STV

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 07-20
08:00 Programa
08:05 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
08:25 Rubrika „Kas?-Kur?-Kada?"
08:35 "Sveikatos medis". Sveikatinimo laida. (6)(k.)
09:15 "1863 sukilimas. Istorinė atmintis". Pažintinė laida. (6)(k.)
09:45 Rubrika „Kas?-Kur?-Kada?"
09:55 "Radvilų Biržai". Pažintinė laida. (3)(k.)
10:25 Rubrika "Specialisto patarimai"
10:35 "Sūduvos krašto apybraižos. Marijampolė". Pažintinė laida. (1)(k.)
11:05 "Važiuojam". Laida apie automobilius. (7)(k.)
11:15 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
11:35 "Purenimai". Pokalbių laida. (84)(k.)
12:05 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
12:15 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
12:35 "Lithuania incognita. Ukrainos perlai Lietuvos karūnoje". Pažintinė laida.(3)(k.)
13:05 "Auksinė kolekcija. Kunigas Vladas Požėla". Pažintinė laida. (4)(k.)
13:55 "Atviras Lietuvos konkūrų čempionatas 2018. Jaunučiai, Jauniai". Žirginio sporto varžybos (5)(k.)
15:35 Rubrika "Specialisto patarimai"
15:45 "Žemaitijos kraštas". Pažintinė laida.(7)(k.)
16:15 "Pokalbiai Ch. Frenkelio vilos rožyne". Pokalbių laida. (2)(k.)
16:45 "Mokslo sriuba". Mokslo ir technologijų populiarinimo laida. (110)(k.)
17:10 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
17:20 „ Žemaitijos kinas". Pažintinė laida. (2)(k.)
17:50 "Таuro ragas". Laida apie medžioklę. (k.)
18:20 Rubrika „Kas? Kur? Kada?"
18:30 "Infostudija"
18:50 "Gimtinėn sugrįžtantys. V. Pūtvis - Putvinskis". Pažintinė laida.(k.)
19:10 „Susitikime prie Kruojos". Laida apie Pakruojo rajoną. (36)(k.)
19:40 „Ventos vingiais"
20:10 Rubrika "Specialusis reportažas" (133)
20:20 „Gydomės Šiaulių ligoninėje"
20:50 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
21:00 "Infostudija"
21:20 Rubrika "Kas ? Kur ? Kada ?"
21:30 "O buvo taip..."
22:00 "Sportorama". Sporto įvykių apžvalga. (58)(k.)
22:15 "Grįžtantys". Pažintinė laida. (4)(k.)
22:45 Rubrika "Specialisto patarimai"
22:55 "Infostudija"
23:15 Naktinės pramogos (S)
04:00 Programos pabaiga
Šiandien - 07-21
08:55 Programa
09:00 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
09:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
09:30 "Susitikime prie Kruojos". Laida apie Pakruojo rajoną.(36)(k.)
10:00 "Ventos vingiais". Laida apie Akmenės rajoną. (61)(k.)
10:30 Rubrika "Specialisto patarimai"
10:40 "Labas iš Kelmės". Laida apie Kelmės rajoną. (20)(k.)
11:10 "Sveikatos medis"
11:50 Rubrika "Specialusis reportažas"
12:00 "Infostudija". Pirmadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
12:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
12:30 "Infostudija". Antradienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
12:50 "Reakcija"
13:00 "Infostudija". Trečiadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
13:20 Rubrika "Specialisto patarimai"
13:30 "Infostudija". Ketvirtadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
13:50 Rubrika "Specialusis reportažas"
14:00 "Infostudija". Penktadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
14:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?
14:30 "Infostudija". Pirmadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
14:50 "Reakcija"
15:00 "Infostudija". Antradienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
15:20 Rubrika "Specialisto patarimai"
15:30 "Infostudija". Trečiadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
15:50 Rubrika "Specialusis reportažas"
16:00 "Infostudija". Ketvirtadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
16:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
16:30 "Infostudija". Penktadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
16:50 "Reakcija"
17:00 "Reportažai iš Lietuvos požemių. Vilniaus geto gyvybės arterija"
17:30 "Vyrų šešėlyje. Birutė Mažeikaitė - Ramanauskienė". Pažintinė laida. (9)(k.)
18:00 Rubrika "Specialisto patarimai"
18:10 "Radvilų Biržai"
18:40 "Grįžtantys"
19:10 "Reakcija"
19:20 "Paveldas. Vilniaus byla"
19:50 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
20:00 "(Ne)tiesos sakymas"
20:30 "Reakcija"
20:40 "Sūduvos krašto apybraižos. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija"
21:10 Rubrika "Specialisto patarimai"
21:20 "Таuro ragas". Laida apie medžioklę. (k.)
21:50 "Keliaujanti biblioteka". Pažintinė laida. (11)(k.)
22:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
22:30 "Pėdos. M. Noviko dainos"
23:30 Naktinės pramogos
04:00 Programos pabaiga
Rytoj - 07-22
09:00 Programa
09:05 "Sodžius". Laida apie Šiaulių rajoną. (k.)
09:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
09:30 „Žmogus ir gyvūnas"
10:00 "Tauro ragas". Laida medžiotojams.(k.)
10:30 „Gydomės Šiaulių ligoninėje". Laida apie mediciną. (k.)
11:00 "(Ne)tiesos sakymas". Pažintinė laida.(2 )(k.)
11:30 "Sinkopės". Pokalbių laida. (53)(k.)
12:00 Rubrika "Specialisto patarimai"
12:10 "Atviras Lietuvos konkūrų čempionatas 2018. Poni klasės ir Žemaitukų žirgai". Žirginio sporto varžybos.(1)(k.)
12:50 "Atviras Lietuvos konkūrų čempionatas 2018. Atvira klasė". Žirginio sporto varžybos. (2)(k.)
13:20 "Atviras Lietuvos konkūrų čempionatas 2018. 5 metų žirgai (Finalas)". Žirginio sporto varžybos (3)(k.)
13:45 "Atviras Lietuvos konkūrų čempionatas 2018. 6 metų žirgai (Finalas)". Žirginio sporto varžybos (4)(k.)
14:35 Rubrika "Specialusis reportažas"
14:45 "Reportažai iš Lietuvos požemių. Vilniaus geto gyvyb4s arterija". Pažintinė laida. (5)(k.)
15:10 "Vyrų šešėlyje. Birutė Mažeikaitė - Ramanauskienė". Pažintinė laida.(9)(k.)
15:35 "Žemaitijos kraštas"
16:00 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
16:10 „Žemaitijos kinas". Pažintinė laida. (2)(k.)
16:40 "Lietuvos aviacija. Padangių legendos". Pažintinė laida.(2)(k.)
17:10 Rubrika "Specialisto patarimai"
17:20 "Vilniaus universiteto didieji. Plėtotojai". Pažintinė laida. (2)(k.)
17:50 "Trys vandenynai". Pažintinė laida. (4)(k.)
18:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
18:30 "Mokslo sriuba"
18:55 "Lithuania incognita. Bazilijonai - Lietuvos Atėnai"
19:25 "Susitikimai rožyne arba ant muziejaus stogo". Pokalbių laida. (2)(k.)
20:00 "Radviliškis šiandien ir rytoj". Laida apie Radviliškio rajoną.(k.)
20:30 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
20:40 "Atviras Lietuvos konkūrų čempionatas 2018. Jaunučiai, Jauniai". Žirginio sporto varžybos (5)(k.)
22:20 Rubrika "Specialisto patarimai"
22:30 "Atviras Lietuvos konkūrų čempionatas 2018. Grand Prix." Žirginio sporto varžybos. (6)(k.)
23:30 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
23:40 Naktinės pramogos
04:00 Programos pabaiga
Poryt - 07-23
15:05 Programa
15:10 "Reportažai iš Lietuvos požemių. Vilniaus geto gyvybės arterija". Pažintinė laida. (5)(k.)
15:40 "Radvilų Biržai". Pažintinė laida. (4)(k.)
16:10 "Trys vandenynai". Pažintinė laida. (4)(k.)
16:40 "Sveikatos medis". Sveikatinimo laida. (7)(k.)
17:20 "Sinkopės". Pokalbių laida. (53)(k.)
17:50 Rubrika "Specialusis reportažas"
18:00 "(Ne)tiesos sakymas". Pažintinė laida.(2)(k.)
18:30 „Infostudija"
18:50 "Reakcija"
19:00 "Nuomonių ratas"
19:30 „Gydomės Šiaulių ligoninėje". Laida apie mediciną.(k.)
20:00 "Gimtinėn sugrįžtantys. V. Pūtvis - Putvinskis". Pažintinė laida.(k.)
20:20 „Ventos vingiais". Laida apie Akmenės rajoną. (61)(k.)
20:50 Rubrika "Specialisto patarimai"
21:00 „Infostudija"
21:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
21:30 "Reakcija"
21:40 "Auksinė kolekcija. Kunigas Vladas Požėla". Pažintinė laida. (4)(k.)
22:30 "Vyrų šešėlyje. Birutė Mažeikaitė - Ramanauskienė". Pažintinė laida. (9)(k.)
23:00 Rubrika "Specialisto patarimai"
23:10 „Infostudija"
23:30 Naktinės pramogos
04:00 Programos pabaiga