LRT Plius

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 02-16
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
07:30 Misija: Vilnija
08:00 Gimtoji žemė
08:30 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas (ARTS21)
09:00 Mano mama gamina geriau! Ved. Martynas Starkus. (kart.)
10:00 Premjera
10:40 Premjera
11:20 Premjera
12:00 Lietuvos Prezidentas Aleksandras Stulginskis
12:30 Švęskime laisvę. Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva" ir grupė „Žalvarinis"
14:00 Premjera. Bravo! 2 (Bravo! 2)
15:10 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą
16:00 Euromaxx
16:30 Premjera
17:25 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčia.
17:30 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom"
17:55 Misija – pasaulio Lietuva
18:40 Televizijos spektaklis „Naujieji patriotai"
21:15 Panorama (su vertimu į gestų k.)
21:27 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
21:30 Kino žvaigždžių alėja. Pranciškus (Francesco)
23:40 Vaclovo Augustino „Missa pro centerimo anno restitutionis Lituaniae"
00:15 Kino žvaigždžių alėja. Pranciškus (Francesco)
02:25 Misija – pasaulio Lietuva. Sujunkime Lietuvą! Ved. Andrius Mamontovas. (kart.)
03:10 Mari Samuelsen ir NIKO festivalyje „Midsummer Vilnius 2018" (kart.)
04:40 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom". Ved. Virginijus Savukynas. (kart.)
05:05 Vartotojų kontrolė (su vertimu į gestų k.)
Rytoj - 02-17
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Bravo! 2 (Bravo! 2)
07:15 Mokslo ekspresas
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. Ved. Seržuk Haurilenka. (subtitruota, kart.)
07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora (subtitruota)
08:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. Ved. Viktor Černišuk. (subtitruota)
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. Ved. Barbara Sosno. (subtitruota, kart.)
08:30 Kelias
08:45 Krikščionio žodis. Ved. Leonid Glušajev. (subtitruota, kart.)
09:00 Premjera. Saros muzika. Šiuolaikinė klasika (Sarah's Music – Contemporary Classical (eps. 20–26, t y 7X12 Nr. 644844)
09:30 Euromaxx. Ved. Ugnė Galadauskaitė. (kart.)
10:00 Pasaulio lietuvių žinios
10:30 Atspindžiai
11:00 7 Kauno dienos
11:30 Linija, spalva, forma
12:00 Lietuva mūsų lūpose
12:30 Vienuolynų kelias Lietuvoje
13:00 Stop juosta
13:30 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis"
15:40 Šventadienio mintys. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
16:10 Projektas Pi
16:35 Mokslo sriuba
17:05 Vartotojų kontrolė (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kultūringai su Nomeda
18:45 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą
19:30 Premjera. Dauntono abatija 2 (Downton Abbey 2)
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.)
20:52 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
21:00 Legendos
21:55 Muzikinė išpažintis
23:30 Anapus čia ir dabar. Ved. Algirdas Acus. (kart.)
00:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00:45 Roko festivalis „Lituanika 2015"
01:45 Herojai (The Dissidents/Sangarid)
03:15 Vasara Romoje (Sommer in Rom/Summer in Rome )
04:50 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. Ved. Seržuk Haurilenka. (subtitruota, kart.)
05:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. Daugiaserijinis vaidybinis filmas. Rež. Saulius Vosylius. 2017 m. 12 s. HD (kart.)
Poryt - 02-18
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Roko festivalis „Lituanika 2015". Grupės „BA." ir „Garbanotas Bosistas". HD (kart.)
07:05 Linija, spalva, forma. Scen. aut. Augis Kepežinskas, rež. Marius Siparis. (kart.)
07:30 Dainuoju Lietuvą
07:45 Grizis ir lemingai (Grizzy and The Lemmings 1)
07:55 Džeronimas 3 (Geronimo Stilton 3)
08:15 Vienuolynų kelias Lietuvoje (kart.)
08:45 Skonio pasaka (Tasty Tales eps. 1-13X30 min. Nr. 564836 (SD ep. 2 ir 13, kiti - HD)
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.)
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Savaitė
13:10 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas
13:20 Pasaulio lietuvių žinios. Ved. Igoris Vasiliauskas. (kart.)
13:45 Dauntono abatija 2 (Downton Abbey 2)
14:40 Skonio pasaka (Tasty Tales eps. 1-13X30 min. Nr. 564836 (SD ep. 2 ir 13, kiti - HD)
15:10 Skonio pasaka (Tasty Tales eps. 1-13X30 min. Nr. 564836 (SD ep. 2 ir 13, kiti - HD)
15:40 Grizis ir lemingai (Grizzy and The Lemmings 1)
15:50 Premjera. Kaimynai piratai (The Pirates Next Door)
16:05 Džeronimas 3 (Geronimo Stilton 3)
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.)
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. Ved. Seržuk Haurilenka. (subtitruota)
18:15 Giminės
19:10 Premjera. Pavlenskij. Žmogus ir valdžia (Pavlensky - Man and Might)
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.)
21:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.)
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
21:30 Daktaro Blanšo klinika (La clinique du docteur Blanche / Dr. Blanche's Clinic)
23:05 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Kristaus Prisikėlimo bazilika. (kart.)
23:15 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota)
00:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00:45 Roko festivalis „Lituanika 2015"
01:25 Daktaro Blanšo klinika (La clinique du docteur Blanche / Dr. Blanche's Clinic)
03:00 Kultūringai su Nomeda. Pokalbių laida. Ved. Nomeda Marčėnaitė. (kart.)
03:45 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Ved. Aistė Stonytė-Budzinauskienė. (kart.)
04:40 ARTi. Veidai. Scen. aut. Violeta Beconienė, rež. Andrius Beconis. HD (kart.)
04:55 Kultūrų kryžkelė. Menora (subtitruota, kart.)
05:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4. Daugiaserijinis vaidybinis filmas. Rež. Saulius Vosylius. 2018 m. 1 s. HD (kart.)
An - 02-19
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Roko festivalis „Lituanika 2015". Saulius Prūsaitis ir grupė. HD (kart.)
07:05 Misija: Vilnija. Ved. Katažina Zvonkuvienė. (kart.)
07:30 Grizis ir lemingai (Grizzy and The Lemmings 1)
07:40 Kaimynai piratai (The Pirates Next Door)
07:55 Džeronimas 3 (Geronimo Stilton 3)
08:20 Skonio pasaka (Tasty Tales eps. 1-13X30 min. Nr. 564836 (SD ep. 2 ir 13, kiti - HD)
08:45 Skonio pasaka (Tasty Tales eps. 1-13X30 min. Nr. 564836 (SD ep. 2 ir 13, kiti - HD)
09:15 Labas rytas, Lietuva (kart.)
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
13:10 Anapus čia ir dabar. Ved. Algirdas Acus. (kart.)
13:55 Mokslo ekspresas. Mokslo ir technologijų naujienų laida. Ved. Rolandas Maskoliūnas. (kart.)
14:10 Pavlenskij. Žmogus ir valdžia (Pavlensky - Man and Might)
15:10 Skonio pasaka (Tasty Tales eps. 1-13X30 min. Nr. 564836 (SD ep. 2 ir 13, kiti - HD)
15:40 Grizis ir lemingai (Grizzy and The Lemmings 1)
15:50 Premjera. Kaimynai piratai (The Pirates Next Door)
16:05 Džeronimas 3 (Geronimo Stilton 3)
16:30 Laba diena, Lietuva (kart.)
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora (subtitruota)
18:15 Giminės
19:00 ARTi
19:20 Katakombų sutartis. Slaptasis Vatikano II susirinkimo testamentas (Der Katakombenpakt/The Wow of the Catacombs - The Secret Pact of Vatican II )
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.)
21:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.)
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
21:30 Antradienio detektyvas. Premjera. Komisaras ir jūra (Das Kommissar und das Meer)
23:00 Dainuoju Lietuvą (kart.)
23:15 Misija – Pasaulio Lietuva. Ved. Andrius Mamontovas. (kart.)
00:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00:45 Roko festivalis „Lituanika 2015"
02:00 Komisaras ir jūra (Das Kommissar und das Meer)
03:30 ARTi. Veidai. Scen. aut. Violeta Beconienė, rež. Andrius Beconis. HD (kart.)
03:45 Šešėlių frontas. Lietuvos žvalgyba 1918–1940. Dokumentinis filmas. Rež. Rolandas Leonavičius. (kart.)
04:20 Liepsnojantis kalavijas. Dokumentinis filmas. Rež. Rolandas Leonavičius ir Augustina Rugilė Vilkišė. (kart.)
05:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. Ved. Viktor Černišuk. (subtitruota, kart.)
05:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4. Daugiaserijinis vaidybinis filmas. Rež. Saulius Vosylius. 2018 m. 2 s. HD (kart.)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau