LRT LITUANICA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 11-20
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Auksinis protas
10:25 Jurgos albumo „Not perfect" pristatymo koncertas.
11:30 Stop juosta
12:00 Stilius
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Laba diena, Lietuva
16:30 Teisė žinoti
17:00 Pasaulio lietuvių žinios
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Klasikos šedevrai
23:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota)
23:50 Laba diena, Lietuva. (kart.)
02:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
02:30 Anapus čia ir dabar
03:15 (Ne)emigrantai
04:10 Daiktų istorijos
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)
Rytoj - 11-21
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:40 Mūsų gyvūnai
10:05 Mokslo sriuba
10:30 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Laba diena, Lietuva
16:30 Vakaras su Edita. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Istorijos perimetrai. 2 d. Knygos kelias. Dokumentinis filmas. Rež. Rimas Bružas.
22:20 Dainuoju Lietuvą
22:35 Dviračio žinios
23:00 Stambiu planu
23:45 Laba diena, Lietuva. (kart.)
02:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
02:25 Pasaulio lietuvių žinios
02:50 Mokslo sriuba
03:15 Gyvenimas
04:10 Istorijos perimetrai. 2 d. Knygos kelias. Dokumentinis filmas. Rež. Rimas Bružas.
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)
Poryt - 11-22
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Ved. Audrius Rakauskas. (subtitruota)
09:40 Stambiu planu
10:30 Sveikinimų koncertas
12:00 Gyvenimas
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Laba diena, Lietuva
16:30 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota)
17:15 Klausimėlis.lt.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Šventinis koncertas ir statulėlės „Lietuvos karžygys" įteikimo ceremonija. Transliacija iš Lietuvos nacionalinės filharmonijos.
23:00 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą
23:45 Laba diena, Lietuva. (kart.)
02:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
02:25 Stambiu planu
03:10 Specialus tyrimas
04:05 Vakaras su Edita. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)
Pn - 11-23
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Anapus čia ir dabar
10:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis"
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Vartotojų kontrolė
14:00 Laba diena, Lietuva
16:30 Atspindžiai
17:00 Lietuva mūsų lūpose
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Auksinis protas
22:45 Leitis. Vaidybinis filmas. Rež. Andrius Bartkus. Vaid. A. Povilauskas, V. Rumšas, K. Toleikytė. 2018 m. N-7.
23:30 Dainuoju Lietuvą
23:45 Laba diena, Lietuva. (kart.)
02:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
02:25 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą
03:10 Nacionalinė paieškų tarnyba
04:05 Beatos virtuvė
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau