LNK

| Pridėti pasirinkimą

Tr - 10-21
06:30 Iš širdies į širdį (338)
07:00 Iš širdies į širdį (339)
07:30 Iš širdies į širdį (340)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (134)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (135)
10:00 Kalnietis (57)
11:00 Pakvaišusi porelė (39)
11:35 Pakvaišusi porelė (40)
12:10 Būrėja (21)
12:50 Būrėja (122)
13:30 Turtuolė varguolė (17)
14:30 Našlaitės (67)
15:30 Juodvarnis (33)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3 (27)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Samdomas žudikas. Nuodėmių atleidimas
00:30 Išbandymų diena (11)
01:30 Kodas 211. Banko apiplėšimas
03:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (134)
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (135)
04:30 Kalnietis (57)
05:20 Programos pabaiga
Kt - 10-22
06:30 Iš širdies į širdį (341)
07:00 Iš širdies į širdį (342)
07:30 Iš širdies į širdį (343)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (136)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (137)
10:00 Kalnietis (58)
11:00 Pakvaišusi porelė (41)
11:35 Pakvaišusi porelė (42)
12:10 Būrėja (22)
12:50 Būrėja (123)
13:30 Turtuolė varguolė (18)
14:30 Našlaitės (68)
15:30 Juodvarnis (34)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 (28)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Nevykėliai po priedanga
00:45 Išbandymų diena (12)
01:45 Samdomas žudikas. Nuodėmių atleidimas
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris (136)
04:10 Volkeris, Teksaso reindžeris (137)
04:55 Alchemija. Švietimo amžius
05:25 RETROSPEKTYVA
05:55 Programos pabaiga
Pn - 10-23
06:20 Iš širdies į širdį (344)
06:50 Iš širdies į širdį (345)
07:20 Svaragini. Amžina draugystė (1)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (138)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (139)
10:00 Kalnietis (59)
11:00 Pakvaišusi porelė (43)
11:35 Pakvaišusi porelė (44)
12:10 Būrėja (23)
12:55 Būrėja (24)
13:30 Turtuolė varguolė (19)
14:30 Našlaitės (69)
15:30 Juodvarnis (35)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Mirties troškimas
23:15 Niekada nepasiduok 2
01:25 Nevykėliai po priedanga
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (138)
04:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (139)
04:45 Kalnietis (59)
05:35 Programos pabaiga
Št - 10-24
06:30 Stivenas Visata (91)
06:45 Stivenas Visata (92)
07:00 Stivenas Visata (93)
07:15 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (31)
07:45 Ogis ir tarakonai (52)
07:55 Ogis ir tarakonai (53)
08:05 Monstrai prieš ateivius (24)
08:35 Tomo ir Džerio šou (19)
09:05 Šaunusis Skūbis-Dū (2)
09:35 Tinginių miestelis (79)
10:00 Sėkmės tandemas
10:30 KINO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris. Šnipų žaidimai
12:00 Svečiai palėpėje
13:45 Prakeikimas
15:20 Širdžių ėdikas
17:25 XXI amžiaus laida
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS Zoologijos sodo prižiūrėtojas
21:35 Valerianas ir tūkstančio planetų miestas
00:20 Savaitė be žmonų
02:20 Mirties troškimas
03:05 Programos pabaiga
05:25 Stivenas Visata (95)
05:40 Stivenas Visata (94)
05:55 Stivenas Visata (96)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau