LNK

| Pridėti pasirinkimą

Št - 11-21
06:30 Stivenas Visata (11)
06:45 Stivenas Visata (12)
07:00 Stivenas Visata (13)
07:15 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (39)
07:40 Ogis ir tarakonai (68)
07:50 Ogis ir tarakonai (69)
08:00 Padūkėlių lenktynės (6)
08:30 Tomo ir Džerio pasakos (1)
09:00 Šaunusis Skūbis-Dū (10)
09:30 Saugokis meškinų (41)
09:45 Saugokis meškinų (42)
10:00 Sėkmės tandemas
10:30 KINO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris. Greiti ir plaukuoti
12:00 Beprotiškiausios melodijos. Nuotykiai tęsiasi
13:45 Nepaprasta komanda
15:30 Juodasis riteris
17:25 XXI amžiaus laida
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS Džekas milžinų nugalėtojas
21:45 Kvailių nėra
00:00 Pirmieji metai. Pasitikime protėvius!
01:55 Inferno
03:55 Programos pabaiga
Se - 11-22
06:25 Stivenas Visata (14)
06:40 Stivenas Visata (15)
06:55 Stivenas Visata (16)
07:10 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (40)
07:35 Ogis ir tarakonai (70)
07:45 Ogis ir tarakonai (71)
07:55 Padūkėlių lenktynės (7)
08:25 Tomo ir Džerio pasakos (2)
08:55 KINO PUSRYČIAI Sniego karalienė 3
10:40 Mano draugas delfinas
12:55 Sugrįžęs iš praeities
15:10 Jis sako "Taip!"
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Kaukės
22:00 Karalius Artūras. Kalavijo legenda
00:30 Šioje šalyje nėra vietos senukams
02:35 Kvailių nėra
04:20 Programos pabaiga
Pr - 11-23
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (59)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (60)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (61)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (178)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (179)
10:00 Kalnietis (13)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (6)
12:45 Turtuolė varguolė (19)
13:50 Širdele mano (1)
15:30 Juodvarnis (55)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3 (43)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Lošėjas
00:45 Antrininkas (1)
01:55 Karalius Artūras. Kalavijo legenda
03:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (178)
04:40 Volkeris, Teksaso reindžeris (179)
05:25 Programos pabaiga
An - 11-24
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (62)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (63)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (64)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (180)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (181)
10:00 Kalnietis (14)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (7)
12:45 Turtuolė varguolė (20)
13:50 Širdele mano (2)
15:30 Juodvarnis (56)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3 (44)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Dvasia šarvuose
00:35 Antrininkas (2)
01:40 Lošėjas
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (180)
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (181)
05:00 Kalnietis (14)
05:50 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau