LRT LITUANICA

| Pridėti pasirinkimą

An - 11-02
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis"
07:50 Pusryčiai pas kaimyną
08:15 Mano tėviškė
08:30 Faustas Latėnas
10:45 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias tarptautinio lygio muzikos vadybininkė, LNF generalinė direktorė Rūta Prusevičienė (Lietuva)
11:40 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:10 Daiktų istorijos
13:05 Stilius
13:55 Šv
15:00 Mūsų legenda – Stasys Povilaitis. Maestro dainas atlieka Lietuvos žvaigždės su orkestru „Vilniaus sinfonietta"
16:30 Giminės
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
19:00 Kaip prisijaukinti mirtį? Dokumentinė apybraiža
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Nacionalinė ekspedicija
22:00 Dviračio žinios
22:30 Pradėk nuo savęs
23:00 Į sveikatą! Programa apie sveiką gyvenimo būdą
23:25 Šv. Jurgio meno sezonas 2018. Dalyvauja Veronika Povilionienė, Dainius Pulauskas, Čiurlionio kvartetas. 2018 m.
00:30 Mūsų legenda – Stasys Povilaitis. Maestro dainas atlieka Lietuvos žvaigždės su orkestru „Vilniaus sinfonietta"
02:00 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias tarptautinio lygio muzikos vadybininkė, LNF generalinė direktorė Rūta Prusevičienė (Lietuva)
02:55 Klausimėlis
03:15 (Ne)emigrantai
04:05 Nacionalinė ekspedicija
05:00 Kaip prisijaukinti mirtį? Dokumentinė apybraiža
05:30 Panorama. (kart.)
05:52 Sportas. Orai. (kart.)
Tr - 11-03
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Asta Stašaitytė
10:15 Šoka Lietuva
10:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
10:55 Kultūringai su Nomeda
11:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:15 (Ne)emigrantai
13:05 Nacionalinė ekspedicija
14:00 Laba diena, Lietuva
16:25 Giminės
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
22:55 Gyvenk kaip galima švariau
23:20 Mūšio laukas
23:50 Laba diena, Lietuva. (kart.)
02:00 Kultūringai su Nomeda
02:55 Klausimėlis
03:15 Pasaulio puodai
04:05 Lietuva kalba
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)
Kt - 11-04
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Sveikinimų koncertas
10:30 Išpažinimai
10:55 Praeitis ateičiai. Dokumentinių laidų ciklas. N-7.
11:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:15 Pasaulio puodai
13:05 Lietuva kalba
14:00 Laba diena, Lietuva
16:25 Giminės
17:15 Istorijos detektyvai
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
22:55 Pasivaikščiojimai
23:20 Atspindžiai
23:50 Laba diena, Lietuva. (kart.)
02:00 Praeitis ateičiai. Dokumentinių laidų ciklas. N-7.
02:55 Klausimėlis
03:15 Vartotojų kontrolė
04:05 Gimę tą pačią dieną
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)
Pn - 11-05
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Gražiausios poetų dainos
10:30 Gyventi kaime gera
10:55 Stambiu planu
11:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:15 Vartotojų kontrolė
13:05 Gimę tą pačią dieną
14:00 Laba diena, Lietuva
16:25 Giminės
17:15 Istorijos detektyvai
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.)
21:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.)
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
21:30 Smegenų paslaptys. Marselis Prustas.
21:45 Auksinis protas
23:10 Veranda
23:35 Smalsumo genas. Programa, padedanti geriau pažinti pasaulį ir visuomenę. Ved
00:00 Laba diena, Lietuva. (kart.)
02:10 Stambiu planu
03:00 Klausimėlis
03:15 Beatos virtuvė
04:05 Stilius
05:00 Panorama (su vertimu į gestų k., kart.)
05:30 Dienos tema (su vertimu į gestų k., kart.)
05:50 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k., kart.)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau