LRT HD

| Pridėti pasirinkimą

Poryt - 02-24
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. HD (kart.)
07:00 Premjera. Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 (The Jungle Bunch To The Rescue! 2)
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 1 (Alvinnn!!! and The Chipmunks 1)
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė (Mirette Investigates)
07:45 Premjera. Džeronimas 3 (Geronimo Stilton 3)
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
11:50 Pasaulio dokumentika. Davidas Attenborough. Gyvojo pasaulio šviesa (David Attenborough's Light on Earth)
12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Ypatinga misija (Mission Critical)
13:40 Mis Marpl 1 (Agatha Christie's Marple 1)
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom"
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 Teisė žinoti
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 „Eurovizija 2018"
23:20 Kietakiaušiai (Superbad)
01:10 Pasaulio dokumentika. Davidas Attenborough. Gyvojo pasaulio šviesa (David Attenborough's Light on Earth)
02:05 Pasaulio dokumentika. Ypatinga misija (Mission Critical)
02:50 Klausimėlis.lt. HD (kart.)
03:10 Teisė žinoti. Ved. Rita Miliūtė. HD (kart.)
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Ved. Valdas Vilūnas. HD (kart.)
04:00 Karinės paslaptys. Ved. Aleksandras Matonis. HD (kart.)
04:45 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. HD (kart.)
Se - 02-25
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. HD (subtitruota, kart.)
07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom". Aut. Viktorija Zavistanovič. (kart.)
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų pasakos (Die Marchen der Bruder Grimm / The Finest Fairy Tales)
10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Ved. Audrius Rakauskas (subtitruota)
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:25 Mūsų gyvūnai
11:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. Namibo dykumos karalystė (Namibia's Desert Kingdom)
12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Užburianti Indonezija (Wild Indonesia)
13:40 Premjera. Megrė 1 (Maigret 1)
15:15 Laisvės vėliavnešiai
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. HD (kart.)
17:15 Klausimėlis.lt. HD.
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)
17:55 Sportas
17:58 Orai
18:00 Keliai
18:30 Pramoginė laida „Editos šou"
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
21:00 Premjera
21:55 Premjera
23:00 Svetima šalis (Strangerland)
00:50 Žvėrių valdovas 3. Brakso akis (Beastmaster III. The Eye of Braxus)
02:20 Pasaulio dokumentika. Namibo dykumos karalystė (Namibia's Desert Kingdom)
03:15 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. HD (kart.)
03:45 „Eurovizija 2018". Nacionalinė atranka. Ved. Ugnė Skonsmanaitė ir Mantas Stonkus. (kart.)