STV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 08-07
08:00 "Tiek žinių". Svarbiausios dienos žinios Laisvės TV formatu.(k.)
08:10 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
08:30 Rubrika „Kas? Kur? Kada?“
08:40 "Sveikatos medis". Sveikatinimo laida. (98)(k.)
09:20 "Senosios skrynios istorijos". Laida vaikams.(37)(k.)
09:45 Rubrika "Specialisto patarimai"
09:55 "Aš - Lietuvos pilietis atviras tikrovei". Pažintinė laida.(1)(k.)
10:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
10:30 "Niekada nepalikę savo miesto". Pažintinė laida. (3)(k.)
11:00 "Praeities kartų liudytojai. Jūrų švyturys". Pažintinė laida. (1)(k.)
11:25 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
11:45 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
11:55 „Žemaičių vyskupystė. Varniai. Nuo krikšto iki XVII a.". Pažintinė laida. (1)(k.)
12:20 "Lietuvos dvarai. Dvarai ir istorija". Pažintinė laida. (5)(k.)
12:50 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
13:10 Rubrika "Specialisto patarimai"
13:20 "(Ne)tiesos sakymas". Pažintinė laida.(1)(k.)
13:50 "Menų sala. Gimtųjų namų tiesa". Pažintinė laida.(3)(k.)
14:15 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
14:25 "Užrašyta raštuose". Pažintinė laida. (7)(k.)
14:45 "Vilniaus universiteto didieji. Kariūnai". Pažintinė laida. (1)(k.)
15:10 Rubrika "Specialisto patarimai"
15:20 "Vyrų šešėlyje. Rožė Parčevskytė". Pažintinė laida.(35)(k.)
15:45 "Šventės ir tradicijos. Vestuvių tradicijos ir papročiai". Pažintinė laida. (2)(k.)
16:15 "Mokslo sriuba". Mokslo ir technologijų populiarinimo laida. (7)(k.)
16:40 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
16:50 " Ženklai ant skydo. Riterių ženklai". Pažintinė laida.(1)(k.)
17:20 "Таuro ragas". Laida apie medžioklę. (k.)
17:45 "Sodžius". Laida apie Šiaulių rajoną. (158)(k.)
18:15 "Tiek žinių: kalba ekspertas" . Svarbiausios dienos žinios Laisvės TV formatu.
18:30 "Infostudija"
18:50 "Lietuvos bažnyčios. Šiaulėnų šv. Onos bažnyčia". Pažintinė laida. (70)(k.)
19:20 "Labas iš Kelmės". Laida apie Kelmės rajoną. (45)(k.)
19:50 "Susitikime prie Kruojos". Laida apie Pakruojo rajoną. (57)(k.)
20:20 "Gydomės Šiaulių ligoninėje". Laida apie mediciną.(k.)
20:50 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
21:00 "Infostudija"
21:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
21:30 "Susitikim čia"
22:00 "Stasys Ušinskas. Nuo Pakruojo iki Paryžiaus". Pažintinė laida.(1)(k.)
22:30 "Gyvoji Sūduvos istorija. Bartninkai". Pažintinė laida. (3)(k.)
23:00 "Infostudija"
23:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
23:30 Naktinės pramogos (S)
04:00 Programos pabaiga
Rytoj - 08-08
08:59 Programa
09:00 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
09:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
09:30 "Labas iš Kelmės". Laida apie Kelmės rajoną. (45)(k.)
10:00 "Lietuvos bažnyčios. Dambavos dievo apvaizdos bažnyčia"
10:30 "Susitikime prie Kruojos". Laida apie Pakruojo rajoną.(57)(k.)
11:00 "Saulės miesto lauko menas ir meinininkai. Nuo kaizerininkų ryžių iki cementinių stalinų". Pažintinė laida. (2)(k.)
11:40 Rubrika "Specialisto patarimai"
11:50 "Sveikatos medis"
12:30 "Infostudija". Pirmadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
12:50 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
13:00 "Infostudija". Antradienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
13:20 Rubrika "Specialusis reportažas" (176)
13:30 "Infostudija". Trečiadieniio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
13:50 Rubrika "Specialisto patarimai"
14:00 "Infostudija". Ketvirtadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
14:20 Rubrika "Specialusis reportažas" (177)
14:30 "Infostudija". Penktadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
14:50 Rubrika "Kas? Kur? Kada?
15:00 "Infostudija". Pirmadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
15:20 Rubrika "Specialusis reportažas" (178)
15:30 "Infostudija". Antradienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
15:50 Rubrika "Specialisto patarimai"
16:00 "Infostudija". Trečiadieniio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
16:20 "Lietuvos bažnyčios. Lygumų šv. Trejybės bažnyčia"
16:30 "Infostudija". Ketvirtadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
16:50 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
17:00 "Infostudija". Penktadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
17:20 "Pinigų karta". Pažintinė laida.(3)(k.)
17:40 "Menų sala. Gimtųjų namų tiesa". Pažintinė laida.(3)(k.)
18:05 "Vyrų šešėlyje. Marijona Rakauskaitė. Pažintinė laida.(36)
18:30 Rubrika "Specialisto patarimai"
18:40 „Žemaičių vyskupystė. Varniai. Nuo krikšto iki XVII a.". Pažintinė laida. (1)(k.)
19:05 "Praeities kartų liudytojai. Klaipėdos švyturys"
19:30 "Vilniaus universiteto didieji. Kariūnai" Pažintinė laida. (1)(k.)
19:55 "Lietuviškų vaikų knygų iliustratoriai. Birutė Žilytė"
20:35 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
20:45 "Susitikimai"
21:30 "Skambėkite, kanklės". Lietuvos šimtmečio dainų šventės koncertas (2018)
23:20 Naktinės pramogos. (S)
04:00 Programos pabaiga
Poryt - 08-09
09:00 "Sodžius". Laida apie Šiaulių rajoną. (158)(k.)
09:30 "Žemaičių vyskupystė. Varniai. Nuo krikšto iki XVII a.". Pažintinė laida. (1)(k.)
10:00 "Tauro ragas". Laida medžiotojams.(k.)
10:25 „Gydomės Šiaulių ligoninėje". Laida apie mediciną. (k.)
10:50 "Lietuviškų vaikų knygų iliustruotojai. Birutė Žilytė". Pažintinė laida. (3)(k.)
11:30 "Vilniaus universiteto didieji. Kariūnai" Pažintinė laida. (1)(k.)
12:00 "Senosios skrynios istorijos"
12:25 "Susitikimai". Pokalbių laida.(30)(k.)
13:10 "1863 m. sukilimas. Sukilėliai". Pažintinė laida. (3)(k.)
13:35 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
13:45 "Muzikiniai Šiauliai". Pažintinė laida.(1)(k.)
14:15 "Niekada nepalikę savo miesto". Pažintinė laida. (3)(k.)
14:40 Rubrika "Specialisto patarimai"
14:50 "(Ne)tiesos sakymas". Pažintinė laida.(1)(k.)
15:20 "Kalnai - mano gyvenimas. gediminas Akštinas - lietuvių alpinizmo pionierius"
15:50 "Gyvenimo metodas. Akademikas Jurgis Brėdikis". Pažintinė laida. (7)(k.)
16:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
16:30 " Ženklai ant skydo. Riterių ženklai". Pažintinė laida.(1)(k.)
17:00 "Lietuvos dvarai. Dvarai ir istorija". Pažintinė laida. (5)(k.)
17:25 "Stasys Ušinskas. Nuo Pakruojo iki Paryžiaus". Pažintinė laida.(1)(k.)
17:50 "Gyvoji Sūduvos istorija. Pajevonys"
18:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
18:30 "Mokslo sriuba"
19:00 "Nepažintas pasaulis. Piratai". Pažintinė laida. (2)(k.)
19:30 "Deimantai Mažosios Lietuvos karūnoje. Lietuvininkų kostiumas". Pažintinė laida. (2)(k.)
20:00 Rubrika "Specialusis reportažas" (178)
20:10 "Radviliškis šiandien ir rytoj". Laida apie Radviliškio rajoną.(k.)
20:40 "Šventės ir tradicijos. Vestuvių tradicijos ir papročiai". Pažintinė laida. (2)(k.)
21:05 "Užrašyta raštuose". Pažintinė laida. (8)(k.)
21:30 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
21:40 "Susitikim čia". Pažintinė laida. (1)(k.)
22:05 "Nojus. Apie save ir kitus"
23:30 Naktinės pramogos (S)
04:00 Programos pabaiga
Pr - 08-10
08:00 Techninė profilaktika
15:00 "Susitikimai". Pokalbių laida. (30)(k.)
15:45 "Senosios skrynios istorijos". Laida vaikams.(38)(k.)
16:10 "Gyvoji Sūduvos istorija. Pajevonys. Pažintinė laida. (4)(k.)
16:40 "Sveikatos medis". Sveikatinimo laida. (99)(k.)
17:20 "Lietuviškų vaikų knygų iliustratoriai. Birutė Žilytė". Pažintinė laida. (3)(k.)
17:55 "Užrašyta raštuose". Pažintinė laida. (7)(k.)
18:20 Rubrika "Specialusis reportažas"
18:30 „Infostudija"
18:50 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
19:00 "Gydomės Šiaulių ligoninėje". Laida apie mediciną.(k.)
19:30 "Dialogas"
19:50 "Labas iš Kelmės". Laida apie Kelmės rajoną. (45)(k.)
20:20 "Susitikime prie Kruojos". Laida apie Pakruojo rajoną.(57)(k.)
20:50 Rubrika "Specialisto patarimai"
21:00 „Infostudija"
21:20 "Tiek žinių"
21:30 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
21:40 "Nepažintas pasaulis. Piratai". Pažintinė laida. (2)(k.)
22:05 "Vyrų šešėlyje. Marijona Rakauskaitė. Pažintinė laida.(36)(k.)
22:30 "Menų sala. Gimtųjų namų tiesa". Pažintinė laida.(3)(k.)
22:50 "Tiek žinių". Svarbiausios dienos žinios Laisvės TV formatu.(k.)
23:00 „Infostudija"
23:20 Rubrika "Specialisto patarimai"
23:30 Naktinės pramogos. (S)
04:00 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau