LNK

| Pridėti pasirinkimą

Tr - 09-16
06:30 Iš širdies į širdį (264)
07:00 Iš širdies į širdį (265)
07:30 Iš širdies į širdį (266)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (84)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (85)
10:00 Kalnietis (32)
11:00 Pakvaišusi porelė (8)
11:35 Rimti reikalai 3 (6)
12:10 Būrėja (121)
12:50 Būrėja (102)
13:30 Turtuolė varguolė (12)
14:30 Našlaitės (42)
15:30 Juodvarnis (8)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 VIDO VIDeO
21:00 Rimti reikalai 3 (7)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Besivaikantys mirtį
00:50 Mirtinas ginklas (14)
01:40 Bado žaidynės. Strazdas giesmininkas. 2 dalis
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (84)
04:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (85)
05:15 Programos pabaiga
Kt - 09-17
06:30 Iš širdies į širdį (267)
07:00 Iš širdies į širdį (268)
07:30 Iš širdies į širdį (269)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (86)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (87)
10:00 Kalnietis (33)
11:00 Pakvaišusi porelė (9)
11:35 Rimti reikalai 3 (7)
12:10 Būrėja (122)
12:50 Būrėja (103)
13:30 Turtuolė varguolė (13)
14:30 Našlaitės (43)
15:30 Juodvarnis (9)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3 (8)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Amerikietis žudikas
00:45 Mirtinas ginklas (15)
01:35 Besivaikantys mirtį
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris (86)
04:10 Volkeris, Teksaso reindžeris (87)
04:55 Alchemija. VDU karta
05:25 RETROSPEKTYVA
05:55 Programos pabaiga
Pn - 09-18
06:30 Iš širdies į širdį (270)
07:00 Iš širdies į širdį (271)
07:30 Iš širdies į širdį (272)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (88)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (89)
10:00 Kalnietis (34)
11:00 Pakvaišusi porelė (10)
11:35 Rimti reikalai 3 (8)
12:10 Būrėja (123)
12:50 Būrėja (124)
13:30 Turtuolė varguolė (14)
14:30 Našlaitės (44)
15:30 Juodvarnis (10)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Kurskas
23:20 Sala
01:50 Amerikietis žudikas
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris (88)
04:20 Volkeris, Teksaso reindžeris (89)
05:05 Kalnietis (34)
05:55 Programos pabaiga
Št - 09-19
06:25 Stivenas Visata (61)
06:40 Stivenas Visata (62)
06:55 Stivenas Visata (63)
07:10 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (21)
07:35 Ogis ir tarakonai (32)
07:45 Ogis ir tarakonai (33)
07:55 Monstrai prieš ateivius (14)
08:25 Tomo ir Džerio šou (9)
08:55 Vasaros stovyklos sala (5)
09:10 Vasaros stovyklos sala (6)
09:25 Tinginių miestelis (71)
09:50 KINO PUSRYČIAI Kiškių mokykla
11:20 Spaidervikų kronikos
13:10 Ponas Bynas (14)
13:45 PREMJERA Kaubojės istorija
15:50 PREMJERA Robinas Hudas. Vyrai su triko
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA Didysis kačių pabėgimas
21:15 Kamanė
23:35 Ūsuotasis ponas Mordekajus
01:35 Kurskas
03:30 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau