LNK

| Pridėti pasirinkimą

Vakar - 08-17
05:15 Programos pabaiga
06:10 Dienos programa
06:15 Mano gyvenimo šviesa (267)
06:40 Mano gyvenimo šviesa (268)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (269)
07:30 Keista šeimynėlė (3)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (179)
08:55 Rytas su LNK
10:55 Varom! (2)
11:25 Meilės sparnai (39)
12:25 Meilės sparnai (40)
13:25 Gyvenimo daina (54)
14:25 Dvi širdys (1035)
14:55 Dvi širdys (1036)
15:25 Dvi širdys (1037)
15:55 Dvi širdys (1038)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvenimiškos istorijos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Kapitonas Filipsas
23:35 Nebraska
01:45 Išminuotojų būrys
(The Hurt Locker). Rež.: Kathryn Bigelow. Vaid.: Ralph Fiennes, Anthony Mackie, Brian Geraghty, Guy Pearce, David Morse, Jeremy Renner. JAV. 2008....
04:05 Programos pabaiga
04:05 Programos pabaiga
Šiandien - 08-18
06:25 Dienos programa
06:30 Žvėrelių būrys (14)
06:55 Įspūdingasis Žmogus-voras (2)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Kung Fu Panda (1)
07:45 Sveiki atvykę į "Veiną" (2)
08:10 Pabaisiukas Bansenas (15)
08:35 Linksmieji Tomas ir Džeris (3)
09:00 Ogis ir tarakonai (15)
09:10 Ogis ir tarakonai (16)
09:20 Ogis ir tarakonai (17)
09:30 Drakonų kova. Super (37)
10:00 KINO PUSRYČIAI Pabėgimas iš Žemės planetos
11:45 Trys nindzės imasi veikti
13:30 Pričiupom! (9)
14:00 Paslaptingoji sala (1)
15:45 Paslaptingoji sala (2)
17:30 Geriau vėliau, negu niekada (8)
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša
21:15 Ponas ir ponia gangsteriai
23:15 Skaistuolė amerikietė
00:55 Kapitonas Filipsas
03:20 Programos pabaiga
Rytoj - 08-19
06:25 Dienos programa
06:30 Žvėrelių būrys (15)
06:55 Įspūdingasis Žmogus-voras (3)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Kung Fu Panda (2)
07:45 Sveiki atvykę į "Veiną" (3)
08:10 Pabaisiukas Bansenas (16)
08:35 Linksmieji Tomas ir Džeris (4)
09:00 Ogis ir tarakonai (18)
09:10 Ogis ir tarakonai (19)
09:30 Drakonų kova. Super (38)
10:00 KINO PUSRYČIAI Makaka Markas
11:40 Flukas
13:30 PREMJERA Jausmų vandenynas
15:15 Pričiupom! (10)
15:45 Pričiupom! (11)
16:15 Šeimos savaitgalis
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Teleloto
20:35 Druska
22:35 Juokdarių vakarienė
00:45 Pjūklas
02:40 Ponas ir ponia gangsteriai
04:25 Programos pabaiga
Poryt - 08-20
06:10 Dienos programa
06:15 Mano gyvenimo šviesa (270)
06:40 Mano gyvenimo šviesa (271)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (272)
07:30 Keista šeimynėlė (4)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (180)
08:55 Rytas su LNK
10:55 Ponas Bynas (12)
11:25 Meilės sparnai (41)
12:25 Meilės sparnai (42)
13:25 Gyvenimo daina (55)
14:25 Dvi širdys (1039)
14:55 Dvi širdys (1040)
15:25 Dvi širdys (1041)
15:55 Dvi širdys (1042)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvenimiškos istorijos
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 NAUJAS SEZONAS KK2
20:00 Tautos tarnas (12)
20:30 Tautos tarnas (13)
21:00 Bus visko
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Vendeta
00:15 Kultas (8)
01:05 Druska
02:45 Programos pabaiga