LNK

| Pridėti pasirinkimą

Kt - 10-29
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (11)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (12)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (13)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (146)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (147)
10:00 Kalnietis (63)
11:00 Pakvaišusi porelė (51)
11:35 Pakvaišusi porelė (52)
12:10 Būrėja (28)
12:50 Būrėja (127)
13:30 Turtuolė varguolė (3)
14:30 Našlaitės (73)
15:30 Juodvarnis (39)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 (32)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Nevykėliai po priedanga 2
00:45 Iliuzija (3)
01:45 Leidimas žudyti
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (146)
04:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (147)
04:50 Alchemija. Švietimo amžius
05:20 RETROSPEKTYVA
05:50 Programos pabaiga
Pn - 10-30
06:15 Svaragini. Amžina draugystė (14)
06:50 Svaragini. Amžina draugystė (15)
07:25 Svaragini. Amžina draugystė (16)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (148)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (149)
10:00 Kalnietis (64)
11:00 Pakvaišusi porelė (53)
11:35 Pakvaišusi porelė (54)
12:10 Būrėja (29)
12:50 Būrėja (30)
13:30 Turtuolė varguolė (4)
14:30 Našlaitės (74)
15:30 Juodvarnis (40)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Monique ir Justino Jaručio muzikinė dvikova "Red Bull Soundclash"
23:40 Jonukas ir Grytutė. Raganų medžiotojai
01:25 Suvilioti nepažįstamąjį
03:20 Nevykėliai po priedanga 2
05:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (148)
05:50 Programos pabaiga
Št - 10-31
06:25 Stivenas Visata (97)
06:40 Stivenas Visata (98)
06:55 Stivenas Visata (99)
07:10 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (33)
07:40 Ogis ir tarakonai (56)
07:50 Ogis ir tarakonai (57)
08:00 Monstrai prieš ateivius (26)
08:30 Tomo ir Džerio šou (21)
09:00 Šaunusis Skūbis-Dū (4)
09:30 Saugokis meškinų (33)
09:45 Saugokis meškinų (34)
10:00 Sėkmės tandemas
10:30 KINO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris. Vilis Vonka ir šokolado fabrikas
12:05 Katės ir šunys
13:45 Pokštas arba saldainis
15:30 Sklinda gandai
17:25 XXI amžiaus laida
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS Monstrai prieš ateivius
21:20 Kvaišų atostogos
23:25 Klastotė
01:10 Jonukas ir Grytutė. Raganų medžiotojai
02:45 Programos pabaiga
Se - 11-01
06:20 Stivenas Visata (100)
06:35 Stivenas Visata (101)
06:50 Stivenas Visata (102)
07:05 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (34)
07:35 Ogis ir tarakonai (58)
07:45 Ogis ir tarakonai (59)
07:55 Padūkėlių lenktynės (1)
08:25 Tomo ir Džerio šou (22)
08:55 Šaunusis Skūbis-Dū (5)
09:20 KINO PUSRYČIAI Kelias į Eldoradą
11:05 Kung Fu Panda 2
12:50 Didžiosios motušės namai. Obuolys nuo obels
15:00 Kvailių auksas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 PREMJERA Selma ir užburtas miestas
21:15 PREMJERA Našlės
23:45 Ričardas atsisveikina
01:35 Kvaišų atostogos
03:15 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau