LNK

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 03-24
06:25 Dienos programa
06:30 Muča Luča (20)
06:55 Ponas Bynas (3)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Ančiukai Duoniukai (19)
07:45 Neramūs ir triukšmingi (26)
08:10 Keista šeimynėlė (8)
08:35 Tomo ir Džerio šou (14)
09:00 Ogis ir tarakonai (49)
09:10 Ogis ir tarakonai (50)
09:20 Ogis ir tarakonai (51)
09:30 Tinginių miestelis (78)
10:00 KINO PUSRYČIAI Srovės nublokšti
(Flushed Away). Rež.: David Bowers, Sam Fell. Didžioji Britanija, JAV. 2006. Animacinis filmas.
11:40 Ponas auklė
13:20 Griausmingieji Čarlio angelai
15:30 Pakvaišėlių lenktynės
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Užburtoji Ela
21:20 Piko valanda 3
23:05 Kitoks parodijų filmas
00:50 Žmogus iš plieno
00:55 PREMJERA Ryklių užtvanka
02:30 Piko valanda 3
04:05 Programos pabaiga
Rytoj - 03-25
06:25 Dienos programa
06:30 Muča Luča (21)
06:55 Ponas Bynas (4)
07:20 "Nickelodeon" valanda. Ančiukai Duoniukai (20)
07:45 Žuviukai burbuliukai (1)
08:10 Keista šeimynėlė (9)
08:35 Tomo ir Džerio šou (15)
09:00 Ogis ir tarakonai (52)
09:10 Ogis ir tarakonai (53)
09:20 Ogis ir tarakonai (54)
09:30 Tinginių miestelis (79)
10:00 KINO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris Marse
11:25 Antroji džiunglių knyga. Mauglis ir Balu
13:10 Didelis vaikas
14:45 Skiriamoji juosta
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 Mes vieno kraujo
22:00 Transporteris. Visu greičiu
04:15 Programos pabaiga
Poryt - 03-26
06:35 Dienos programa
06:40 Didysis žvejys 2 (25)
07:05 Muča Luča (22)
07:30 Ponas Bynas (5)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (79)
09:00 Rytas su LNK
11:00 Yra, kaip yra
12:00 KK2 penktadienis
13:25 Rožių karas (121)
14:25 Dvi širdys (650)
15:25 Dvi širdys (651)
15:55 Dvi širdys (652)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Paveldėtoja (25)
20:30 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Susišaudymas
00:15 Judantis objektas (11)
01:05 Transporteris. Visu greičiu
02:45 Programos pabaiga
An - 03-27
06:35 Dienos programa
06:40 Didysis žvejys 2 (26)
07:05 Muča Luča (23)
07:30 Ponas Bynas (6)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (80)
09:00 Rytas su LNK
11:00 Yra, kaip yra
12:00 Visi už vieną
12:30 Nuo... Iki...
13:25 Rožių karas (122)
14:25 Dvi širdys (653)
14:55 Dvi širdys (654)
15:25 Dvi širdys (655)
15:55 Dvi širdys (656)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Paveldėtoja (26)
20:30 Ekranai
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Baudėjas
00:55 Judantis objektas (12)
01:45 Susišaudymas
03:15 Programos pabaiga