LRT LITUANICA

| Pridėti pasirinkimą

Št - 09-18
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Magijos mokslas. Odisėjas ir kiaulės. Rež. Tadas Jačiauskas. Lietuva. 2021 m.
06:15 7 Kauno dienos. Aktualijų programa.
06:40 Mokslo sriuba. Mokslo žurnalas. Ved
07:10 Pradėk nuo savęs. Gamtosauginė ekologinė programa. Ved
07:35 Į sveikatą! Programa apie sveiką gyvenimo būdą. Ved. Alanas Dzeranovas
08:05 Kultūringai su Nomeda. Kultūros pokalbių programa. Ved
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:00 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved
12:50 Pasivaikščiojimai. Ved. Rytis Zemkauskas
13:20 Veranda. Programa apie aplinkos estetiką.
13:45 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – vienas garsiausių kriminalinių bestselerių autorių pasaulyje, rašytojas, scenaristas Stefan Ahnhem (Švedija)
14:35 Širdyje lietuvis. Aktualios publicistikos laida apie pasaulio lietuvių gyvenimą.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
15:45 Sveikinimų koncertas. Ved. Regina Jokubauskaitė
17:30 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
19:00 Langas į valdžią. Aktualijų programa. Ved
19:30 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Gražiausios poetų dainos. Ved. Marijus Žiedas ir Eglė Juozapaitienė
22:35 Monikos Liu koncertas festivalyje „Midsummer Vilnius 2020“."
23:50 Praeitis ateičiai. Dokumentinių laidų ciklas.
00:45 Vakaras su Edita. Pramoginė pokalbių programa. Ved. Edita Mildažytė, Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
01:40 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved
02:35 Langas į valdžią. Aktualijų programa. Ved
03:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved
03:55 Gražiausios poetų dainos. Ved. Marijus Žiedas ir Eglė Juozapaitienė
05:30 Panorama. (kart.)
05:52 Sportas. Orai. (kart.)
Se - 09-19
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža.
07:00 Veranda. Programa apie aplinkos estetiką.
07:30 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved
08:00 Išpažinimai. Programa apie dvasinius ieškojimus. Ved
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Pažintinė programa.
09:00 Gyventi kaime gera. Ved. Domas Burkauskas
09:30 Svajoja vaikai. Programa vaikams. Ved
10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė programa vaikams. Ved
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Ved. Robertas Petrauskas
11:30 Mūsų gyvūnai. Programa vaikams. Ved
12:00 Smalsumo genas. Programa, padedanti geriau pažinti pasaulį ir visuomenę. Ved
12:30 1000 pasaulio stebuklų. Kelionių dokumentika.
13:20 Stambiu planu. Pokalbių programa. Ved
14:15 Auksinis protas. Intelektinis žaidimas. Ved
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
15:45 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved
16:30 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Asta Stašaitytė
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“."
18:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
19:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“. Ved. Jurgita Jurkutė ir Martynas Levickis. 2018 m."
23:05 Išpažinimai. Programa apie dvasinius ieškojimus. Ved
23:30 Magijos mokslas. Odisėjas ir kiaulės. Rež. Tadas Jačiauskas. Lietuva. 2021 m.
23:40 Šoka Lietuva
23:50 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Pažintinė programa.
00:15 Gyventi kaime gera
00:45 Mūsų gyvūnai
01:10 1000 pasaulio stebuklų
02:05 Istorijos detektyvai
02:45 Keliai
03:15 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Asta Stašaitytė
04:35 Savaitė
05:30 Panorama. (kart.)
05:52 Sportas. Orai. (kart.)
Pr - 09-20
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Auksinis protas
10:10 Istorijos detektyvai
10:55 Širdyje lietuvis
11:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:15 Klauskite daktaro
13:05 Savaitė
14:00 Laba diena, Lietuva
16:20 Giminės
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
22:55 7 Kauno dienos
23:20 Mokslo sriuba
23:50 Laba diena, Lietuva.(kart.)
01:50 Širdyje lietuvis
02:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
03:15 Daiktų istorijos
04:05 LRT forumas
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)
An - 09-21
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis"
11:00 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – menininkas, dizaineris Irakli Nasidze (Prancūzija, Sakartvelas)
11:55 Klausimėlis
12:10 Daiktų istorijos
13:05 Stilius
14:00 Laba diena, Lietuva
16:20 Giminės
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Triumfo kelias
22:30 Dviračio žinios
22:55 Pradėk nuo savęs
23:20 Į sveikatą! Programa apie sveiką gyvenimo būdą
23:50 Laba diena, Lietuva. (kart.)
01:50 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – menininkas, dizaineris Irakli Nasidze (Prancūzija, Sakartvelas)
02:45 Kas ir kodėl? TV žaidimas
03:15 (Ne)emigrantai
04:05 Triumfo kelias
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau