TV3

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 03-18
06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Nenugalimasis žmogus - voras
08:00 Aladinas
08:30 Mamyčių klubas
09:00 Kulinariniai triukai
09:30 Penkių žvaigždučių būstas
10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių sodai
11:30 Mažylio atostogos
13:35 Auksiniai bateliai
15:15 Havajai 5.0
JAV, detektyvinis serialas, 2013
16:15 Ekstrasensų mūšis
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Geriausi mūsų metai. 100-mečio šou
22:00 VAKARO KINO TEATRAS. Jūrų pėstininkas 4. Judantis taikinys
23:50 PREMJERA. Molės Hartlei egzorcizmas
01:40 Merlino mokinys
03:15 Merlino mokinys
04:55 Moderni šeima
05:20 Moderni šeima
Rytoj - 03-19
05:45 Televitrina
06:00 Išsirink sau ateitį
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Svotai
13:00 Simpsonai
13:30 Simpsonai
14:00 Pažadėtoji
14:30 Pažadėtoji
15:00 Maištingosios amazonės
16:00 TV3 žinios
16:25 TV3 orai
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Šviesoforas
20:00 Legendinės meilės
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:20 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 VAKARO KINO TEATRAS. Paskutinis raganų medžiotojas
00:35 Kalėjimo bėgliai
01:35 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:25 Kerštas
03:15 APB
04:05 Tėvynė
05:05 Naujakuriai
05:30 Moderni šeima
Poryt - 03-20
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 4
08:25 Šviesoforas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Svotai
13:00 Simpsonai
13:30 Simpsonai
14:00 Pažadėtoji
14:30 Pažadėtoji
15:00 Maištingosios amazonės
16:00 TV3 žinios
16:25 TV3 orai
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Šviesoforas
20:00 Prieš srovę
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:20 TV3 sportas
22:25 TV3 orai
22:30 VAKARO KINO TEATRAS. Javos karštis
00:35 Kalėjimo bėgliai
01:35 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:25 Kerštas
03:15 APB
04:05 Tėvynė
05:10 Naujakuriai
05:35 Moderni šeima
Tr - 03-21
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 4
08:25 Šviesoforas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Svotai
13:00 Simpsonai
13:30 Simpsonai
14:00 Pažadėtoji
14:30 Pažadėtoji
15:00 Maištingosios amazonės
16:00 TV3 žinios
16:25 TV3 orai
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas
19:25 TV3 orai
19:30 Šviesoforas
20:00 Gero vakaro šou
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:15 TV3 sportas
22:20 TV3 orai
22:25 Vikinglotto
22:30 VAKARO KINO TEATRAS. Paranoja
00:40 Kalėjimo bėgliai
01:35 Specialioji jūrų policijos tarnyba
02:25 Kerštas
03:15 APB
04:05 Tėvynė
05:10 Naujakuriai
05:35 Moderni šeima