LNK

| Pridėti pasirinkimą

Tr - 11-25
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (65)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (66)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (67)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (182)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (183)
10:00 Kalnietis (15)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (8)
12:45 Turtuolė varguolė (1)
13:50 Širdele mano (3)
15:30 Juodvarnis (57)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3 (45)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Vieša paslaptis
00:45 Antrininkas (3)
01:55 Dvasia šarvuose
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (182)
04:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (183)
05:05 Kalnietis (15)
05:55 Programos pabaiga
Kt - 11-26
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (68)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (69)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (70)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (184)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (185)
10:00 Kalnietis (16)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (9)
12:45 Būrėja (50)
13:20 Turtuolė varguolė (2)
14:20 Širdele mano (4)
15:30 Juodvarnis (58)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 (46)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Rizikinga erzinti diedukus 2
00:45 Antrininkas (4)
01:50 Vieša paslaptis
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (184)
04:20 Alchemija. Švietimo amžius
04:50 RETROSPEKTYVA
05:15 Programos pabaiga
Pn - 11-27
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (71)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (72)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (73)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (186)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (187)
10:00 Kalnietis (17)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (10)
12:45 Būrėja (51)
13:20 Turtuolė varguolė (3)
14:20 Širdele mano (5)
15:30 Juodvarnis (59)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Kapų plėšikė Lara Kroft
23:20 Rokis
01:40 Išminuotojas
03:15 Rizikinga erzinti diedukus 2
05:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (186)
05:45 Programos pabaiga
Št - 11-28
06:25 Stivenas Visata (17)
06:40 Stivenas Visata (18)
06:55 Stivenas Visata (19)
07:10 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (41)
07:35 Ogis ir tarakonai (72)
07:45 Ogis ir tarakonai (73)
07:55 Padūkėlių lenktynės (8)
08:25 Tomo ir Džerio pasakos (3)
08:55 Šaunusis Skūbis-Dū (11)
09:25 Saugokis meškinų (43)
09:40 Saugokis meškinų (44)
09:55 Sėkmės tandemas
10:30 KINO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris. Robinas Hudas ir linksmasis peliukas
11:35 Ieškokit Gudručio!
13:45 Džekis Čanas. Pirmasis smūgis
15:30 Naujokė 2
17:25 XXI amžiaus laida
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA Avelės ir vilkai 2
21:05 Seni lapinai
23:00 Kaimynai
00:55 Kapų plėšikė Lara Kroft
03:00 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau