LNK

| Pridėti pasirinkimą

Tr - 11-18
00:55 Iliuzija (11)
01:50 Mergina su drakono tatuiruote
04:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (170)
05:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (171)
05:50 Programos pabaiga
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (50)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (51)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (52)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (172)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (173)
10:00 Kalnietis (10)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (3)
12:55 Būrėja (47)
13:30 Turtuolė varguolė (16)
14:30 Našlaitės (86)
15:30 Juodvarnis (52)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3 (41)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Operacija "Finalas"
Kt - 11-19
00:55 Iliuzija (12)
01:50 Juodosios mišios
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (172)
04:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (173)
05:15 Programos pabaiga
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (53)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (54)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (55)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (174)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (175)
10:00 Kalnietis (11)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (4)
12:55 Būrėja (48)
13:30 Turtuolė varguolė (17)
14:30 Našlaitės (87)
15:30 Juodvarnis (53)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 (42)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Pagirios 3: velniai žino kur
00:35 Iliuzija (13)
01:30 Operacija "Finalas"
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (174)
04:15 Alchemija. Švietimo amžius
04:45 RETROSPEKTYVA
05:15 Programos pabaiga
Pn - 11-20
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (56)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (57)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (58)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (176)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (177)
10:00 Kalnietis (12)
11:00 Tūkstantis ir viena naktis (5)
12:55 Būrėja (49)
13:30 Turtuolė varguolė (18)
14:30 Našlaitės (88)
15:30 Juodvarnis (54)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Labdaros koncertas "Pasidalink"
23:00 Inferno
01:25 Urvas
03:00 Pagirios 3: velniai žino kur
04:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (176)
05:20 Programos pabaiga
Št - 11-21
06:30 Stivenas Visata (11)
06:45 Stivenas Visata (12)
07:00 Stivenas Visata (13)
07:15 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (39)
07:40 Ogis ir tarakonai (68)
07:50 Ogis ir tarakonai (69)
08:00 Padūkėlių lenktynės (6)
08:30 Tomo ir Džerio pasakos (1)
09:00 Šaunusis Skūbis-Dū (10)
09:30 Saugokis meškinų (41)
09:45 Saugokis meškinų (42)
10:00 Sėkmės tandemas
10:30 KINO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris. Greiti ir plaukuoti
12:00 Beprotiškiausios melodijos. Nuotykiai tęsiasi
13:45 Nepaprasta komanda
15:30 Juodasis riteris
17:25 XXI amžiaus laida
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS Džekas milžinų nugalėtojas
21:45 Kvailių nėra
00:00 Pirmieji metai. Pasitikime protėvius!
01:55 Inferno
03:55 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau