LRT HD

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 07-29
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Karinės paslaptys
06:55 Premjera. Tobotai 2 (Tobot 2)
07:20 Tatonka ir mažieji draugai (Tales of Tatonka)
07:35 Šervudo padauža Robinas Hudas (Robin Hood. Mischief in Sherwood)
07:50 Džiunglių knyga 2 (Jungle Book 2)
08:05 Premjera
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
12:10 Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai (Icons of The Wild )
13:05 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys (Panoramas. The Loveliness of The World)
14:05 Džesika Flečer 3 (Murder, She Wrote 3)
Kriminalinis serialas. JAV. N-7. 3/8, 3/9 s. HD.
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:58 Sportas
18:01 Orai
18:05 Giminės
18:55 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Ved. Edita Mildažytė. (subtitruota)
19:40 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 „Meilė – tik tai, kas tikra"
22:05 Trumposios žinios
22:10 Premjera. Velniop tą Sarą Maršal! (Forgetting Sarah Marshall)
00:00 Trumposios žinios
00:05 Premjera. Karolis IV. valdžios kaina (Hlas pro rimskeho krale/A Vote for the King of the Romans)
01:50 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai". Scen. autorė ir ved. Edita Mildažytė. (kart.)
02:45 Įstabūs laukinio pasaulio gyventojai (Icons of The Wild )
03:35 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys (Panoramas. The Loveliness of The World)
04:25 Džesika Flečer 3 (Murder, She Wrote 3). Kriminalinis serialas. JAV. N-7. 3/8, 3/9 s. HD (kart.
Rytoj - 07-30
05:05 Mūsų miesteliai. Leliūnai 2 d. Aut. Nijolė Baužytė. 2017 m. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Klausimėlis.lt. HD.
06:35 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Premjera. Tobotai 2 (Tobot 2)
09:25 Džiunglių knyga 2 (Jungle Book 2)
09:35 Premjera. Auklė Mun (Miss Moon)
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas (Bat Pat)
10:00 Brolių Grimų pasakos (Die Märchen der Brüder Grimm/ The Finest Fairy Tales)
11:00 Premjera. Šunų ABC 3 (Dogs 101 Season 3)
11:50 Pasaulio dokumentika. Plėšrūnai (The Hunt)
12:40 Nepaprastos pelėdų galios (Owls. Behind The Magic)
13:35 Mis Marpl 2/2 s. Vienu pirštų spragtelėjimu (Agatha Christie's Marple 2/2 By The Pricking Of My Thumbs)
15:10 Folčio viešbutis 1 (Fawlty Towers 1)
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų"
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:58 Sportas
18:01 Orai
18:05 Giminės
18:55 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Ved. Edita Mildažytė. (subtitruota)
19:40 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 „Laisvės kaina. Savanoriai"
21:55 Trumposios žinios
22:00 Premjera. Vasara Romoje (Sommer in Rom/Summer in Rome )
23:35 Trumposios žinios
23:40 Premjera. Mane mylintys atvažiuos traukiniu (Ceux qui m'aiment prendront le train/Those Who Love Me Can Take The Train)
01:45 Pasaulio dokumentika. Plėšrūnai (The Hunt)
02:35 Nepaprastos pelėdų galios (Owls. Behind The Magic)
03:30 Mis Marpl 2/2 s. Vienu pirštų spragtelėjimu (Agatha Christie's Marple 2/2 By The Pricking Of My Thumbs)
Poryt - 07-31
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą". Ved. Alfredas Bumblauskas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:03 Orai
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Komisaras Štolbergas (Kommissar Stolberg )
11:05 Aukštuomenės daktaras 2 (Royal Pains 2)
11:50 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Paulius Ambrazevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Premjera. Aukštuomenės daktaras 2 (Royal Pains 2)
19:15 Klausimėlis.lt. HD.
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:55 Dėmesio centre
21:10 Sportas
21:15 Orai
21:19 Loterija „Jėga"
21:20 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą"
22:15 Auksinis protas
23:25 Trumposios žinios
23:30 Premjera. Svetimšalė 1 (Outlander 1)
00:30 Kelias į namus
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 2 (Monk 2)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Komisaras Štolbergas (Kommissar Stolberg )
03:10 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
An - 08-01
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą". Ved. Alfredas Bumblauskas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:03 Orai
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Komisaras Štolbergas (Kommissar Stolberg )
11:05 Aukštuomenės daktaras 2 (Royal Pains 2)
11:50 Nacionalinė paieškų tarnyba
12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Paulius Ambrazevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Premjera. Aukštuomenės daktaras 2 (Royal Pains 2)
19:15 Klausimėlis.lt. HD.
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:55 Dėmesio centre
21:10 Sportas
21:15 Orai
21:19 Loterija „Jėga"
21:20 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą"
22:15 Auksinis protas
23:25 Trumposios žinios
23:30 Premjera. Svetimšalė 2 (Outlander 2)
00:30 Stambiu planu
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 2 (Monk 2)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Komisaras Štolbergas (Kommissar Stolberg )
03:10 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)