LRT LITUANICA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 02-21
05:00 Panorama. HD. (kart.)
05:35 Dėmesio centre. HD. (kart.)
05:52 Sportas. (kart.)
05:57 Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
HD.
09:05 Legenda apie Pilėnus. Muzikinė drama pagal Vytauto Klovos operą „Pilėnai"
10:30 Dainuoju Lietuvą
11:45 Emigrantai
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Laba diena, Lietuva
16:30 Mano tautinis kostiumas
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:30 Auksinis protas
22:50 Klausimėlis.lt. HD.
23:15 Anapus čia ir dabar
00:05 Laba diena, Lietuva. HD. (kart.)
02:20 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
02:50 Gyvenimas
03:45 Auksinis protas
Rytoj - 02-22
05:00 Panorama. HD. (kart.)
05:35 Dėmesio centre. HD. (kart.)
05:52 Sportas. (kart.)
05:57 Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
09:55 Sveikinimų koncertas
11:40 Gyvenimas
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Laba diena, Lietuva
16:30 Istorijos detektyvai
17:15 Klausimėlis.lt. HD.
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas
21:25 Orai
21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės"
22:30 Dviračio žinios
23:00 Grupės „G&G Sindikatas" koncertas.
23:50 Dainuoju Lietuvą
00:05 Laba diena, Lietuva. HD. (kart.)
02:20 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
02:45 Prezidentas Valdas Adamkus
Poryt - 02-23
05:30 Panorama. HD. (kart.)
05:52 Sportas. (kart.)
05:57 Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Gustavo enciklopedija
09:30 „Eurovizija 2018"
11:40 Stilius
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Laba diena, Lietuva
16:30 Ieva Prudnikovaitė ir „4 Tango"
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
22:35 Gamtos inspektoriai
22:55 Legendos
23:40 Klausimėlis.lt. HD.
23:55 Laba diena, Lietuva. HD. (kart.)
02:10 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
02:35 Beatos virtuvė
03:30 Arvydas Vilčinskas. Koncertas „Grįžtu namo"
Št - 02-24
05:30 Panorama. HD.(kart.)
05:52 Sportas. (kart.)
05:57 Orai. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
07:35 Stambiu planu
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:50 Grupės „G&G Sindikatas" koncertas.
12:35 Mano tautinis kostiumas
13:30 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – žymi rašytoja Dina Rubina (Izraelis)
14:20 Pokalbių laida „Svarbios detalės"
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom"
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 Teisė žinoti
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Stilius
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 „Eurovizija 2018"
23:15 Pasaulio lietuvių žinios
23:45 Sveikinimų koncertas
01:10 Stilius
02:05 Karinės paslaptys
02:50 Klausimėlis.lt. HD.
03:15 „Eurovizija 2018"