LNK

| Pridėti pasirinkimą

Kt - 12-06
01:05 Juodasis sąrašas (9)
02:00 Gangsterių medžiotojai
03:50 Programos pabaiga
06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (497)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (498)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (499)
07:35 Madagaskaro pingvinai (30)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (58)
09:05 Rimti reikalai (48)
09:40 Namai, kur širdis (11)
10:20 KK2
10:55 Nuo... Iki...
11:25 Lituanos Locos
12:00 Meilės sparnai (171)
13:00 Gyvenimo daina (132)
14:00 Aukštakulnių kerštas (24)
15:00 Dvi širdys (1334)
15:30 Dvi širdys (1335)
16:00 Dvi širdys (1336)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai (54)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS 10 000 metų prieš Kristų
Pn - 12-07
00:40 Juodasis sąrašas (10)
01:40 Didysis meistras
03:40 Alchemija
04:10 RETROSPEKTYVA
04:40 Programos pabaiga
06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (500)
06:35 Mano gyvenimo šviesa (501)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (502)
07:35 Madagaskaro pingvinai (31)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (59)
09:05 Rimti reikalai (49)
09:40 Namai, kur širdis (12)
10:20 KK2
10:55 Valanda su Rūta
12:00 Meilės sparnai (172)
13:00 Gyvenimo daina (133)
14:00 Aukštakulnių kerštas (25)
15:00 Dvi širdys (1337)
15:30 Dvi širdys (1338)
16:00 Dvi širdys (1339)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvūnų policija
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Apgaulės meistrai 2
23:40 PREMJERA Skambutis 3
01:40 10 000 metų prieš Kristų
03:25 Nebijok pažinti
03:50 Programos pabaiga
Št - 12-08
06:05 Dienos programa
06:10 Madagaskaro pingvinai (30)
06:35 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (62)
07:05 "Nickelodeon" valanda. Keista šeimynėlė (7)
07:35 Neramūs ir triukšmingi (3)
08:05 Riterių princesė Nela (16)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (6)
09:00 Ogis ir tarakonai (1)
09:10 Ogis ir tarakonai (2)
09:20 Ogis ir tarakonai (3)
09:30 Nebijok pažinti
10:00 KINO PUSRYČIAI Narsusis riteris Justinas
11:55 Šnipų vaikučiai
13:35 Storulis ringe
15:50 Eisas Ventura. Naminių gyvūnėlių detektyvas
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA Vilis ir pašėlę ratai
21:20 Brėkštanti aušra. 2 dalis
23:40 PREMJERA Traukinys į Holivudą
01:40 Apgaulės meistrai 2
03:50 Programos pabaiga
Se - 12-09
06:05 Dienos programa
06:10 Madagaskaro pingvinai (31)
06:35 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (63)
07:05 "Nickelodeon" valanda. Keista šeimynėlė (8)
07:35 Neramūs ir triukšmingi (4)
08:05 Ogis ir tarakonai (4)
08:15 KINO PUSRYČIAI Linksmosios pėdutės
10:20 Muzikinė kaukė
13:00 Policijos akademija 3. Vėl apmokymuose
14:45 Tėčio dienos rūpestis
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Lietuvos balsas
22:50 Naktis su uošviu
00:35 Taktinis puolimas
02:15 Traukinys į Holivudą
03:50 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau