REN Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 04-20
07:00 Serialas „Karuselės viršininkas“
07:50 „Žvalus rytas!“
09:05 „Tinkama priemonė“
09:55 „Šeimos dramos“
11:35 „Rusiškas vairavimas“
12:05 „Jaunystės eliksyras“
12:55 „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“
13:45 „Keista byla“
14:35 „Čapman paslaptys“
15:30 Serialas „Komanda Č“
17:20 Serialas „Pėdsekiai“
18:25 „Tinkama priemonė“
19:25 „Šeimos dramos“
21:30 „Žmonijos paslaptys su Olegu Šiškinu“
23:30 „Mums net nesisapnavo“
02:00 „Žiūrėti visiems!“
Rytoj - 04-21
06:55 Serialas „Kareiviai“
09:35 „Kiekvienam po katinėlį“
11:00 Premjera. „Mintransas“
11:55 „Sąžiningas remontas“
12:35 Premjera. „Pati naudingiausia programa“
13:30 „Didžiosios senovės paslaptys“
16:30 Premjera. „Ekstrasensų mūšis“ (su subtitr.)
18:55 Premjera. „Čapman paslaptys. Karingieji jogai“
19:50 Premjera. Dokumentinis projektas „Įslaptinti sąrašai. Lyčių kova. kas kurį?“
21:50 Premjera. „Karinė paslaptis su Igoriu Prokopenka“
00:40 „Paklydimų teritorija su Igoriu Prokopenka“
Poryt - 04-22
07:00 „Pažink mūsiškius“
07:50 „V ir M“
08:45 „Žiūrėti visiems!“
10:05 Serialas „Kam tau alibi?“
13:35 Serialas „Kovotojas“
17:10 Serialas „Kovotojas“
20:45 Serialas „Kovotojas“
00:10 Premjera. "Druska nuo pirmo asmens"
01:25 „Žiūrėti visiems!“