STV

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 07-15
04:00 Programos pabaiga
08:00 "Tiek žinių". Svarbiausios dienos žinios Laisvės TV formatu.(k.)
08:05 „Infostudija". informacinė laida.(k.)
08:25 Rubrika "Gamta gydo"
08:35 "Lietuvos bažnyčios. Dambavos Dievo apvaizdos bažnyčia". Pažintinė laida. (72)(k.)
09:00 "Keliaujanti biblioteka". Pažintinė laida.(18)(k.)
09:30 "Mokslo sriuba". Mokslo ir technologijų populiarinimo laida. (4)(k.)
09:55 "Susitikimai". Pokalbių laida. (26)(k.)
10:40 "Niekada nepalikę savo miesto". Pažintinė laida. (1)(k.)
11:10 "Tautos praeities pėdsakai miškų takais". Pažintinė laida.(1)(k.)
11:35 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
11:45 „Infostudija". informacinė laida.(k.)
12:05 "Senosios skrynios istorijos". Laida vaikams.(34)(k.)
12:30 "1863 m. sukilimas. Sukilimo tikslai". Pažintinė laida. (1)(k.)
13:00 Rubrika „Kas? Kur? Kada?"
13:10 „Infostudija". informacinė laida.(k.)
13:30 "Lobiai Anykščių kalvagūbryje. Proistorė ir legendos". Pažintinė laida. (4)(k.)
14:00 Rubrika "Specialisto patarimai"
14:10 "Ant rubežiaus 2018". Koncertas.(1)(k.)
15:40 "Radvilų Biržai". Pažintinė laida. (9)(k.)
16:00 "Dingusio pasaulio pėdsakais. Žydiškieji Šiauliai". Pažintinė laida.(3)(k.)
16:25 Rubrika "Specialisto patarimai"
16:35 "Menų sala. Ar dar mokam susikalbėti su medžiais". Pažintinė laida.(1)(k.)
17:00 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
17:10 "UNESCO objektai Lietuvoje. Kryždirbystė ir kryžių simbolika". Pažintinė laida.(5)(k.)
17:40 "Kiemturgis". Pažintinė laida. (1)(k.)
18:15 "Tiek žinių: kalba ekspertas" . Svarbiausios dienos žinios Laisvės TV formatu.(k.)
18:30 „Infostudija"
18:50 Rubrika "Specialusis reportažas" (177)
19:05 "Mokslo sprendimai". Pažintinė laida. (1)(k.)
19:20 "Sveikatos medis". Sveikatinimo laida. (95)(k.)
20:00 "Pinigų karta"
20:20 „Radviliškis šiandien ir rytoj". Laida apie Radviliškio rajoną. (k.)
20:50 Rubrika "Specialisto patarimai"
21:00 „Infostudija"
21:20 "Tiek žinių"
21:30 Rubrika "Specialisto patarimai"
21:40 "Kai Lietuvos dar nebuvo. Dr. Jonas Basanavičius"
22:10 "Saulės miesto lauko menas ir meinininkai. XVI - XIX a."
22:50 "Tiek žinių". Svarbiausios dienos žinios Laisvės TV formatu.(k.)
23:00 „Infostudija"
23:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
23:30 Naktinės pramogos (S)
Šiandien - 07-16
04:00 Programos pabaiga
08:00 "Tiek žinių". Svarbiausios dienos žinios Laisvės TV formatu.(k.)
08:10 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
08:30 Rubrika „Kas? Kur? Kada?"
08:40 "Sveikatos medis". Sveikatinimo laida. (95)(k.)
09:10 "1863 m. sukilimas. Sukilimo tikslai". Pažintinė laida. (1)(k.)
09:20 "Senosios skrynios istorijos". Laida vaikams.(34)(k.)
09:40 Rubrika "Gamta gydo"
09:45 Rubrika "Specialisto patarimai"
09:50 "Saulės miesto lauko menas ir meinininkai. XVI - XIX a.". Pažintinė laida. (1)(k.)
09:55 "Aš - Lietuvos pilietis. Tapatybės akcentai". Pažintinė laida.(9)(k.)
10:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
10:30 "Niekada nepalikę savo miesto". Pažintinė laida. (1)(k.)
10:45 Rubrika „Kas? Kur? Kada?"
10:55 "Tradicijų šaknys". Pažintinė laida. (3 I-II d.)(k.)
11:00 "Radvilų Biržai". Pažintinė laida. (9)(k.)
11:20 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
11:25 "Kiemturgis". Pažintinė laida. (1)(k.)
11:40 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
11:50 "Lietuvos darželių gėlės". Pažintinė laida. (3)(k.)
11:55 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
12:15 "Gyvenimo metodas. Birutė Mar". Pažintinė laida. (5)(k.)
12:20 "Lietuvos dvarai. Dvarai sovietmečiu". Pažintinė laida. (3)(k.)
12:45 "Niekada nepalikę savo miesto". Pažintinė laida. (1)(k.)
12:50 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
13:10 Rubrika "Specialisto patarimai"
13:20 "Keliaujanti biblioteka". Pažintinė laida.(18)(k.)
13:40 Rubrika "Specialisto patarimai"
13:50 "Menų sala. Ar dar mokam susikalbėti su medžiais". Pažintinė laida.(1)(k.)
14:15 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
14:25 "Užrašyta raštuose". Pažintinė laida. (6)(k.)
14:40 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
14:45 "Kai Lietuvos dar nebuvo. Dr. Jonas Basanavičius". Pažintinė laida. (4)(k.)
14:50 "Susitikimai". Pokalbių laida. (26)(k.)
15:10 Rubrika "Specialisto patarimai"
15:20 "Vyrų šešėlyje. Loreta Asanavičiūtė". Pažintinė laida.(32)(k.)
15:35 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
15:45 "UNESCO objektai Lietuvoje. Vilniaus istorinis centras". Pažintinė laida.(6)(k.)
16:15 "Mokslo sriuba". Mokslo ir technologijų populiarinimo laida. (4)(k.)
16:40 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
16:50 "Pamiršti vardai II. Martynas Knakfusas. Pažintinė laida. (5)(k.)
17:20 "Таuro ragas". Laida apie medžioklę. (k.)
17:40 Rubrika "Specialusis reportažas"(177)
17:45 "Lietuvos bažnyčios. Dambavos Dievo apvaizdos bažnyčia". Pažintinė laida. (72)(k.)
17:50 "Pinigų karta". Pažintinė laida. (10)(k.)
18:15 "Tiek žinių: kalba ekspertas" . Svarbiausios dienos žinios Laisvės TV formatu.
18:30 "Infostudija"
18:50 "Gydomės Šiaulių ligoninėje". Laida apie mediciną.(k.)
19:00 "Lobiai Anykščių kalvagūbryje. Proistorė ir legendos". Pažintinė laida. (4)(k.)
19:20 "Susitikime prie Kruojos". Laida apie Pakruojo rajoną. (56)(k.)
19:25 "Dingusio pasaulio pėdsakais. Žydiškieji Šiauliai". Pažintinė laida.(3)(k.)
19:50 "Labas iš Kelmės". Laida apie Kelmės rajoną. (44)(k.)
20:00 "Aš - Lietuvos pilietis. Tapatybės akcentai". Pažintinė laida.(9)(k.)
20:20 "Ventos vingiais". Laida apie Akmenės rajoną. (81)(k.)
20:50 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
21:00 "Infostudija"
21:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
21:30 "Kiemturgis". Pažintinė laida. (1)(k.)
21:40 "Labas iš Kelmės". Laida apie Kelmės rajoną. (44)(k.)
22:00 "Dingusio pasaulio pėdsakais. Žydiškieji Šiauliai". Pažintinė laida.(3)(k.)
22:10 "Tauro ragas"
22:30 "Mūsų praeities beieškant". Pažintinė laida. (94)(k.)
22:35 "Mokslo sprendimai". Pažintinė laida. (1)(k.)
22:50 "Tiek žinių". Svarbiausios dienos žinios Laisvės TV formatu.(k.)
23:00 "Infostudija"
23:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
23:30 Naktinės pramogos (S)
Rytoj - 07-17
08:00 "Tiek žinių". Svarbiausios dienos žinios Laisvės TV formatu.(k.)
08:10 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
08:30 Rubrika „Kas? Kur? Kada?"
08:40 "Sveikatos medis". Sveikatinimo laida. (95)(k.)
09:20 "Senosios skrynios istorijos". Laida vaikams.(34)(k.)
09:45 Rubrika "Specialisto patarimai"
09:55 "Aš - Lietuvos pilietis. Tapatybės akcentai". Pažintinė laida.(9)(k.)
10:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
10:30 "Niekada nepalikę savo miesto". Pažintinė laida. (1)(k.)
11:00 "Radvilų Biržai". Pažintinė laida. (9)(k.)
11:20 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
11:40 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
11:50 "Lietuvos darželių gėlės". Pažintinė laida. (3)(k.)
12:20 "Lietuvos dvarai. Dvarai sovietmečiu". Pažintinė laida. (3)(k.)
12:50 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
13:10 Rubrika "Specialisto patarimai"
13:20 "Keliaujanti biblioteka". Pažintinė laida.(18)(k.)
13:50 "Menų sala. Ar dar mokam susikalbėti su medžiais". Pažintinė laida.(1)(k.)
14:15 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
14:25 "Užrašyta raštuose". Pažintinė laida. (6)(k.)
14:45 "Kai Lietuvos dar nebuvo. Dr. Jonas Basanavičius". Pažintinė laida. (4)(k.)
15:10 Rubrika "Specialisto patarimai"
15:20 "Vyrų šešėlyje. Loreta Asanavičiūtė". Pažintinė laida.(32)(k.)
15:45 "UNESCO objektai Lietuvoje. Vilniaus istorinis centras". Pažintinė laida.(6)(k.)
16:15 "Mokslo sriuba". Mokslo ir technologijų populiarinimo laida. (4)(k.)
16:40 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
16:50 "Pamiršti vardai II. Martynas Knakfusas. Pažintinė laida. (5)(k.)
17:20 "Таuro ragas". Laida apie medžioklę. (k.)
17:45 "Lietuvos bažnyčios. Dambavos Dievo apvaizdos bažnyčia". Pažintinė laida. (72)(k.)
18:15 "Tiek žinių: kalba ekspertas" . Svarbiausios dienos žinios Laisvės TV formatu.
18:30 "Infostudija"
18:50 "Gydomės Šiaulių ligoninėje". Laida apie mediciną.(k.)
19:20 "Susitikime prie Kruojos". Laida apie Pakruojo rajoną. (56)(k.)
19:50 "Labas iš Kelmės". Laida apie Kelmės rajoną. (44)(k.)
20:20 "Ventos vingiais". Laida apie Akmenės rajoną. (81)(k.)
20:50 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
21:00 "Infostudija"
21:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
21:30 "Kiemturgis". Pažintinė laida. (1)(k.)
22:00 "Dingusio pasaulio pėdsakais. Žydiškieji Šiauliai". Pažintinė laida.(3)(k.)
22:30 "Mūsų praeities beieškant". Pažintinė laida. (94)(k.)
23:00 "Infostudija"
23:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
23:30 Naktinės pramogos (S)
Poryt - 07-18
08:59 Programa
09:00 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
09:20 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
09:30 "Labas iš Kelmės". Laida apie Kelmės rajoną. (44)(k.)
10:00 "Ventos vingiais". Laida apie Akmenės rajoną. (81)(k.)
10:30 "Susitikime prie Kruojos". Laida apie Pakruojo rajoną.(56)(k.)
11:00 "Saulės miesto lauko menas ir meinininkai. XVI - XIX a.". Pažintinė laida. (1)(k.)
11:40 Rubrika "Specialisto patarimai"
11:50 "Sveikatos medis"
12:30 "Infostudija". Pirmadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
12:50 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
13:00 "Infostudija". Antradienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
13:20 Rubrika "Specialusis reportažas" (175)
13:30 "Infostudija". Trečiadieniio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
13:50 Rubrika "Specialisto patarimai"
14:00 "Infostudija". Ketvirtadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
14:20 Rubrika "Specialusis reportažas" (176)
14:30 "Infostudija". Penktadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
14:50 Rubrika "Kas? Kur? Kada?
15:00 "Infostudija". Pirmadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
15:20 Rubrika "Specialusis reportažas" (177)
15:30 "Infostudija". Antradienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
15:50 Rubrika "Specialisto patarimai"
16:00 "Infostudija". Trečiadieniio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
16:20 "Lietuvos bažnyčios. Gruzdžių šv. Trejybės bažnyčia"
16:30 "Infostudija". Ketvirtadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
16:50 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
17:00 "Infostudija". Penktadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
17:20 "Pinigų karta". Pažintinė laida.(10)(k.)
17:40 "Menų sala. Dvasinio atsinaujinimo metas"
18:05 "Vyrų šešėlyje. Marija Gabrielė Oginskienė"
18:30 Rubrika "Specialisto patarimai"
18:40 "Lietuvos darželių gėlės"
19:05 "Radvilų Biržai". Pažintinė laida. (9)(k.)
19:25 "Kai Lietuvos dar nebuvo. Dr. Jonas Basanavičius". Pažintinė laida. (4)(k.)
19:50 "Lietuviškų vaikų knygų iliustratoriai. Istorija"
20:30 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
20:40 "Susitikimai"
21:25 "Ant rubežiaus 2018". Koncertas.(2)(k.)
23:50 Naktinės pramogos
04:00 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau