LRT LITUANICA

| Pridėti pasirinkimą

An - 10-26
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis"
10:50 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias garsus smuikininkas, baroko muzikos orkestro „Les Accents" meno vadovas Thibault Noally (Prancūzija)
11:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:15 Daiktų istorijos
13:05 Stilius
14:00 Laba diena, Lietuva
16:25 Giminės
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
22:55 Pradėk nuo savęs
23:20 Į sveikatą! Programa apie sveiką gyvenimo būdą
23:50 Laba diena, Lietuva. (kart.)
02:00 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias garsus smuikininkas, baroko muzikos orkestro „Les Accents" meno vadovas Thibault Noally (Prancūzija)
02:55 Klausimėlis
03:15 (Ne)emigrantai
04:05 Nacionalinė ekspedicija
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)
Tr - 10-27
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Asta Stašaitytė
10:15 Šoka Lietuva
10:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
10:50 Kultūringai su Nomeda
11:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:15 (Ne)emigrantai
13:05 Nacionalinė ekspedicija
14:00 Laba diena, Lietuva
16:25 Giminės
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
22:55 Gyvenk kaip galima švariau
23:20 Mūšio laukas
23:50 Laba diena, Lietuva. (kart.)
02:00 Kultūringai su Nomeda
02:55 Klausimėlis
03:15 Pasaulio puodai
04:05 Lietuva kalba
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)
Kt - 10-28
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Sveikinimų koncertas
10:30 Išpažinimai
10:55 Praeitis ateičiai. Dokumentinių laidų ciklas. N-7.
11:50 Pusryčiai pas kaimyną
12:15 Pasaulio puodai
13:05 Lietuva kalba
14:00 Laba diena, Lietuva
16:25 Giminės
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
22:55 Pasivaikščiojimai
23:20 Atspindžiai
23:50 Laba diena, Lietuva. (kart.)
02:00 Praeitis ateičiai. Dokumentinių laidų ciklas. N-7.
02:55 Klausimėlis
03:15 Vartotojų kontrolė
04:05 Gimę tą pačią dieną
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)
Pn - 10-29
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Gražiausios poetų dainos
10:25 Gyventi kaime gera
10:55 Stambiu planu
11:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:15 Vartotojų kontrolė
13:05 Gimę tą pačią dieną
14:00 Laba diena, Lietuva
16:25 Giminės
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė
20:15 Magijos mokslas
20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.)
21:00 Dienos tema (su vertimu į gestų k.)
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
21:30 Veranda
22:00 Smalsumo genas
22:30 Auksinis protas
23:50 Laba diena, Lietuva. (kart.)
02:00 Stambiu planu
02:55 Pusryčiai pas kaimyną
03:20 Beatos virtuvė
04:05 Stilius
05:00 Panorama (su vertimu į gestų k., kart.)
05:30 Dienos tema (su vertimu į gestų k., kart.)
05:50 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k., kart.)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau