LRT HD

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 09-23
05:10 Klausimėlis.lt.
05:25 Šiandien prieš 100 metų. Dokumentinė apybraiža apie Šv. Sosto ir kunigų vaidmenį kuriant Lietuvos valstybę. Ved. prof. Liudas Mažylis. HD (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. (kart.)
07:00 Klausimėlis.lt.
07:30 Gyventi kaime gera
08:00 Šventadienio mintys
08:30 Popiežius Pranciškus Lietuvoje. Pasiruošimas Šventosioms Mišios. Tiesioginė transliacija iš Kauno Santakos parko.
10:00 Popiežius Pranciškus Lietuvoje
12:35 Pranciškus – popiežius, norintis pakeisti pasaulį (Francois le pape qui veut changer le monde / Pope Francis, The Vatican's Last Chance)
14:45 Popiežius Pranciškus Lietuvoje
15:58 Loterija „Keno Loto"
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:15 Pranciškus – popiežius iš Naujojo pasaulio (Francis. The Pope from the New World)
17:10 Popiežius Pranciškus Lietuvoje
17:30 Popiežius Pranciškus Lietuvoje
18:30 Popiežius Pranciškus Lietuvoje
19:30 Savaitė
20:25 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Laisvės kaina. Partizanai. TV serialas. Rež. Saulius Balandis. 2017 m. N-7. 12 s. HD.
21:50 Premjera. Bučinys prie laužo (Campfire Kiss)
23:15 Sukti reikaliukai (Duplicity / Gemeinsame Geheimsache)
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 8 (SOKO Stuttgart 8)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. HD (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vartotojų kontrolė. Ved. Giedrius Drukteinis. (kart.)
Rytoj - 09-24
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2016 m. N-7. 393 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Premjera. Senis (Der Alte eps 395-411)
10:20 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 8 (SOKO Stuttgart 8)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Genijus. Einšteinas (Genius 1. Einstein)
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 8 (SOKO Stuttgart 8)
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas (subtitruota)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. HD (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė. (kart.)
Poryt - 09-25
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2016 m. N-7. 394 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Premjera. Senis (Der Alte eps 395-411)
10:20 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 8 (SOKO Stuttgart 8)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 Stilius
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą"
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 12 beždžionių 1 (12 Monkeys 1 / Twelve Monkeys 1)
23:45 Klausimėlis.lt (kart.)
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 8 (SOKO Stuttgart 8)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. HD (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą" (kart.)
Tr - 09-26
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2016 m. N-7. 395 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Premjera. Senis (Der Alte eps 395-411)
10:20 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 8 (SOKO Stuttgart 8)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Mano mama gamina geriau! Ved. Martynas Starkus
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Smaragdo miestas (Emerald City)
23:45 Klausimėlis.lt. HD.