NTV Mir Lietuva

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 03-18
07:00 Šiandien
07:20 „Jų papročiai“
07:50 „Pirmoji laida“
08:25 „Valgome namie!“
09:00 Šiandien
09:20 „Ir vėl sveiki!“
09:45 „Kūdikio lūpomis“
10:25 „Kas namie šeimininkas?“
11:05 „Technikos stebuklai“
12:00 „Sodininkų atsakas“
13:05 „Vartotojų priežiūra“
14:05 „Savas žaidimas“
15:00 Šiandien
15:25 „Kriminalinė Rusija“
16:00 „Tyrimą atliko...“
17:00 „Naujos rusiškos sensacijos“
18:00 „Dienos apžvalga“
19:10 „Tu nepatikėsi!“
20:25 „Žvaigždės susiėjo“
21:10 Detektyvinis serialas „Speciali grupė“
00:05 Aštraus siužeto serialas „Teisėtas mentas-3“
03:50 „Prisiekusiųjų teismas. pagrindinė byla“
Rytoj - 03-19
05:00 Šiandien
05:05 Serialas „Volkovo laikas“
06:05 Dalykiškas NTV rytas
07:00 Šiandien
07:05 Dalykiškas NTV rytas
08:00 Detektyvinis serialas „Muchtaro sugrįžimas-2“
09:00 Šiandien
09:25 „Medicinos paslaptys“
10:00 Detektyvinis serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-12“
12:00 Šiandien
12:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
13:00 „Susitikimo vieta“
15:00 Šiandien
15:30 „Susitikimo vieta“
16:05 Detektyvinis serialas „Leningradas 46”
18:00 Šiandien
18:50 Serialas „Nevskis“
20:50 Premjera. Detektyvinis serialas „Inspektorius Kuperis. Nematomas priešas“
22:55 Dienos apžvalga
23:25 Pozdniakovas
23:40 Detektyvinis serialas „Svetimas rajonas-3”
01:35 Susitikimo vieta
03:30 „Žvaigždės susiėjo“
Poryt - 03-20
05:00 Šiandien
05:05 Serialas „Volkovo laikas“
06:05 Dalykiškas NTV rytas
07:00 Šiandien
07:05 Dalykiškas NTV rytas
08:00 Detektyvinis serialas „Muchtaro sugrįžimas-2“
09:00 Šiandien
09:25 „Medicinos paslaptys“
10:00 Detektyvinis serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-12“
12:00 Šiandien
12:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
13:00 „Susitikimo vieta“
15:00 Šiandien
15:30 „Susitikimo vieta“
16:05 Detektyvinis serialas „Leningradas 46“
18:00 Šiandien
18:50 Serialas „Nevskis“
20:45 Premjera. Detektyvinis serialas „Inspektorius Kuperis. Nematomas priešas“
22:50 Dienos apžvalga
23:20 Detektyvinis serialas „Svetimas rajonas-3“
01:15 Susitikimo vieta
03:10 Buto klausimas
04:05 „Viskas bus gerai!“
Tr - 03-21
05:00 Šiandien
05:05 Serialas „Volkovo laikas“
06:05 Dalykiškas NTV rytas
07:00 Šiandien
07:05 Dalykiškas NTV rytas
08:00 Detektyvinis serialas „Muchtaro sugrįžimas-2“
09:00 Šiandien
09:25 „Medicinos paslaptys“
10:00 Detektyvinis serialas „Sudaužytų žibintų gatvės-12“
12:00 Šiandien
12:25 „Ypatingas įvykis. Apžvalga“
13:00 „Susitikimo vieta“
15:00 Šiandien
15:30 „Susitikimo vieta“
16:05 Detektyvinis serialas „Leningradas 46“
18:00 Šiandien
18:50 Serialas „Nevskis“
20:50 Premjera. Detektyvinis serialas „Inspektorius Kuperis. Nematomas priešas“
22:50 „Dienos apžvalga“
23:20 Detektyvinis serialas „Svetimas rajonas-3“
01:20 Susitikimo vieta
03:10 Sodininkų atsakas
04:05 „Viskas bus gerai!“