockiai". Dokumentinis filmas. (2)(k.)
23:15 Rubrika "Specialisto patarimai"
23:25 "Infostudija"
23:45 Naktinės pramogos (S)
04:00 Programos pabaiga
Rytoj - 09-23
08:55 Programa
09:00 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
09:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
09:30 "Susitikime prie Kruojos". Laida apie Pakruojo rajoną.(26) (k.)
10:00 "Ventos vingiais". Laida apie Akmenės rajoną.(51)(k.)
10:30 Rubrika "Specialisto patarimai"
10:40 "Labas iš Kelmės". Laida apie Kelmės rajoną. (10)(k.)
11:10 "Reakcija"
11:20 "Savaitės aktualijos"
11:50 Rubrika "Specialusis reportažas"
12:00 "Infostudija". Pirmadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
12:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
12:30 "Infostudija". Antradienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
12:50 "Reakcija"
13:00 "Infostudija". Trečiadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
13:20 Rubrika "Specialisto patarimai"
13:30 "Infostudija". Ketvirtadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
13:50 Rubrika "Specialusis reportažas"
14:00 "Infostudija". Penktadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
14:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?
14:30 "Infostudija". Pirmadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
14:50 "Reakcija"
15:00 "Infostudija". Antradienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
15:20 Rubrika "Specialisto patarimai"
15:30 "Infostudija". Trečiadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
15:50 Rubrika "Specialusis reportažas"
16:00 "Infostudija". Ketvirtadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
16:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
16:30 "Infostudija". Penktadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
16:50 „Nidos plenerų potėpiai". Pažintinė laida. (2)(k.)
17:20 "Etnos". Pažintinė laida. (27)(k.)
17:50 Rubrika "Kas? Kur? Kada?
18:00 "Vyrų šešėlyje. Joana Pavalkytė - Griniuvienė". Pažintinė laida. (19)(k.)
18:30 "Kalba gimtoji lūposna įdėta. Aukštaitiška pakruojiečių tarmė"
19:00 "Tarp mūzos ir cenzūros. Kazio Morkūno vitražų simfonijos". Pažintinė laida. (3)(k.)
19:30 "Šiaulių arena". Pramoginė - informacinė laida. (53)(k.)
20:00 "Sveikinimų koncertas"
20:30 "Reakcija"
20:40 "Radvilų Biržai". Pažintinė laida.(4)(k.)
21:10 "Таuro ragas". Laida apie medžioklę. (k.)
21:40 Rubrika "Specialisto patarimai"
21:50 "Šiaulių pučiamųjų orkestrui - 50". Koncertas.(k.)
23:00 Naktinės pramogos (S)
23:30 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
04:00 Programos pabaiga
Poryt - 09-24
09:00 Programa
09:05 "Sodžius". Laida apie Šiaulių rajoną. (k.)
09:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
09:30 „Žmogus ir gyvūnas"
10:00 "Tauro ragas". Laida medžiotojams.(k.)
10:30 „Gydomės Šiaulių ligoninėje". Laida apie mediciną. (k.)
11:00 "Sveikinimų koncertas". Muzikinė laida.(k.)
11:30 "Geroji naujiena"
12:00 "Lietuviškų vaikų knygų iliustratoriai. Istorija"
12:40 Rubrika "Specialisto patarimai"
12:50 "Tarp mūzos ir cenzūros. Kazio Morkūno vitražų simfonijos". Pažintinė laida.(3)(k.)
13:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
13:30 "Šiaulių pučiamųjų orkestrui - 50". Koncertas.(k.)
15:10 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
15:20 "Klausiame Juzefos šimtametės..."
15:45 "Anądien Šiauliuose". Pažintinė laida. (23)(k.)
16:10 "Septyni Šiaulių dramos teatro dešimtmečiai"
16:40 Rubrika "Specialisto patarimai"
16:50 "Žemaitijos kraštas"
17:20 "Pėdsakai veda į Lietuvą. Rugenio sala - senoji pagonių žemė"
17:50 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
18:00 "Savaitės aktualijos". Informacinė laida su vertimu į gestų kalbą. (3)(k.)
18:30 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
18:40 "Žemaičių vyskupystė. Sovietmečio išbandymai"
19:10 "Mokslo sriuba"
19:25 Rubrika "Specialisto patarimai"
19:35 "Lietuvos dvarai. Dvarai po 1990-ųjų". Pažintinė laida. (1)(k.)
20:05 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
20:15 "Radviliškis šiandien ir rytoj". Laida apie Radviliškio rajoną.(k.)
20:45 "Purenimai"
21:15 Rubrika "Specialusis reportažas"
21:25 "Sėkmės istorijos. Vidas Mekionis"
21:55 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
22:05 " Kaip užmušt Jasoną?"
23:55 "Reakcija"
00:05 Naktinės pramogos (S)
04:00 Programos pabaiga
Pr - 09-25
15:25 Programa
15:30 "Verdenė". Dokumentinis filmas.(k.)
16:30 "Pėdsakai veda į Lietuvą. Rugenio sala - senoji pagonių žemė". Pažintinė laida. (1)(k.)
17:00 "Ekstremalus sportas"
17:20 "Savaitės aktualijos". Informacinė laida su vertimu į gestų kalbą. (3)(k.)
17:50 Rubrika "Specialusis reportažas"
18:00 "Sveikinimų koncertas". Muzikinė laida.(k.)
18:30 „Infostudija"
18:50 "Reakcija"
19:00 "Tautos balsas"
19:30 "Mokslo sriuba". Mokslo populiarinimo laida. (105)(k.)
19:50 "Ventos vingiais". Laida apie Akmenės rajoną. (51)(k.)
20:20 "Gydomės Šiaulių ligoninėje". Laida apie mediciną.(k.)
20:50 Rubrika "Specialisto patarimai"
21:00 „Infostudija"
21:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
21:30 "Reakcija"
21:40 "Septyni Šiaulių dramos teatro dešimtmečiai". Pažintinė laida. (3)(k.)
22:10 "Etnos"
22:40 Rubrika "Specialisto patarimai"
22:50 „Infostudija"
23:10 Naktinės pramogos
04:00 Programos pabaiga