LRT TELEVIZIJA

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 03-28
01:05 Iš toli (Desde alla)
02:35 Mes nugalėjom
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
04:45 Stiprūs kartu. Socialinės dokumentikos programa. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (kart.)
07:00 LRT radijo žinios
07:05 Proto džiunglės. Programa apie informacinius karus. Ved. Virginijus Savukynas. (kart.)
07:30 Bethovenas 2 (Beethoven's 2nd)
09:00 LRT radijo žinios
09:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Pokalbių programa. (kart.)
09:30 Veranda. Programa apie aplinkos estetiką. Ved. Violeta Baublienė ir Aistė Mažutytė. (kart.)
10:00 LRT radijo žinios
10:05 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota, kart.)
10:45 Stiprūs kartu. Socialinės dokumentikos programa. (kart.)
11:00 LRT radijo žinios
11:05 Legendiniai megastatiniai (Legendary Megastructures)
12:00 Pasaulio dokumentika. Nevaldomi Australijos svetimžemiai (Running Wild)
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Portugalijos laukinės gamtos įdomybės (Wild Portugal)
13:50 Džesika Flečer (Murder, She Wrote)
15:28 Loterija „Keno Loto“."
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
15:45 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Dainuokim kartu! Interaktyvus muzikinis projektas
22:50 Pavogtas pasimatymas (Man Up). Romantinė komedija. 2015 m. Rež. Ben Palmer. Vaid. Lake Bell, Simon Pegg, Olivia Williams, Ophelia Lovibond. Didžioji Britanija,...
Šiandien - 03-29
00:15 Mes nugalėjom
00:40 Išminties mylėtojas
01:30 Pasaulio dokumentika. Nevaldomi Australijos svetimžemiai (Running Wild)
02:25 „2 Donatai“ – grupė, verta milijono! Koncertas.
04:35 Bethovenas 2 (Beethoven's 2nd)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota)
07:00 LRT radijo žinios
07:05 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 LRT radijo žinios
08:05 Į sveikatą! Programa apie sveiką gyvenimo būdą
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Visi kalba
10:00 LRT radijo žinios
10:05 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė programa vaikams. Ved. Audrius Rakauskas. (subtitruota)
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Mes nugalėjom
12:25 Ištesėtas pažadas: Vilniaus paslaptys
13:20 Daiktų istorijos
14:15 Auksinis protas
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
15:45 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota)
16:35 Pasaulio puodai
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Duokim garo! Muzikinės varžytuvės
19:30 Svajonių šalis
19:55 Svajonių šalis
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. Humoro programa."
21:30 Bloga mergaitė
22:30 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“. Ved. Jurgita Jurkutė ir Martynas Levickis."
00:25 Pasaulio teisuoliai
01:15 Muzikinis intarpas
01:25 Pasaulio Lietuva
02:20 Duokim garo! Muzikinės varžytuvės
03:45 Bloga mergaitė
04:35 Stambiu planu
05:30 Panorama.(kart.)
05:52 Sportas. Orai.(kart.)
Rytoj - 03-30
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:15 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
10:00 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113)
10:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Ieškok manęs Paryžiuje 1 (Find Me in Paris 1/Lena Reve d'etoile 1)
12:30 Aviukas Šonas. Samanotos fermos istorijos (Shaun The Sheep. Mossy Bottom Farm)
12:35 Džeronimas (Geronimo Stilton)
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 7 Kauno dienos
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Naujasis popiežius (The New Pope). Draminis serialas. 2020 m. Rež. Paolo Sorrentino. Vaid. Jude Law, John Malkovich, Silvio Orlando, Marilyn Manson. Italija,...
00:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
00:45 Stiprūs kartu. Socialinės dokumentikos programa. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Svajonių šalis. Lietuva prieš 30 metų ir dabar. Ved. Aurimas Švedas. 1, 2 d.(kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Naujasis popiežius (The New Pope)
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
Poryt - 03-31
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:15 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
10:00 Miuncheno kriminalinė policija (Soko 5113)
10:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Ieškok manęs Paryžiuje 1 (Find Me in Paris 1/Lena Reve d'etoile 1)
12:30 Aviukas Šonas. Samanotos fermos istorijos (Shaun The Sheep. Mossy Bottom Farm)
12:35 Džeronimas (Geronimo Stilton)
13:00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai. Specialus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų k.)
13:58 Loterija „Keno Loto“."
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 Veranda
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
16:40 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto“."
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga“."
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Paskutinė karalystė (The Last Kingdom). Istorinis serialas. 2018 m. Vaid. Alexander Dreymon, Eliza Butterworth, Ian Hart. Didžioji Britanija. N-14. 3/7 s.
00:00 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
00:45 Stiprūs kartu. Socialinės dokumentikos programa. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Paskutinė karalystė (The Last Kingdom)
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau