BTV

| Pridėti pasirinkimą

Pn - 09-22
06:40 Džeikas, Storulis ir šuo (3)
07:35 Diagnozė - žmogžudystė (11)
08:30 Voratinklis (22)
09:25 Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos istorija) (3)
10:30 Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos istorija) (4)
11:35 Muchtaro sugrįžimas
12:40 Sudužusių žibintų gatvės (36)
13:45 Diagnozė - žmogžudystė (12)
14:45 Voratinklis (23)
15:50 Muchtaro sugrįžimas
16:55 Sudužusių žibintų gatvės (1)
18:00 Info diena
18:30 Savas žmogus (84)
19:30 Amerikietiškos imtynės (37)
20:30 Amerikietiškos imtynės (37)
21:30 Jokių stabdžių!
23:35 Pavojus iš kosmoso
01:25 Mentalistas (10)
02:05 Džeikas, Storulis ir šuo (3)
02:50 Jokių stabdžių!
Št - 09-23
06:30 Ekstrasensų mūšis (7)
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Brydės
09:30 Apie žūklę
10:00 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu (26)
10:35 Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai (2)
11:40 Pragaro katytė (6)
12:40 Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos istorija) (5)
13:45 Vanity Fair. Visiškai slaptai (9)
14:40 Kas žudikas? (49)
15:50 Blogiausias Lietuvos vairuotojas
17:00 LKL čempionatas. Juventus – Lietuvos rytas
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 MANO HEROJUS Šešios kulkos
00:15 AŠTRUS KINAS Akies krašteliu
02:05 Mentalistas (9)
02:45 Mentalistas (10)
03:25 Muzikinė kaukė
Se - 09-24
06:30 Lietuvos čempionato finalas Panevėžyje
07:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina
08:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina
08:30 Tauro ragas
09:00 Pasaulio rąsto kėlimo čempionatas Kaune. II dalis
10:00 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu (27)
10:35 Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai (3)
11:40 Pragaro katytė (7)
12:40 Nutrūkę nuo grandinės (3)
13:10 Nutrūkę nuo grandinės (4)
13:40 Sveikinimai
16:00 Policijos akademija (1)
17:00 LKL čempionatas. Neptūnas – Nevėžis
19:30 Ekstrasensų mūšis (8)
21:55 Anapus nežinomybės
23:00 Kortų namelis (9)
00:05 Kortų namelis (10)
01:05 Šešios kulkos
02:55 Ekstrasensų mūšis (8)
Pr - 09-25
06:40 Diagnozė - žmogžudystė (12)
07:35 Diagnozė - žmogžudystė (13)
08:30 Muchtaro sugrįžimas
09:30 Voratinklis (23)
10:30 Sudužusių žibintų gatvės (1)
11:35 Įteisintas faras (18)
12:40 Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos istorija) (5)
13:45 Farų karai (1)
14:45 Muchtaro sugrįžimas
15:50 Voratinklis (24)
16:55 Sudužusių žibintų gatvės (2)
18:00 Info diena
18:30 PREMJERA Sudužusių žibintų gatvės (1)
19:30 Įteisintas faras (19)
20:30 Farai
21:00 Tolyn į tamsą. Žvaigždžių kelias
23:40 Akies krašteliu
01:25 Kortų namelis (9)
02:20 Kortų namelis (10)
03:15 Džeikas, Storulis ir šuo (4)
04:00 Gyvūnų būstai. Gamtos inžinieriai (2)