LRT LITUANICA

| Pridėti pasirinkimą

Se - 10-31
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Gimę tą pačią dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Gyventi kaime gera
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo enciklopedija
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Smalsumo genas
12:30 1000 pasaulio stebuklų
13:20 Stambiu planu
14:15 Auksinis protas
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Asta Stašaitytė
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis"
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
19:00 Keliai
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis"
22:50 Išpažinimai
23:15 Pusryčiai pas kaimyną
23:40 Šoka Lietuva
23:50 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
00:15 Gyventi kaime gera
00:45 Mūsų gyvūnai
01:10 1000 pasaulio stebuklų
02:05 Istorijos detektyvai
02:45 Keliai
03:15 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Asta Stašaitytė
04:35 Savaitė
05:30 Panorama. (kart.)
05:52 Sportas. Orai. (kart.)
Pr - 11-01
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Saulius Petreikis ir Šv
07:30 Koncertas „Credo. Te Deum"
08:45 Auksinis protas
10:00 Istorijos detektyvai
10:45 Širdyje lietuvis
11:35 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:05 Klauskite daktaro
12:55 Savaitė
13:50 Šv. Jurgio meno sezonas 2018. Religinės muzikos koncertas „Jo valia"
15:00 Visų Šventųjų diena
16:10 Mano tėviškė
16:30 Giminės
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
19:00 Ir šventieji vaikščiojo žeme
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Auksinis protas
22:15 Dviračio žinios
22:45 7 Kauno dienos
23:10 Mokslo sriuba
23:40 Koncertas „Credo. Te Deum". Vilniaus miesto savivaldybės choro „Jauna muzika" 30-mečiui. Koncertuoja Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika", Lietuvos...
00:55 Šv. Jurgio meno sezonas 2018. Religinės muzikos koncertas „Jo valia"
02:05 Širdyje lietuvis
03:00 Daiktų istorijos
03:50 Auksinis protas
05:00 Ir šventieji vaikščiojo žeme
05:30 Panorama.(kart.)
05:52 Sportas. Orai.(kart.)
An - 11-02
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis"
07:50 Pusryčiai pas kaimyną
08:15 Mano tėviškė
08:30 Faustas Latėnas
10:45 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias tarptautinio lygio muzikos vadybininkė, LNF generalinė direktorė Rūta Prusevičienė (Lietuva)
11:40 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:10 Daiktų istorijos
13:05 Stilius
13:55 Šv
15:00 Mūsų legenda – Stasys Povilaitis. Maestro dainas atlieka Lietuvos žvaigždės su orkestru „Vilniaus sinfonietta"
16:30 Giminės
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
19:00 Kaip prisijaukinti mirtį? Dokumentinė apybraiža
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Nacionalinė ekspedicija
22:00 Dviračio žinios
22:30 Pradėk nuo savęs
23:00 Į sveikatą! Programa apie sveiką gyvenimo būdą
23:25 Šv. Jurgio meno sezonas 2018. Dalyvauja Veronika Povilionienė, Dainius Pulauskas, Čiurlionio kvartetas. 2018 m.
00:30 Mūsų legenda – Stasys Povilaitis. Maestro dainas atlieka Lietuvos žvaigždės su orkestru „Vilniaus sinfonietta"
02:00 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias tarptautinio lygio muzikos vadybininkė, LNF generalinė direktorė Rūta Prusevičienė (Lietuva)
02:55 Klausimėlis
03:15 (Ne)emigrantai
04:05 Nacionalinė ekspedicija
05:00 Kaip prisijaukinti mirtį? Dokumentinė apybraiža
05:30 Panorama. (kart.)
05:52 Sportas. Orai. (kart.)
Tr - 11-03
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Asta Stašaitytė
10:15 Šoka Lietuva
10:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
10:55 Kultūringai su Nomeda
11:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:15 (Ne)emigrantai
13:05 Nacionalinė ekspedicija
14:00 Laba diena, Lietuva
16:25 Giminės
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
22:55 Gyvenk kaip galima švariau
23:20 Mūšio laukas
23:50 Laba diena, Lietuva. (kart.)
02:00 Kultūringai su Nomeda
02:55 Klausimėlis
03:15 Pasaulio puodai
04:05 Lietuva kalba
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau