LNK

| Pridėti pasirinkimą

Pn - 10-02
06:30 Iš širdies į širdį (299)
07:00 Iš širdies į širdį (300)
07:30 Iš širdies į širdį (301)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (108)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (109)
10:00 Kalnietis (44)
11:00 Pakvaišusi porelė (20)
11:35 Rimti reikalai 3 (16)
12:10 Būrėja (8)
12:50 Būrėja (10)
13:30 Turtuolė varguolė (4)
14:30 Našlaitės (54)
15:30 Juodvarnis (20)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Lietuvos sprendimas
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049
00:05 Saugykla
02:05 Invazija
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris (108)
04:25 Volkeris, Teksaso reindžeris (109)
05:10 Programos pabaiga
Št - 10-03
06:30 Stivenas Visata (73)
06:45 Stivenas Visata (74)
07:00 Stivenas Visata (75)
07:15 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (25)
07:45 Ogis ir tarakonai (40)
07:55 Ogis ir tarakonai (41)
08:05 Monstrai prieš ateivius (18)
08:35 Tomo ir Džerio šou (13)
09:05 Vasaros stovyklos sala (13)
09:20 Vasaros stovyklos sala (14)
09:35 Tinginių miestelis (75)
10:05 KINO PUSRYČIAI Medžioklės sezonas atidarytas
11:45 PREMJERA Šaunusis penketukas
13:35 Bukas ir Bukesnis
15:45 Laukiniai laukiniai vakarai
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA Emodži filmas
21:10 Karštos gaudynės
23:00 Šnipas per klaidą
00:40 Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049
03:25 Programos pabaiga
Se - 10-04
06:15 Stivenas Visata (76)
06:30 Stivenas Visata (77)
06:45 Stivenas Visata (78)
07:00 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (26)
07:30 Ogis ir tarakonai (42)
07:40 Ogis ir tarakonai (43)
07:50 Monstrai prieš ateivius (19)
08:20 Tomo ir Džerio šou (14)
08:50 Vasaros stovyklos sala (15)
09:05 Vasaros stovyklos sala (16)
09:20 Tinginių miestelis (76)
09:45 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Klara ir stebuklingasis drakonas
11:30 PREMJERA Šaunusis penketukas 2
13:20 Policijos akademija 5. Užduotis Majamio pakrantėje
15:10 Namų areštas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Kaukės
22:10 PREMJERA Kieti bičai
00:30 Visi nori Nikolės
02:35 Kvailių nėra
04:20 Programos pabaiga
Pr - 10-05
06:30 Iš širdies į širdį (302)
07:00 Iš širdies į širdį (303)
07:30 Iš širdies į širdį (304)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (110)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (111)
10:00 Kalnietis (45)
11:00 Pakvaišusi porelė (21)
11:30 Kvailiai šėlsta (16)
12:10 Būrėja (12)
12:50 Būrėja (112)
13:30 Turtuolė varguolė (5)
14:30 Našlaitės (55)
15:30 Juodvarnis (21)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3 (17)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Troškimų kambarys
00:35 Išbandymų diena (2)
01:35 Kieti bičai
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris (110)
04:25 Volkeris, Teksaso reindžeris (111)
05:10 Kalnietis (45)
05:57 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau