LRT LITUANICA

| Pridėti pasirinkimą

Tr - 10-27
02:00 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias garsus smuikininkas, baroko muzikos orkestro „Les Accents" meno vadovas Thibault Noally (Prancūzija)
02:55 Klausimėlis
03:15 (Ne)emigrantai
04:05 Nacionalinė ekspedicija
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Asta Stašaitytė
10:15 Šoka Lietuva
10:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
10:50 Kultūringai su Nomeda
11:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:15 (Ne)emigrantai
13:05 Nacionalinė ekspedicija
14:00 Laba diena, Lietuva
16:25 Giminės
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
22:55 Gyvenk kaip galima švariau
23:20 Mūšio laukas
23:50 Laba diena, Lietuva. (kart.)
Kt - 10-28
02:00 Kultūringai su Nomeda
02:55 Klausimėlis
03:15 Pasaulio puodai
04:05 Lietuva kalba
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Sveikinimų koncertas
10:30 Išpažinimai
10:55 Praeitis ateičiai. Dokumentinių laidų ciklas. N-7.
11:50 Pusryčiai pas kaimyną
12:15 Pasaulio puodai
13:05 Lietuva kalba
14:00 Laba diena, Lietuva
16:25 Giminės
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
22:55 Pasivaikščiojimai
23:20 Atspindžiai
23:50 Laba diena, Lietuva. (kart.)
02:00 Praeitis ateičiai. Dokumentinių laidų ciklas. N-7.
02:55 Klausimėlis
03:15 Vartotojų kontrolė
04:05 Gimę tą pačią dieną
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)
Pn - 10-29
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Gražiausios poetų dainos
10:25 Gyventi kaime gera
10:55 Stambiu planu
11:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:15 Vartotojų kontrolė
13:05 Gimę tą pačią dieną
14:00 Laba diena, Lietuva
16:25 Giminės
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė
20:15 Magijos mokslas
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.)
21:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.)
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
21:30 Veranda
22:00 Smalsumo genas
22:30 Auksinis protas
23:50 Laba diena, Lietuva. (kart.)
02:00 Stambiu planu
02:55 Pusryčiai pas kaimyną
03:20 Beatos virtuvė
04:05 Stilius
05:00 Panorama (su vertimu į gestų k., kart.)
05:30 Dienos tema (su vertimu į gestų k., kart.)
05:50 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k., kart.)
Št - 10-30
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Šoka Lietuva
06:15 7 Kauno dienos
06:40 Mokslo sriuba
07:10 Pradėk nuo savęs
07:35 Į sveikatą! Programa apie sveiką gyvenimo būdą
08:05 Kultūringai su Nomeda
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:00 Beatos virtuvė
12:50 Pasivaikščiojimai
13:20 Veranda
13:45 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias garsus smuikininkas, baroko muzikos orkestro „Les Accents" meno vadovas Thibault Noally (Prancūzija)
14:35 Širdyje lietuvis
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
15:45 Sveikinimų koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Gražiausios poetų dainos
22:35 „Chopin Jazz Inn" su Evelina Sašenko. 2017 m.
23:45 Praeitis ateičiai. Dokumentinių laidų ciklas. N-7.
00:15 Gyventi kaime gera
00:35 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė, Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
00:45 Mūsų gyvūnai
01:10 1000 pasaulio stebuklų
01:25 Klauskite daktaro
02:05 Istorijos detektyvai
02:20 Langas į valdžią
02:45 Keliai
03:15 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Asta Stašaitytė
03:40 Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan tos..."
04:30 Žagarės vyšnių festivalis 2016 „Viskas yra gerai"
04:35 Savaitė
05:30 Panorama. (kart.)
05:52 Sportas. Orai. (kart.)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau