LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 02-20
06:30 Dienos programa
06:35 Didysis žvejys 2 (1)
07:00 Madagaskaro pingvinai (24)
07:30 Tomas ir Džeris (34)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (55)
09:00 Rytas su LNK
11:00 Yra, kaip yra
12:00 Visi už vieną
12:30 Nuo... Iki...
13:25 Rožių karas (96)
14:25 Dvi širdys (557)
14:55 Dvi širdys (558)
15:25 Dvi širdys (559)
15:55 Dvi širdys (560)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Paveldėtoja (11)
20:30 Kitu kampu
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Priverstas žudyti
00:20 Dalasas (7)
01:15 Galutinis tikslas 5
02:55 Programos pabaiga
Rytoj - 02-21
06:30 Dienos programa
06:35 Didysis žvejys 2 (2)
07:00 Madagaskaro pingvinai (25)
07:30 Tomas ir Džeris (35)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (56)
09:00 Rytas su LNK
11:00 Yra, kaip yra
12:00 Visi už vieną
12:30 Kitu kampu
13:25 Rožių karas (97)
14:25 Dvi širdys (561)
14:55 Dvi širdys (562)
15:25 Dvi širdys (563)
15:55 Dvi širdys (564)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Paveldėtoja (12)
20:30 PREMJERA Gyvūnų policija
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Smagus pasivažinėjimas
00:25 Dalasas (8)
01:20 Priverstas žudyti
02:55 Programos pabaiga
Poryt - 02-22
06:30 Dienos programa
06:35 Didysis žvejys 2 (3)
07:00 Madagaskaro pingvinai (26)
07:30 Tomas ir Džeris (36)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (57)
09:00 Rytas su LNK
11:00 Yra, kaip yra
12:00 Visi už vieną
12:30 Gyvūnų policija
13:25 Rožių karas (98)
14:25 Dvi širdys (565)
14:55 Dvi širdys (566)
15:25 Dvi širdys (567)
15:55 Dvi širdys (568)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Sala
01:10 Dalasas (9)
01:55 Smagus pasivažinėjimas
03:25 Alchemija V. Asmeniškas kinas. Kauno kino festivalis 2010
03:50 RETROSPEKTYVA
04:25 Programos pabaiga
Pn - 02-23
06:30 Dienos programa
06:35 Didysis žvejys 2 (4)
07:00 Muča Luča (1)
07:30 Tomas ir Džeris (37)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (58)
09:00 Rytas su LNK
11:00 Yra, kaip yra
12:00 Valanda su Rūta
13:25 Rožių karas (99)
14:25 Dvi širdys (569)
14:55 Dvi širdys (570)
15:25 Dvi širdys (571)
15:55 Dvi širdys (572)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Terminatorius. Genesys
23:25 Žudikai
01:50 Sala
04:10 Programos pabaiga