LRT HD

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 03-25
05:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)
07:00 Premjera. Tobotai 1 (Tobot 1)
07:25 Tatonka ir mažieji draugai (Tales of Tatonka)
07:40 Šervudo padauža Robinas Hudas (Robin Hood. Mischief in Sherwood)
07:55 Džiunglių knyga 2 (Jungle Book 2)
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
12:10 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Arktis (Wildest Arctic)
13:05 Pasaulio dokumentika. Premjera. Nuotraukos iš Mėnulio (Moon Shots)
14:05 Džesika Flečer (Murder, She Wrote 1)
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom"
16:30 Sveikinimų koncertas
18:00 Keliai
18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
18:45 Sportas
18:48 Orai
18:55 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė (subtitruota)
19:40 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų"
22:40 Trumposios žinios
22:45 Premjera. Ponas Didsas (Mr. Deeds)
00:20 Trumposios žinios
00:25 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Arktis (Wildest Arctic)
01:15 Pasaulio dokumentika. Nuotraukos iš Mėnulio (Moon Shots)
02:15 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
04:00 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų". Veda Živilė Kropaitė. HD (kart.)
Šiandien - 03-26
05:30 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom". Aut. Viktorija Zavistanovič. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Klausimėlis.lt. HD.
06:35 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Premjera. Tobotai 1 (Tobot 1)
09:25 Džiunglių knyga 2 (Jungle Book 2)
09:35 Premjera. Auklė Mun (Miss Moon)
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas (Bat Pat)
10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Veda Audrius Rakauskas (subtitruota)
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Milijono dolerių vertės žuvis. Laukiniai eršketai – prie išnykimo ribos (Billion Dollar Fish. The last Days of the Wild Strurgeon?)
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Indo slėnio lobiai (Treasures of The Indus)
13:45 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
15:20 Gamtos inspektoriai. HD (kart.)
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Laisvės vėliavnešiai
16:25 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant
17:10 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
17:35 Savaitė
18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
18:38 Sportas
18:39 Orai
18:45 Pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynės. Anglija – Lietuva. Tiesioginė transliacija iš Londono. HD.
21:00 Panorama
21:22 Sportas
21:27 Orai
21:30 Premjera
22:20 Trumposios žinios
22:25 Premjera. Ana Karenina (Anna Karenina)
00:10 Trumposios žinios
00:15 Kino žvaigždžių alėja. Žmogus, kurio nebuvo (The Man Who Wasn't There)
02:10 Pasaulio dokumentika. Milijono dolerių vertės žuvis. Laukiniai eršketai – prie išnykimo ribos (Billion Dollar Fish. The last Days of the Wild Strurgeon?)
03:05 Pasaulio dokumentika. Indo slėnio lobiai (Treasures of The Indus)
03:55 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
Rytoj - 03-27
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
05:30 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
10:55 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.)
11:20 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)
11:45 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Darius Jurgelevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:10 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Jėga"
21:00 LRT forumas. Veda Edmundas Jakilaitis. HD.
22:05 Trumposios žinios
22:10 Premjera. Juodoji Brazilijos saulė (Brazil's Black Sun)
23:05 Trumposios žinios
23:10 Premjera. Valdžios tvirtovė (Borgen)
00:10 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Veda Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:10 Karinės paslaptys. Veda Aleksandras Matonis ir Deividas Jursevičius. HD (kart.)
Poryt - 03-28
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Veda Virginijus Savukynas. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:35 Orai
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:05 Orai
07:07 Sportas
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:35 Orai
07:37 Sportas
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:05 Orai
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:35 Orai
08:37 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:05 Orai
09:07 Sportas
09:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
10:55 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Violeta Baublienė. (kart.)
11:45 Juodoji Brazilijos saulė (Brazil's Black Sun)
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Darius Jurgelevičius. (kart.)
13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:10 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
17:10 Klauskite daktaro
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
19:19 Sportas
19:22 Orai
19:30 Emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai"
22:25 Trumposios žinios
22:30 Istorijos detektyvai
23:20 Trumposios žinios
23:25 Premjera. Drakula (Dracula)
00:10 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Mykolas Romeris. Dokumentinis vaidybinis filmas. Rež. Alvydas Šlepikas, scen. aut. Virginijus Savukynas. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
02:00 LRT radijo žinios
02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai". Scen. autorė ir Veda Edita Mildažytė. (kart.)