REN Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 10-15
07:30 „Žinok mūsiškius!“
07:50 „Žvalus rytas!“
09:10 „Keista byla“
10:00 „Informacinė laida 112“
10:25 „Čapman paslaptys“
12:15 „Mums net nesisapnavo“
14:45 „Žmonijos paslaptys su Olegu Šiškinu“
15:45 „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“
16:35 „Paklydimo teritorija su Igoriu Prokopenko“
18:50 „Tinkama priemonė“
19:50 „Šeimos dramos“
21:50 Premjera. „Paklydimo teritorija su Igoriu Prokopenko“
23:50 Premjera. „Rusiškas vairavimas“
00:35 „Čapman paslaptys“
02:15 „Žiūrėti visiems!“
Rytoj - 10-16
07:00 „Žiūrėti visiems!“
07:30 „Žinok mūsiškius!“
07:50 „Žvalus rytas!“
09:05 „Keista byla“
10:00 „Informacinė laida 112“
10:25 „Čapman paslaptys“
12:15 „Mums net nesisapnavo“
14:50 Žmonijos paslaptys su Olegu Šiškinu
15:45 „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“
16:35 „Paklydimo teritorija su Igoriu Prokopenko“
18:35 „Tinkama priemonė“
19:45 „Šeimos dramos“
21:45 Premjera. Specialus dokumentinis projektas „Rusai. kas buvo 5 tūkstančius metų atgal?“
23:45 Premjera. „Rusiškas vairavimas“
00:30 „Čapman paslaptys“
02:05 „Žiūrėti visiems!“
Poryt - 10-17
07:00 „Žiūrėti visiems!“
07:25 „Žinok mūsiškius!“
08:20 „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“
09:05 „Keista byla“
10:00 „Informacinė laida 112“
10:25 „Čapman paslaptys“
12:15 „Mums net nesisapnavo“
14:55 „Žmonijos paslaptys su Olegu Šiškinu“
15:00 Žmonijos paslaptys su Olegu Šiškinu
15:50 „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“
16:45 „Paklydimo teritorija su Igoriu Prokopenko“
18:40 „Tinkama priemonė“
19:50 „Šeimos dramos“
21:50 Premjera. „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“
23:45 „Visiems po kačiuką“
00:40 „Čapman paslaptys“
02:15 „Žiūrėti visiems!“
Kt - 10-18
07:00 „Žiūrėti visiems!“
07:25 „Žinok mūsiškius!“
07:50 „Žvalus rytas!“
09:05 „Keista byla“
10:00 „Informacinė laida 112“
10:25 „Čapman paslaptys“
12:15 „Mums net nesisapnavo“
15:00 Žmonijos paslaptys su Olegu Šiškinu
16:00 „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“
16:50 „Paklydimo teritorija su Igoriu Prokopenko“
18:50 „Tinkama priemonė“
19:50 „Šeimos dramos“
21:50 Premjera. „Čapman paslaptys“
23:50 Premjera. „Žiūrėti visiems!“