LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 07-20
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2016 m. N-7. 348 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 7 (SOKO Stuttgart 7)
10:50 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
11:40 Giminės
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:15 Auksinis protas
19:30 Beatos virtuvė
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:59 Loterija „Jėga"
21:00 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:35 Gamtos inspektoriai
23:00 Fantastiškas penktadienis. Rytojus niekada nemiršta (Tomorrow Never Die (JB20))
Veiksmo trileris. Didžioji Britanija, JAV. 1997 m. N-14. Rež. Roger Spottiswoode. HD.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Štutgarto kriminalinė policija 7 (SOKO Stuttgart 7)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
02:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. Vaidybinis serialas. Rež. Saulius Vosylius. 5 s. 2016 m. (kart.)
03:50 Smegenų paslaptys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
Šiandien - 07-21
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
06:30 Klausimėlis.lt. HD.
06:45 Nakties pasakos (Les Contes de la nuit/Tales of The Night)
08:05 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. HD (kart.)
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
11:45 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų išgyvenimo strategija (Life Stories)
12:40 Pasaulio dokumentika. Maži, bet ypatingi. vabzdžiai (Little Matters. Insects)
13:35 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
15:20 Gamtos inspektoriai. HD (kart.)
15:43 Loterija „Keno Loto"
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Klausimėlis.lt. HD.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 „Nerija" – 45. Jubiliejinis koncertas su simfoniniu orkestru ir bigbendu. HD.
23:00 Mamytė žudikė (Serial Mom)
00:30 Rytojus niekada nemiršta (Tomorrow Never Die (JB20))
02:25 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų išgyvenimo strategija (Life Stories)
03:15 Pasaulio dokumentika. Maži, bet ypatingi. vabzdžiai (Little Matters. Insects)
04:05 „Nerija" – 45. Jubiliejinis koncertas su simfoniniu orkestru ir bigbendu. HD (kart.)
Rytoj - 07-22
05:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Klausimėlis.lt. HD.
06:35 Gimę tą pačią dieną
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų pasakos (Die Marchen der Bruder Grimm/The Finest Fairy Tales)
10:00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:00 Premjera. Kačių ABC 3 (Cats 101 Season 3)
11:45 Pasaulio dokumentika. Salų gamtos slėpiniai (Wildest Islands)
12:40 Pasaulio dokumentika. Salų gamtos slėpiniai 2 (Wildest Islands 2)
13:35 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
14:30 Beatos virtuvė
15:20 Gamtos inspektoriai
15:43 Loterija „Keno Loto"
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. HD (subtitruota)
16:50 Vasara su „Dviračio žiniomis"
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Klausimėlis.lt. HD.
18:30 Pramoginė laida „Editos šou"
19:30 Savaitė
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Laisvės kaina. Partizanai. TV serialas. Rež. Saulius Balandis. 2017 m. N-7. 3 s. HD.
21:50 Labas, čia aš (Hello It's Me)
23:15 Premjera. Jau seniai tave myliu (Il y a longtemps que je t'aime/I've Loved You So Long)
01:10 Pasaulio dokumentika. Salų gamtos slėpiniai (Wildest Islands)
02:05 Pasaulio dokumentika. Salų gamtos slėpiniai 2 (Wildest Islands 2)
03:00 Kačių ABC 3 (Cats 101 Season 3)
03:45 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
04:10 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. HD (kart.)
Poryt - 07-23
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2016 m. N-7. 349 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 7 (SOKO Stuttgart 7)
10:50 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
11:40 Giminės
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:15 Auksinis protas
19:30 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:18 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis"
23:00 Premjera. Aukštuomenės daktaras 6 (Royal Pains 6)
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 7 (SOKO Stuttgart 7)
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. Vaidybinis serialas. Rež. Saulius Vosylius. 2016 m. 6 s. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:10 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Antanas Smetona. Dokumentinis vaidybinis filmas. Rež. Alvydas Šlepikas, scen. aut. Virginijus Savukynas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Ved. Alfredas Bumblauskas. HD (kart.)