LNK

| Pridėti pasirinkimą

Se - 10-18
06:40 Stivenas Visata (88)
06:55 Stivenas Visata (89)
07:10 Stivenas Visata (90)
07:25 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (30)
07:55 Ogis ir tarakonai (50)
08:05 Ogis ir tarakonai (51)
08:15 Monstrai prieš ateivius (23)
08:45 Tomo ir Džerio šou (18)
09:15 Šaunusis Skūbis-Dū (1)
09:40 KINO PUSRYČIAI Sparkas. Kosminė istorija
11:25 Džekas ir Džilė
13:20 Policijos akademija 7. Misija Maskvoje
15:05 Pamišę dėl šokių
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Kaukės
22:00 PREMJERA "Artemidė". Žudikų viešbutis
23:50 Kerštas
02:00 Betmenas prieš Supermeną. Teisingumo aušra
04:30 Programos pabaiga
Pr - 10-19
06:30 Iš širdies į širdį (332)
07:00 Iš širdies į širdį (333)
07:30 Iš širdies į širdį (334)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (130)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (131)
10:00 Kalnietis (55)
11:00 Pakvaišusi porelė (35)
11:35 Pakvaišusi porelė (36)
12:10 Būrėja (19)
12:50 Būrėja (120)
13:30 Turtuolė varguolė (15)
14:30 Našlaitės (65)
15:30 Juodvarnis (31)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3 (25)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Po vedybų
00:45 Išbandymų diena (9)
01:45 "Artemidė". Žudikų viešbutis
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (130)
04:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (131)
04:45 Kalnietis (55)
05:35 Programos pabaiga
An - 10-20
06:30 Iš širdies į širdį (335)
07:00 Iš širdies į širdį (336)
07:30 Iš širdies į širdį (337)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (132)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (133)
10:00 Kalnietis (56)
11:00 Pakvaišusi porelė (37)
11:35 Pakvaišusi porelė (38)
12:10 Būrėja (20)
12:50 Būrėja (121)
13:30 Turtuolė varguolė (16)
14:30 Našlaitės (66)
15:30 Juodvarnis (32)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3 (26)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Kodas 211. Banko apiplėšimas
00:20 Išbandymų diena (10)
01:20 Po vedybų
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (132)
04:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (133)
04:45 Kalnietis (56)
05:35 Programos pabaiga
Tr - 10-21
06:30 Iš širdies į širdį (338)
07:00 Iš širdies į širdį (339)
07:30 Iš širdies į širdį (340)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (134)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (135)
10:00 Kalnietis (57)
11:00 Pakvaišusi porelė (39)
11:35 Pakvaišusi porelė (40)
12:10 Būrėja (21)
12:50 Būrėja (122)
13:30 Turtuolė varguolė (17)
14:30 Našlaitės (67)
15:30 Juodvarnis (33)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3 (27)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Samdomas žudikas. Nuodėmių atleidimas
00:30 Išbandymų diena (11)
01:30 Kodas 211. Banko apiplėšimas
03:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (134)
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (135)
04:30 Kalnietis (57)
05:20 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau