PBK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 02-20
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:25 Naujienos
06:30 Vaikų klubas „Vrumizas“
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos (su subtitrais)
09:20 Labas rytas
11:05 „Gyvenk sveikai!“
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:20 „Vyriška/Moteriška“
13:15 Naujienos (su subtitrais)
13:45 Mados nuosprendis
14:45 Susituokime
15:40 Vakaro naujienos (su subtitrais)
16:05 Vyriška/Moteriška
17:00 Iš tiesų
18:00 Tegul kalba
19:05 Premjera! Daugiaserijinis filmas „Paleidimo raštas“
21:00 „Laikas“
21:35 Vakaras su Urgantu
22:45 Daugiaserijinis filmas „Medicinos sesuo“
23:45 Daugiaserijinis filmas „Paleidimo raštas“
01:25 Informacinė žinių laida "EURONEWS“
01:50 Melodrama „Trečias kėlinys“
03:15 Mados nuosprendis
04:55 Juokingi vaizdeliai
Rytoj - 02-21
05:05 „Juokingi vaizdeliai“
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:25 Naujienos
06:30 Vaikų klubas „Vrumizas“
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos (su subtitrais)
09:20 Labas rytas
11:05 „Gyvenk sveikai!“
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:25 Vyriška/Moteriška
13:15 Naujienos (su subtitrais)
13:50 Mados nuosprendis
14:50 Susituokime
15:45 Vakaro naujienos (su subtitrais)
16:05 Vyriška/Moteriška
16:55 Iš tiesų
17:55 Tegul kalba
19:00 Premjera! Daugiaserijinis filmas „Paleidimo raštas“
21:00 „Laikas“
21:35 Tegul kalba
22:40 Daugiaserijinis filmas „Medicinos sesuo“
00:35 Daugiaserijinis filmas „Paleidimo raštas“
02:15 Informacinė žinių laida "EURONEWS“
02:40 Melodrama „Norų metas“
04:15 Mados nuosprendis
Poryt - 02-22
05:55 Juokingi vaizdeliai
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:25 Naujienos
06:30 Vaikų klubas „Vrumizas“
07:00 Labas rytas
09:00 Naujienos
09:25 Labas rytas
11:00 „Gyvenk sveikai!“
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:15 Vyriška/Moteriška
13:10 Naujienos (su subtitrais)
13:40 Mados nuosprendis
14:35 Susituokime
15:40 Vakaro naujienos (su subtitrais)
16:00 Vyriška/Moteriška
16:55 Iš tiesų
17:55 Tegul kalba
19:00 Komedija „Jei tik, tai tik“
21:00 „Laikas“
21:35 „Balsas. Vaikai“. Naujas sezonas"
23:30 Vakaras su Urgantu
00:20 Komedija. „Eglutės 1914“
02:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS“
02:25 Vaidybinis filmas „Bajorų lizdas“
04:10 Mados nuosprendis
Pn - 02-23
05:00 „Juokingi vaizdeliai“
06:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS"
06:25 Naujienos
06:35 Vaikų klubas „Vrumizas“
06:45 „Pergalės maršalai“
08:35 Legendinis kinas. Vaidybinis filmas „Karininkai“
09:00 Naujienos
09:20 Legendinis kinas. „Karininkai“. Tęsinys"
10:50 „Respublikos pasididžiavimas“
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:15 „Respublikos pasididžiavimas“. Tęsinys"
12:45 Vaidybinis filmas „Dvidešimt aštuoni panfiloviečiai“
15:05 Koncertas, skirtas filmui „Karininkai“, Kremliuje
15:30 Vakaro naujienos (su subtitrais)
15:45 Koncertas, skirtas filmui „Karininkai“, Kremliuje .Tęsinys
17:25 Premjera. Daugiaserijinis filmas „Juodi jūreivių apsiaustai“
21:00 „Laikas“
21:30 Premjera. Vaidybinis filmas „Trys dienos iki pavasario“
23:05 Premjera. Valdiso Pelšo filmas „Poliarinė brolija“
00:55 Vaidybinis filmas „Laimingos „Lydekos“ vadas“
02:30 Informacinė žinių laida "EURONEWS“
02:50 Vaidybinis filmas „Gyveno trys viengungiai“