PBK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 10-15
06:00 Informacinė žinių laida "Euronews"
06:25 Naujienos
06:30 Vaikų klubas. animacija. „Vrumiz“
06:45 Vaikų klubas. animacija „Maksas Grinas ir ateiviai“
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:20 Labas rytas
10:00 „Šiandien spalio 15-oji. Diena prasideda“
10:55 Gyvenk sveikai!
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 „Marijos Mediči skrynia“. Detektyvas"
14:35 Mados nuosprendis
15:35 Susituokime
16:35 Vakaro naujienos (su subtitrais)
16:55 „Vyriška/Moteriška“
17:55 Iš tiesų
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:30 Premjera. „Svetlana“. Serialas"
21:35 Premjera. „Sparnai“. Serialas"
22:35 Daugiaserijinis filmas. „Paveldėtoja per prievartą“
23:35 „Vakaras su Urgantu“
00:10 „Pozneris“
01:00 Informacinė žinių laida "Euronews"
01:20 „Marijos Mediči skrynia“. Detektyvas"
02:50 „Išvykos senu automobiliu“. Komedija"
04:10 Mados nuosprendis
Rytoj - 10-16
06:00 Informacinė žinių laida "Euronews"
06:25 Naujienos
06:30 Vaikų klubas. animacija. „Vrumiz“
06:45 Vaikų klubas. animacija „Maksas Grinas ir ateiviai“
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:20 Labas rytas
10:05 „Šiandien spalio 16-oji. Diena prasideda“
10:55 Gyvenk sveikai!
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 „Svetimi artimieji“. Serialas"
13:15 Tegul kalba
14:35 Mados nuosprendis
15:30 Susituokime
16:30 Vakaro naujienos (su subtitrais)
16:50 „Vyriška/Moteriška“
17:50 Iš tiesų
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:30 Premjera. „Svetlana“. Serialas"
21:35 Premjera. „Sparnai“. Serialas"
22:35 Daugiaserijinis filmas. „Paveldėtoja per prievartą“
23:35 „Vakaras su Urgantu“
00:10 „Didelis žaidimas“
01:00 Informacinė žinių laida "Euronews"
01:20 „Ėjimas žirgu“. Komedija"
02:35 Juokingi vaizdeliai
02:45 „Mergina be adreso“. Komedija"
04:25 Mados nuosprendis
Poryt - 10-17
06:00 Informacinė žinių laida "Euronews"
06:25 Naujienos
06:30 Vaikų klubas. animacija. „Vrumiz“
06:45 Vaikų klubas. animacija „Maksas Grinas ir ateiviai“
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:20 Labas rytas
10:05 „Šiandien spalio 17-oji. Diena prasideda“
11:00 Gyvenk sveikai!
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 „Svetimi artimieji“. Serialas"
13:20 Tegul kalba
14:40 Mados nuosprendis
15:45 Susituokime
16:35 Vakaro naujienos (su subtitrais)
16:55 „Vyriška/Moteriška“
17:55 Iš tiesų
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:30 Premjera. „Svetlana“. Serialas"
21:35 Premjera. „Sparnai“. Serialas"
22:40 Daugiaserijinis filmas. „Paveldėtoja per prievartą“
23:35 „Vakaras su Urgantu“
00:10 „Didelis žaidimas“
01:05 Informacinė žinių laida "Euronews"
01:20 „Pirmadienio vaikai“. Komedija"
02:55 „Ėjimas žirgu“. Komedija"
04:25 Mados nuosprendis
Kt - 10-18
06:00 Informacinė žinių laida "Euronews"
06:25 Naujienos
06:30 Vaikų klubas. animacija. „Vrumiz“
06:45 Vaikų klubas. animacija „Maksas Grinas ir ateiviai“
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:20 Labas rytas
10:05 „Šiandien spalio 18-oji. Diena prasideda“
11:00 Gyvenk sveikai!
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:25 „Svetimi artimieji“. Serialas"
13:20 Tegul kalba
14:40 Mados nuosprendis
15:40 Susituokime
16:35 Vakaro naujienos (su subtitrais)
16:55 „Vyriška/Moteriška“
17:55 Iš tiesų
18:55 Tegul kalba
20:00 Laikas
20:30 Premjera. „Svetlana“. Serialas"
21:35 Premjera. „Sparnai“. Serialas"
22:35 Daugiaserijinis filmas. „Paveldėtoja per prievartą“
23:35 „Vakaras su Urgantu“