LRT LITUANICA

| Pridėti pasirinkimą

Št - 10-23
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Šoka Lietuva
06:15 7 Kauno dienos
06:40 Mokslo sriuba
07:10 Pradėk nuo savęs
07:35 Į sveikatą! Programa apie sveiką gyvenimo būdą
08:05 Kultūringai su Nomeda
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:00 Beatos virtuvė
12:50 Pasivaikščiojimai
13:20 Veranda
13:45 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias garsus kino režisierius Janis Streičs (Latvija)
14:35 Širdyje lietuvis
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
15:45 Sveikinimų koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Gražiausios poetų dainos
22:35 Eduardo Balsio dainų koncertas „Aš – senas jūrininkas"
23:35 Pusryčiai pas kaimyną. Pažintis su šalia gyvenančių tautinių bendrijų atstovais. Ved
00:00 (Pra)rasta karta
00:15 Gyventi kaime gera
00:45 Mūsų gyvūnai
00:50 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė, Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
01:10 1000 pasaulio stebuklų
01:45 Klauskite daktaro
02:05 Istorijos detektyvai
02:40 Langas į valdžią
02:45 Keliai
03:05 Stilius
03:15 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Asta Stašaitytė
03:55 Gražiausios poetų dainos
04:35 Savaitė
05:30 Panorama. (kart.)
05:52 Sportas. Orai. (kart.)
Se - 10-24
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Gimę tą pačią dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Gyventi kaime gera
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo enciklopedija
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Smalsumo genas
12:30 1000 pasaulio stebuklų
13:20 Stambiu planu
14:15 Auksinis protas
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Asta Stašaitytė
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis"
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
19:00 Keliai
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis"
22:55 Išpažinimai
23:20 Pusryčiai pas kaimyną
23:50 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
Pr - 10-25
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Auksinis protas
10:10 Istorijos detektyvai
10:55 Širdyje lietuvis
11:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:15 Klauskite daktaro
13:05 Savaitė
14:00 Laba diena, Lietuva
16:25 Giminės
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
22:55 7 Kauno dienos
23:20 Mokslo sriuba
23:50 Laba diena, Lietuva.(kart.)
02:00 Širdyje lietuvis
02:55 Klausimėlis
03:15 Daiktų istorijos
04:05 LRT forumas
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)
An - 10-26
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis"
10:50 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias garsus smuikininkas, baroko muzikos orkestro „Les Accents" meno vadovas Thibault Noally (Prancūzija)
11:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:15 Daiktų istorijos
13:05 Stilius
14:00 Laba diena, Lietuva
16:25 Giminės
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
22:55 Pradėk nuo savęs
23:20 Į sveikatą! Programa apie sveiką gyvenimo būdą
23:50 Laba diena, Lietuva. (kart.)
02:00 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias garsus smuikininkas, baroko muzikos orkestro „Les Accents" meno vadovas Thibault Noally (Prancūzija)
02:55 Klausimėlis
03:15 (Ne)emigrantai
04:05 Nacionalinė ekspedicija
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau