LNK

| Pridėti pasirinkimą

Tr - 11-13
06:00 Mano gyvenimo šviesa (1187)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (1188)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (1189)
07:30 Tomo ir Džerio šou (26)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (67)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (68)
09:55 Kelionių panorama
10:25 Rozenheimo policija (14)
11:25 Supermamos (1)
12:00 Bus visko
13:00 Paskolinta meilė (83)
14:00 Našlaitės (115)
15:00 Svajoklė (115)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 PREMJERA Gaudyk laiką
21:00 Rimti reikalai 2 (42)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Aš esu legenda
00:25 Begėdis (11)
01:30 Tamsos baikeris
03:15 Programos pabaiga
Kt - 11-14
06:00 Mano gyvenimo šviesa (1190)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (1191)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (1192)
07:30 Tomo ir Džerio šou (1)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (69)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (70)
09:55 Rimti reikalai 2 (42)
10:25 Rozenheimo policija (15)
11:25 Supermamos (2)
12:00 VIDO VIDeO
13:00 Paskolinta meilė (84)
14:00 Našlaitės (116)
15:00 Svajoklė (116)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai 2 (43)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Kaliniai
01:30 Begėdis (12)
02:30 Aš esu legenda
04:05 Alchemija III. Nepatogus Jono Jurašo teatras
04:35 RETROSPEKTYVA
05:05 Programos pabaiga
Pn - 11-15
06:00 Mano gyvenimo šviesa (1193)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (1194)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (1195)
07:30 Tomo ir Džerio šou (2)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (71)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (72)
09:55 Rimti reikalai 2 (43)
10:25 Rozenheimo policija (16)
11:25 Supermamos (3)
12:00 Valanda su Rūta
13:00 Paskolinta meilė (85)
14:00 Našlaitės (117)
15:00 Svajoklė (117)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Galiu rytoj (21)
18:00 Galiu rytoj (22)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Labdaros renginys "Pasidalink"
23:00 Laiko patrulis
00:55 Įstatymo tarnai
03:10 Kaliniai
05:35 Programos pabaiga
Št - 11-16
06:45 Tomo ir Džerio šou (1)
07:10 Zigis ir Ryklys (1)
07:35 Šaunusis Skūbis-Dū (9)
08:05 Ponas Bynas (14)
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (11)
09:05 Beprotiškos melodijos (2)
09:30 KINO PUSRYČIAI Kung Fu triušis. Ugnies valdovas
11:25 Pelenės istorija. Jei batelis tiks
13:15 Įsimylėti per dvi savaites
15:20 Seni bambekliai 2
17:25 Kelionių panorama
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS Madagaskaras 2
21:15 Karštas plienas
23:30 Traukinys į Holivudą
01:35 Laiko patrulis
03:10 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau