LRT LITUANICA

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 07-13
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:15 Muzikos festivalis „Nida 2019"
10:44 Šoka Lietuva
10:55 Kelionės su „Istorijos detektyvais"
11:40 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:05 Stilius
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Laba diena, Lietuva
16:35 Savaitė
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios
23:00 Visi kalba
23:55 Laba diena, Lietuva.(kart.)
02:10 Kas ir kodėl? TV žaidimas
02:35 Šoka Lietuva
02:45 Euromaxx
03:15 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota)
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota)
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)
Rytoj - 07-14
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:15 Pasaulio Lietuva
10:10 Atspindžiai
10:35 Šoka Lietuva
10:45 Kultūringai su Nomeda
11:40 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:05 Daiktų istorijos
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Laba diena, Lietuva
16:35 Pakilau skrydžiui
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Istorijos perimetrai. Dokumentinis filmas. Rež. Rimas Bružas. 2 d. Knygos kelias. 2018 m.
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios
23:00 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota)
23:55 Laba diena, Lietuva. (kart.)
02:10 Kas ir kodėl? TV žaidimas
02:35 Šoka Lietuva
02:45 Euromaxx
03:15 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota)
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota)
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)
Poryt - 07-15
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:15 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:45 Veranda
10:15 Duokim garo! Muzikinės varžytuvės
11:40 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:05 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (subtitruota)
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Laba diena, Lietuva
16:35 Visi kalba
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai"
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Žalgirio mūšis. Dokumentinis filmas. Rež. Pawel Pitera. 2018 m. N-7.
23:15 Dviračio žinios
23:40 Klausimėlis
23:55 Laba diena, Lietuva. (kart.)
02:10 Kas ir kodėl? TV žaidimas
02:35 Šoka Lietuva
02:45 Atspindžiai
03:15 Pasaulio puodai
04:05 Stambiu planu
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)
Kt - 07-16
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:15 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą
10:00 Sveikinimų koncertas
11:40 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:05 Pasaulio puodai
13:00 Įdomiosios atostogos
14:00 Laba diena, Lietuva
16:35 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Stambiu planu
19:30 Pasaulio teisuoliai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios
23:00 Stilius
23:55 Laba diena, Lietuva. (kart.)
02:10 Kas ir kodėl? TV žaidimas
02:35 Šoka Lietuva
02:45 Veranda
03:15 Pasaulio teisuoliai
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Realybės dokumentika. Vadovas prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota)
05:00 Panorama. (kart.)
05:30 Dienos tema. (kart.)
05:50 Sportas. Orai. (kart.)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau