STV

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 07-25
04:00 Programos pabaiga
09:00 "Vyrai Gedimino kalne". Literatūrinė - muzikinė Kurtuvėnų folkloro ansamblio "Kurtuovė" programa.(k.)
09:30 "Sinkopės". Pramoginė - publicistinė laida. (11)(k.)
09:55 "Tauro ragas". Laida medžiotojams.(k.)
10:20 „Gydomės Šiaulių ligoninėje". Laida apie mediciną. (k.)
10:50 Rubrika "Specialisto patarimai"
11:00 "Lietuviškų vaikų knygų iliustruotojai. Algirdas Steponavičius". Pažintinė laida.(2)(k.)
11:30 "Senosios skrynios istorijos"
11:50 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
12:00 "1863 m. sukilimas. Sukilėliai". Pažintinė laida. (3)(k.)
12:30 "Pinigų kartos akademija". Pokalbių laida. (12)(k.)
13:15 "Gyvoji Sūduvos istorija. Ąžuolų būda"
13:45 "Kai Lietuvos nebuvo. Sukilimai"
14:15 "Vilniaus universiteto didieji. Mokslininkai". Pažintinė laida. (5)(k.)
14:40 Rubrika "Specialisto patarimai"
14:50 "Kuriantys". Pažintinė laida. (3)(k.)
15:20 "Žemaičių vyskupystė. Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimas"
15:50 "Lietuvos dvarai. Dvarai ir istorija". Pažintinė laida. (5)(k.)
16:25 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
16:35 "Miesto lobynai". Pažintinė laida. (4)(k.)
17:05 "Technikos paveldas. Laikrodžiai". Pažintinė laida. (2)(k.)
17:25 "Deimantai Mažosios Lietuvos karūnoje. Vėtrungės". Pažintinė laida.(4)(k.)
17:50 "Baltų jungtys. Istorinis Žiemgalos regionas"
18:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
18:30 "Išgirsk mano istoriją"
18:50 "Auksinė kolekcija. Gražbylė Venclauskaitė". Pažintinė laida. (2)(k.)
19:45 Rubrika "Specialisto patarimai"
19:55 "Kauno istorijos". Pažintinė laida. (5)(k.)
20:20 "Radviliškis šiandien ir rytoj". Laida apie Radviliškio rajoną.(48)(k.)
20:50 Rubrika "Specialusis reportažas" (194)
21:00 "Pokalbiai prie Vilnelės. Žurnalas "Būdas"". Pokalbių laida.(4)(k.)
22:05 "Muna kalnele". Pažintinė laida. (3)(k.)
22:25 "Saulės miesto lauko menas ir menininkai. XVI - XIX amžius". Pažintinė laida. (1)(k.)
23:05 "Nykstatntys ir išnykę Šiaulių rajono vietovardžiai". Pažintinė laida. (10)(k.)
23:25 Rubrika „Kas? Kur? Kada?“
23:35 Naktinės pramogos (S)
Šiandien - 07-26
04:00 Programos pabaiga
08:00 Techninė profilaktika
15:00 "Susitikimai". Pokalbių laida.(5)(k.)
15:45 "Senosios skrynios istorijos". Laida vaikams.(40)(k.)
16:10 "Baltų jungtys. Istorinis Žiemgalos regionas". Pažintinė laida. (1)(k.)
16:40 "Sveikatos medis". Sveikatinimo laida. (145)(k.)
17:20 "Žydų sąsiuviniai". Pažintinė laida.(1)(k.)
17:50 "Lietuvos dvarai. Dvarai ir istorija". Pažintinė laida. (5)(k.)
18:20 Rubrika "Specialusis reportažas" (194)
18:30 „Infostudija"
18:45 "Ventos vingiais". Laida apie Akmenės rajoną. (93)(k.)
19:15 "Mokslo sprendimai"
19:40 "Susitikime prie Kruojos". Laida apie Pakruojo rajoną.(59)(k.)
20:10 "Gydomės Šiaulių ligoninėje". Laida apie mediciną.(k.)
20:40 "Tiek žinių"
20:50 Rubrika "Specialisto patarimai"
21:00 „Infostudija"
21:15 "Tiek žinių"
21:25 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
21:35 "Praeities kartų liudytojai. Klaipėdos švyturys ". Pažintinė laida. (2)(k.)
22:05 "POST Kryžkelė: konfliktai ir sąveikos". Pažintinė laida. (2)(k.)
22:25 "Vyrų šešėlyje. Ramutė Stačiokaitė - Ledienė". Pažintinė laida. (41)(k.)
22:50 "Tiek žinių". Svarbiausios dienos žinios Laisvės TV formatu.(k.)
23:00 „Infostudija"
23:15 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
23:25 Naktinės pramogos. (S)
04:00 Programos pabaiga
Rytoj - 07-27
08:00 "Tiek žinių". Svarbiausios dienos žinios Laisvės TV formatu.(k.)
08:10 „Infostudija". Informacinė laida.(k.)
08:25 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
08:35 "Lietuviškų vaikų knygų iliustruotojai. Algirdas Steponavičius". Pažintinė laida.(2)(k.)
09:05 Rubrika "Specialisto patarimai"
09:15 "Mokslo sprendimai". Pažintinė laida. (4)(k.)
09:35 "Kai Lietuvos nebuvo. Sukilimai". Pažintinė laida. (1)(k.)
10:00 „Infostudija". Informacinė laida.(k.)
10:15 "Tiek žinių". Svarbiausios dienos žinios Laisvės TV formatu.(k.)
10:25 Rubrika "Specialisto patarimai"
10:35 "Susitikimai". Pokalbių laida.(5)(k.)
11:20 "Lietuvos dvarai. Dvarai ir istorija". Pažintinė laida. (5)(k.)
11:50 Rubrika "Specialusis reportažas" (194)
12:00 „Infostudija". Informacinė laida.(k.)
12:15 "Tiek žinių". Svarbiausios dienos žinios Laisvės TV formatu.(k.)
12:25 Rubrika "Kas? Kur Kada?"
12:35 "Žydų sąsiuviniai". Pažintinė laida.(1)(k.)
13:00 "Gyvoji Sūduvos istorija. Ąžuolų būda". Pažintinė laida. (8)(k.)
13:30 "Baltų jungtys. Istorinis Žiemgalos regionas". Pažintinė laida. (1)(k.)
13:55 "Nykstatntys ir išnykę Šiaulių rajono vietovardžiai". Pažintinė laida. (10)(k.)
14:15 "Vyrų šešėlyje. Ramutė Stačiokaitė - Ledienė". Pažintinė laida. (41)(k.)
14:45 "Deimantai Mažosios Lietuvos karūnoje. Vėtrungės". Pažintinė laida.(4)(k.)
15:15 "Kauno istorijos". Pažintinė laida. (5)(k.)
15:45 "Tauro ragas". Laida medžiotojams.(k.)
16:10 "Miesto lobynai". Pažintinė laida. (4)(k.)
16:35 "Vilniaus universiteto didieji. Mokslininkai". Pažintinė laida. (5)(k.)
17:05 "UNESCO objektai Lietuvoje. Kryždirbystė ir kryžių simbolika". Pažintinė laida. (5)(k.)
17:30 "Technikos paveldas. Laikrodžiai". Pažintinė laida. (2)(k.)
18:00 "Žemaičių vyskupystė. Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimas". Pažintinė laida.(3)(k.)
18:30 „Infostudija"
18:45 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
18:55 "Keliaujanti biblioteka". Pažintinė laida. (14)(k.)
19:25 "Sodžius"
19:55 "Auksinė kolekcija. Gražbylė Venclauskaitė". Pažintinė laida. (2)(k.)
20:55 "Muna augalele: bulbike". Pažintinė laida. (2)(k.)
21:00 „Infostudija"
21:15 "Tiek žinių"
21:25 Rubrika "Specialisto patarimai"
21:35 "Kuriantys"
22:00 "Pinigų kartos akademija". Pokalbių laida. (12)(k.)
22:35 "Lietuvos bažnyčios. Rėkyvos šv. Juozapo Darbininko bažnyčia". Pažintinė laida. (14)(k.)
22:50 "Tiek žinių". Svarbiausios dienos žinios Laisvės TV formatu.(k.)
23:00 „Infostudija"
23:15 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
23:25 Naktinės pramogos (S)
04:00 Programos pabaiga
Poryt - 07-28
08:00 "Tiek žinių". Svarbiausios dienos žinios Laisvės TV formatu.(k.)
08:10 „Infostudija". Informacinė laida.(k.)
08:25 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
08:35 "Sodžius". Laida apie Šiaulių rajoną. (170)(k.)
09:05 "Kuriantys". Pažintinė laida. (4)(k.)
09:30 "Išgirsk mano istoriją". Pažintinė laida. (1)(k.)
10:00 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
10:15 "Tiek žinių". Svarbiausios dienos žinios Laisvės TV formatu.(k.)
10:25 Rubrika "Specialisto patarimai"
10:35 "Vilniaus universiteto didieji. Mokslininkai". Pažintinė laida. (5)(k.)
11:00 "Žemaičių vyskupystė. Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimas". Pažintinė laida.(3)(k.)
11:30 "Kai Lietuvos nebuvo. Sukilimai". Pažintinė laida. (1)(k.)
12:00 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
12:15 "Tiek žinių". Svarbiausios dienos žinios Laisvės TV formatu.(k.)
12:25 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
12:35 "Senosios skrynios istorijos". Laida vaikams.(40)(k.)
13:00 "Susitikimai". Pokalbių laida.(5)(k.)
13:45 Rubrika „Kas? Kur? Kada?"
13:55 "Auksinė kolekcija. Gražbylė Venclauskaitė". Pažintinė laida. (2)(k.)
14:55 Rubrika "Specialisto patarimai"
15:05 "Kauno istorijos". Pažintinė laida. (5)(k.)
15:30 "Technikos paveldas. Laikrodžiai". Pažintinė laida. (2)(k.)
15:55 "Praeities kartų liudytojai. Klaipėdos švyturys ". Pažintinė laida. (2)(k.)
16:25 Rubrika "Specialisto patarimai"
16:35 "Gyvoji Sūduvos istorija. Ąžuolų būda". Pažintinė laida. (8)(k.)
17:05 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
17:15 "Miesto lobynai". Pažintinė laida. (4)(k.)
17:40 "Sinkopės". Pramoginė - publicistinė laida. (11)(k.)
18:05 "Deimantai Mažosios Lietuvos karūnoje. Lietuvininkų tradicijos". Pažintinė laida.(4)(k.)
18:30 „Infostudija"
18:45 Rubrika "Specialusis reportažas" (194)
18:55 "Laikas bėga šešėliu". Pažintinė laida. (3)(k.)
19:20 "Vytautas Paukštė. Sugrįžimai"
19:45 "1863 m. sukilimas. Sukilėliai". Pažintinė laida. (3)(k.)
20:15 „Radviliškis šiandien ir rytoj"
20:40 "Tiek žinių"
20:50 Rubrika "Specialisto patarimai"
21:00 „Infostudija"
21:15 "Tiek žinių"
21:25 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
21:35 "UNESCO objektai Lietuvoje. Vilniaus istorinis centras"
22:05 "Saulės miesto lauko menas ir menininkai. Nuo kaizerininkų kryžių iki cementinių stalinų"
22:40 "Muna augalele: cibuliuks"
22:50 "Tiek žinių". Svarbiausios dienos žinios Laisvės TV formatu.(k.)
23:00 „Infostudija"
23:15 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
23:25 Naktinės pramogos (S)
04:00 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau