LRT HD

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 06-23
05:10 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2). Mistinis detektyvinis serialas. JAV. 1991 m. N-14. 2/5 s. Rež. David Lynch. HD.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Beatos virtuvė
07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai (The Wild Adventures of Blinky Bill)
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 (Alvinnn!!! and The Chipmunks 2)
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė (Mirette Investigates)
07:45 Premjera. Stebuklingoji Boružėlė (Miraculous. Tales of Ladybug and Cat Noir)
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva
10:30 Žinios
10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios
11:35 Labas rytas, Lietuva
11:45 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų išgyvenimo strategija (Life Stories)
12:40 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gyvūnų jaunikliai (Animal Babies)
13:35 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
15:20 Gamtos inspektoriai
15:43 Loterija „Keno Loto"
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. F grupė. Pietų Korėja – Meksika. Tiesioginė transliacija iš Rostovo. HD.
19:57 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:00 Panorama
20:35 Sportas
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. F grupė. Vokietija – Švedija. Tiesioginė transliacija iš Sočio. HD.
23:00 Duokim garo! Šimtmečio Joninių šventė. Dalyvauja žymiausi Lietuvos folkloro ansambliai ir svečiai iš užsienio (Brazilija ,Rumunija, Armėnija)
01:20 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
02:50 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
03:35 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
04:25 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
Rytoj - 06-24
05:05 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2). Mistinis detektyvinis serialas. JAV. 1991 m. N-14. 2/14 s. Rež. David Lynch. HD.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Klausimėlis.lt. HD.
06:35 Gimę tą pačią dieną
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų pasakos (Die Marchen der Bruder Grimm / The Finest Fairy Tales)
10:00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
11:00 Premjera. Kačių ABC 2 (Cats 101 Season 2)
11:45 Pasaulio dokumentika. Salų gamtos slėpiniai (Wildest Islands)
12:40 Pasaulio dokumentika. Nepažinti Indokinijos kampeliai (Wildest Indochina)
13:35 Puaro (Agatha Christie's Poirot)
15:20 Gamtos inspektoriai
15:43 Loterija „Keno Loto"
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)
16:00 Velnio nuotaka. Muzikinis filmas Kazio Borutos apysakos „Baltaragio malūnas" motyvais. Rež. Arūnas Žebriūnas. 1974 m.
17:15 Klausimėlis.lt. HD.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
17:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. H grupė. Japonija – Senegalas. Tiesioginė transliacija iš Jekaterinburgo. HD.
19:57 Loterijos „Keno Loto" ir „Jėga"
20:00 Panorama
20:35 Sportas
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. H grupė. Lenkija – Kolumbija. Tiesioginė transliacija iš Kazanės. HD.
23:00 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
23:45 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
00:30 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
01:20 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
02:00 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
02:50 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
03:35 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
04:20 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
Poryt - 06-25
05:05 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2). Mistinis detektyvinis serialas. JAV. 1991 m. N-14. 2/22 s. Rež. David Lynch. HD.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 6 (SOKO Stuttgart 6)
10:50 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
11:40 Nacionalinė paieškų tarnyba
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
15:40 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
16:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. A grupė. Urugvajus – Rusija. Tiesioginė transliacija iš Samaros. HD. Pertraukoje – Žinios. Orai. HD.
19:00 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą
19:57 Loterija „Keno Loto"
20:00 Panorama
20:35 Sportas
20:43 Loterija „Jėga"
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. B grupė. Ispanija – Marokas. Tiesioginė transliacija iš Kaliningrado. HD.
23:00 Premjera. Aukštuomenės daktaras 5 (Royal Pains 5)
23:45 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
00:30 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
01:15 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
02:00 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
02:45 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
03:30 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
04:20 Tvin Pyksas 2 (Twin Peaks 2)
An - 06-26
05:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2016 m. N-7. 331 s. HD (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis (Der Alte)
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 6 (SOKO Stuttgart 6)
10:50 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
11:40 Beatos virtuvė. Ved. Beata Nicholson. HD (kart.)
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
15:40 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)
16:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. C grupė. Danija – Prancūzija. Tiesioginė transliacija iš Maskvos. HD. Pertraukoje – Žinios. Orai. HD.
19:00 Emigrantai
19:57 Loterija „Keno Loto"
20:00 Panorama
20:35 Sportas
20:43 Loterija „Jėga"
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas. D grupė. Islandija – Kroatija. Tiesioginė transliacija iš Rostovo. HD.
23:00 Premjera. Aukštuomenės daktaras 5 (Royal Pains 5)
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 6 (SOKO Stuttgart 6)
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Marcelė Kubiliūtė. Dokumentinis vaidybinis filmas. Rež. Alvydas Šlepikas, scen. aut. Virginijus Savukynas. (kart.)
01:50 Smegenų paslaptys. Marselis Prustas.
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. HD (kart.)
04:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)