TV3

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 09-23
05:40 Naujakuriai
06:15 Televitrina
06:30 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
07:00 Keršytojų komanda
07:30 Aladinas
08:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
Čipas ir Deilas – nuotaikingi ir gudrūs Disėjaus personažai. Du burundukai – puikūs komandos, išaiškinančios kebliausias detektyvines istorijas...
08:30 Mamyčių klubas
09:00 Kulinarinis detektyvas
09:30 Penkių žvaigždučių būstas
10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių sodai
11:30 Septyni varnai
13:40 Laimingas nelaimėlis
15:45 Havajai 5.0
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai
19:30 X Faktorius
22:00 Žudiko asmens sargybinis
00:20 Šnipų tiltas
03:00 Žudiko asmens sargybinis
Rytoj - 09-24
05:00 Naujakuriai
05:25 Naujakuriai
06:10 Televitrina
06:25 Inoekspertai
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji
13:30 Pažadėtoji
14:00 Pažadėtoji
14:30 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
15:30 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:28 TV3 orai
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai
19:30 Visi mes žmonės
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
21:52 TV3 sportas
21:57 TV3 orai
22:00 Kobra 11
23:00 Blogas policininkas
00:05 Kastlas
01:00 Kaulai
01:55 Rouzvudas
02:45 Specialioji jūrų policijos tarnyba
03:30 Kaip išsisukti įvykdžius žmogžudystę
04:20 Kastlas
Poryt - 09-25
05:10 Rouzvudas
06:10 Televitrina
06:25 Mokytis niekada nevėlu
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Visi mes žmonės
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji
13:30 Pažadėtoji
14:00 Pažadėtoji
14:30 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
15:30 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:28 TV3 orai
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai
19:30 Prieš srovę
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
21:52 TV3 sportas
21:57 TV3 orai
22:00 Paliktieji
00:10 Kastlas
01:10 Kaulai
02:00 Rouzvudas
02:50 Specialioji jūrų policijos tarnyba
03:45 Kaip išsisukti įvykdžius žmogžudystę
04:30 Kastlas
Tr - 09-26
05:20 Rouzvudas
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai
07:55 Prieš srovę
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
10:55 Tai - mano gyvenimas
12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji
13:30 Pažadėtoji
14:00 Pažadėtoji
14:30 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
15:30 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:28 TV3 orai
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
21:52 TV3 sportas
21:57 TV3 orai
22:00 Vaikštant tarp antkapių
22:25 Filmo pertraukoje - "Vikinglotto"
22:30 Vaikštant tarp antkapių