LRT LITUANICA

| Pridėti pasirinkimą

Pr - 09-20
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Auksinis protas
10:10 Istorijos detektyvai
10:55 Širdyje lietuvis
11:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:15 Klauskite daktaro
13:05 Savaitė
14:00 Laba diena, Lietuva
16:20 Giminės
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
22:55 7 Kauno dienos
23:20 Mokslo sriuba
23:50 Laba diena, Lietuva.(kart.)
01:50 Širdyje lietuvis
02:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
03:15 Daiktų istorijos
04:05 LRT forumas
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)
An - 09-21
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis"
11:00 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – menininkas, dizaineris Irakli Nasidze (Prancūzija, Sakartvelas)
11:55 Klausimėlis
12:10 Daiktų istorijos
13:05 Stilius
14:00 Laba diena, Lietuva
16:20 Giminės
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Triumfo kelias
22:30 Dviračio žinios
22:55 Pradėk nuo savęs
23:20 Į sveikatą! Programa apie sveiką gyvenimo būdą
23:50 Laba diena, Lietuva. (kart.)
01:50 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – menininkas, dizaineris Irakli Nasidze (Prancūzija, Sakartvelas)
02:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
03:15 (Ne)emigrantai
04:05 Triumfo kelias
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)
Tr - 09-22
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Asta Stašaitytė
10:15 Magijos mokslas
10:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
10:55 Kultūringai su Nomeda
11:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:15 (Ne)emigrantai
13:05 Triumfo kelias
14:00 Laba diena, Lietuva
16:20 Giminės ir
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Kitą kartą Afrikoje
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
22:55 Gyvenk kaip galima švariau
23:20 Mūšio laukas
23:50 Laba diena, Lietuva. (kart.)
01:50 Kultūringai su Nomeda
02:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
03:15 Kitą kartą Afrikoje
04:05 Lietuva kalba. Tiesioginė diskusijų programa. Ved. Rasa Tapinienė. (kart.)
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)
Kt - 09-23
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Sveikinimų koncertas
10:30 Išpažinimai
10:55 Praeitis ateičiai. Dokumentinių laidų ciklas. N-7.
11:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:15 Kitą kartą Afrikoje
13:05 Lietuva kalba. Tiesioginė diskusijų programa. Ved. Rasa Tapinienė. (kart.)
14:00 Laba diena, Lietuva
16:20 Giminės ir
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
22:55 Pasivaikščiojimai
23:20 Atspindžiai
23:50 Laba diena, Lietuva. (kart.)
01:50 Praeitis ateičiai. Dokumentinių laidų ciklas. N-7.
02:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
03:15 Vartotojų kontrolė
04:05 Gimę tą pačią dieną
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau