Seimas Tiesiogiai

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 07-20
10:30 Nepriklausomybės Akto signatarės I. Andrukaitienės spaudos konferencija
11:00 Pertrauka
16:00 Seimo ir PLB komisijos posėdis. Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018-2030 m. strategijos pristatymas
17:28 Seimo ir PLB komisijos posėdis. Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018-2030 m. strategijos pristatymas
17:28 Pertrauka
19:32 Pertrauka
19:33 Seimo ir PLB komisijos posėdis. Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018-2030 m. strategijos pristatymas
22:26 Pertrauka
22:26 Tarptautinė konferencija „Kailininkystė Lietuvoje ir Europoje“
23:59 Pertrauka
23:59 Nepriklausomybės Akto signatarės I. Andrukaitienės spaudos konferencija
Įrašas. Kartojama 2018-07-20. Spaudos konferencijų salė
Šiandien - 07-21
05:26 Pertrauka
10:00 Apskritojo stalo diskusija „Partizaninio karo problematika istoriografijoje“
12:47 Pertrauka
13:00 2018 m. Moterų politikos lyderių suvažiavimo atidarymo posėdis ir apdovanojimų ceremonija
13:50 Pertrauka
13:50 2018 m. Moterų politikos lyderių suvažiavimo plenarinis posėdis
15:15 Pertrauka
15:16 2018 m. Moterų politikos lyderių suvažiavimo plenarinis posėdis
16:37 Pertrauka
16:38 2018 m. Moterų politikos lyderių suvažiavimo darbo grupės posėdis „Pinigai ir mentorystė“
18:29 Pertrauka
18:37 Konferencija „Tarpdisciplininis požiūris į krizinį nėštumą ir pagalbos sistemą Lietuvoje“
19:26 Pertrauka
19:26 Konferencija „Tarpdisciplininis požiūris į krizinį nėštumą ir pagalbos sistemą Lietuvoje“
20:58 Pertrauka
21:00 Konferencija „Veiksminga apsauga nuo diskriminacijos: ką darome gerai ir kaip galėtume būti efektyvesni?“
22:15 Pertrauka
22:15 Konferencija „Veiksminga apsauga nuo diskriminacijos: ką darome gerai ir kaip galėtume būti efektyvesni?“
23:42 Pertrauka
23:43 Konferencija „Lietuvos pieno sektorius: padėtis ir iššūkiai“
00:29 Pertrauka
00:29 Forumas „Ką daryti, kad išsaugotume kultūros paveldą“
Rytoj - 07-22
10:00 Konferencija „Dingę vaikai: priežastys, paieška ir prevencija"
11:32 Pertrauka
11:33 Konferencija „Dingę vaikai: priežastys, paieška ir prevencija"
12:32 Pertrauka
12:32 Konferencija „Čečėnijos Respublika Ičkerija istorijos ir tarptautinės teisės požiūriu“
15:17 Pertrauka
15:17 Diskusija „ES maisto tiekimo grandinė“
17:22 Pertrauka
17:22 Apskritojo stalo diskusija „Savivaldos rinkimai 2019: kaip užtikrinti skaidrumą?“
19:18 Pertrauka
19:18 Mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų saugumo užtikrinimas. Mokyklos bendruomenės vaidmuo“
20:38 Pertrauka
20:38 Mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų saugumo užtikrinimas. Mokyklos bendruomenės vaidmuo“
21:29 Pertrauka
21:29 Mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų saugumo užtikrinimas. Mokyklos bendruomenės vaidmuo“
22:57 Pertrauka
22:57 Mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų saugumo užtikrinimas. Mokyklos bendruomenės vaidmuo“
23:52 Pertrauka
23:52 Lietuvos socialdemokratų frakcijos spaudos konferencija
02:05 Pertrauka
Poryt - 07-23
09:00 2018 m. Moterų politikos lyderių suvažiavimo plenarinis posėdis
11:00 2018 m. Moterų politikos lyderių suvažiavimo plenarinis posėdis
11:00 Pertrauka
12:32 Pertrauka
12:32 2018 m. Moterų politikos lyderių suvažiavimo plenarinis posėdis
14:58 Pertrauka
14:58 Moterų politikos lyderių suvažiavimo darbo grupės posėdis „Lygi prieiga gimdyvėms prie sveikatos priežiūros paslaugų“
16:54 Pertrauka
18:00 Pasaulio lietuvių bendruomenės XVI Seimo posėdis
19:16 Pertrauka
19:16 Pasaulio lietuvių bendruomenės XVI Seimo posėdis
20:31 Pertrauka
20:31 Konferencija „Augančios dalijimosi ekonomikos poveikis šalies ūkiui“
22:48 Pertrauka
22:49 Minėjimas, skirtas Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti
23:51 Pertrauka
00:03 Pertrauka
00:03 LSDP frakcijos seniūno J. Oleko spaudos konferencija „Kiek dar Ispanijos saulė kaitins malkų Lietuvoje kainas“
00:15 Pertrauka
00:15 Nepriklausomybės Akto signatarės I. Andrukaitienės spaudos konferencija
00:41 Pertrauka
00:41 Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija
01:20 Pertrauka