LNK

| Pridėti pasirinkimą

Pn - 11-08
06:00 Mano gyvenimo šviesa (1178)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (1179)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (1180)
07:30 Tomo ir Džerio šou (23)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (61)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (62)
09:55 Rimti reikalai 2 (40)
10:25 Rozenheimo policija (11)
11:25 Supermamos (19)
12:00 Valanda su Rūta
13:00 Paskolinta meilė (80)
14:00 Našlaitės (112)
15:00 Svajoklė (112)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Galiu rytoj (19)
18:00 Galiu rytoj (20)
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Savižudžių būrys
23:25 Ekstremalus greitis
01:10 Niko
02:55 Pažinimo klubas
03:20 Programos pabaiga
Št - 11-09
06:40 Tomo ir Džerio šou (22)
07:05 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (49)
07:20 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (50)
07:35 Šaunusis Skūbis-Dū (7)
08:05 Ponas Bynas (12)
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (9)
09:05 Beprotiškos melodijos (1)
09:30 KINO PUSRYČIAI Kria-kria-keriai
11:15 Viena diena Niujorke
13:05 Nensė Driu
15:10 Mis Slaptoji agentė
17:25 Kelionių panorama
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA Smurfai. Pamirštas kaimelis
21:20 Kung Fu Joga
23:20 Savigynos mokykla
00:55 Savižudžių būrys
02:55 Programos pabaiga
Se - 11-10
06:40 Tomo ir Džerio šou (23)
07:05 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (51)
07:20 Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai (52)
07:35 Šaunusis Skūbis-Dū (8)
08:05 Ponas Bynas (13)
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (10)
09:00 Sveikatos namai
09:55 KINO PUSRYČIAI Didysis Tomo ir Džerio nuotykis
11:00 Ponas Bynas (1)
11:30 Sveiki atvykę į praeitį!
13:40 Sklinda gandai
15:35 Policijos akademija 3. Vėl apmokymuose
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 Šokio revoliucija
21:40 Slaptasis agentas
23:35 Skambutis
01:45 Savigynos mokykla
03:10 Programos pabaiga
Vakar - 11-11
06:00 Mano gyvenimo šviesa (1181)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (1182)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (1183)
07:30 Tomo ir Džerio šou (24)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (63)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (64)
09:55 Gyvūnų pasaulis
10:25 Rozenheimo policija (12)
11:25 KK2 penktadienis
13:00 Paskolinta meilė (81)
14:00 Našlaitės (113)
15:00 Svajoklė (113)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 2 (41)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 VAKARO SEANSAS Kitas pasaulis 4. Pabudimas
00:15 Begėdis (9)
01:25 Slaptasis agentas
03:00 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau