LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 10-15
06:25 Dienos programa
06:30 Mano gyvenimo šviesa (388)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (389)
07:30 Madagaskaro pingvinai (18)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (21)
08:55 Rimti reikalai (1)
09:25 Rimti reikalai (2)
09:55 KK2 penktadienis
11:25 Meilės sparnai (121)
12:25 Meilės sparnai (122)
13:25 Gyvenimo daina (95)
14:25 Dvi širdys (1198)
14:55 Dvi širdys (1199)
15:25 Dvi širdys (1200)
15:55 Dvi širdys (1201)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
Aktualių pokalbių laida. Vedėjai Lavija Šurnaitė ir Paulius Skučas.
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Kaip Liveta pasakys
21:00 Rimti reikalai (25)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Snaiperis. Atgimimas
00:20 Akloji zona (2)
01:20 Amerikiečių snaiperis
03:40 Programos pabaiga
Rytoj - 10-16
06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (390)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (391)
07:30 Madagaskaro pingvinai (19)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (22)
08:55 Rimti reikalai (3)
09:25 Rimti reikalai (4)
09:55 KK2
10:25 Nuo... Iki...
10:55 Kaip Liveta pasakys
11:25 Meilės sparnai (123)
12:25 Meilės sparnai (124)
13:25 Gyvenimo daina (96)
14:25 Dvi širdys (1202)
14:55 Dvi širdys (1203)
15:25 Dvi širdys (1204)
15:55 Dvi širdys (1205)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Kaip Liveta pasakys
21:00 Rimti reikalai (26)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Pagirios Tailande
00:40 Akloji zona (3)
01:40 Snaiperis. Atgimimas
03:20 Programos pabaiga
Poryt - 10-17
06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (392)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (393)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (394)
07:30 Madagaskaro pingvinai (20)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (23)
08:55 Rimti reikalai (5)
09:25 Rimti reikalai (6)
09:55 KK2
10:25 Nuo... Iki...
10:55 Kaip Liveta pasakys
11:25 Meilės sparnai (125)
12:25 Meilės sparnai (126)
13:25 Gyvenimo daina (97)
14:25 Dvi širdys (1206)
14:55 Dvi širdys (1207)
15:25 Dvi širdys (1208)
15:55 Dvi širdys (1209)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Kaip Liveta pasakys
21:00 Rimti reikalai (27)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Žaidimas be taisyklių
00:40 Akloji zona (4)
01:40 Pagirios Tailande
03:30 Programos pabaiga
Kt - 10-18
06:00 Dienos programa
06:05 Mano gyvenimo šviesa (395)
06:30 Mano gyvenimo šviesa (396)
07:00 Mano gyvenimo šviesa (397)
07:30 Madagaskaro pingvinai (21)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (24)
08:55 Rimti reikalai (7)
09:25 Rimti reikalai (8)
09:55 KK2
10:25 Nuo... Iki...
10:55 Kaip Liveta pasakys
11:25 Meilės sparnai (127)
12:25 Meilės sparnai (128)
13:25 Gyvenimo daina (98)
14:25 Dvi širdys (1210)
14:55 Dvi širdys (1211)
15:25 Dvi širdys (1212)
15:55 Dvi širdys (1213)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai (28)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Kaliniai