BTV

| Pridėti pasirinkimą

Šiandien - 06-23
06:15 Viena už visus (132)
06:45 Viena už visus (133)
07:15 Viena už visus (134)
07:45 Viena už visus (135)
08:15 Viena už visus (136)
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę
10:00 Pavariau (17)
10:30 Mano siaubūnėlis (1)
11:30 Gamtos stebuklas. Našlaičiai (1)
12:40 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (1)
13:40 Ekstrasensų mūšis (4)
15:50 Reali mistika (30)
16:50 Nusikaltimų miestas (4)
17:20 Detektyvų istorijos (4)
18:20 Kas žudikas? (34)
19:30 Muzikinė kaukė
Muzikinis šou. Vedėjas Algis Ramanauskas.
22:05 MANO HEROJUS Angelai ir Demonai
00:50 AŠTRUS KINAS Mirties motelis 2. Pirmasis kirtis
02:25 Įkaitai (8)
03:10 Įkaitai (9)
03:55 Muzikinė kaukė
Rytoj - 06-24
06:30 Vilkikų čempionatas. Jordanija
07:30 Sveikatos kodas
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnų Čempionų lyga Graikijoje
10:00 Pavariau (18)
10:30 Mano siaubūnėlis (2)
11:30 Gamtos stebuklas. Našlaičiai (2)
12:35 Ekstrasensų mūšis (5)
15:00 Lietuvos plento dviračių čempionatas
18:00 Nusikaltimų miestas (5)
18:30 Detektyvų istorijos (5)
19:30 Daktaras Richteris (23)
20:40 Daktaras Richteris (24)
21:45 Juodasis sąrašas (8)
22:45 Išbandymų diena (11)
23:45 Ekstrasensų mūšis (5)
02:10 Mirties motelis 2. Pirmasis kirtis
Poryt - 06-25
06:15 Viena už visus (137)
06:50 Viena už visus (138)
07:25 Prokurorų patikrinimas (468)
08:35 44-as skyrius (91)
09:35 Tokia tarnyba (63)
10:30 Kobra 11 (15)
11:35 Mirtinas ginklas (3)
12:35 Stoties policija (15)
13:35 Prokurorų patikrinimas (469)
14:50 44-as skyrius (92)
15:55 Tokia tarnyba (64)
16:50 Kobra 11 (16)
17:55 Mirtinas ginklas (4)
18:55 Stoties policija (16)
20:00 Info diena
20:25 Nusikaltimų miestas (6)
21:00 Žemė - nauja pradžia
22:55 Angelai ir Demonai
01:30 Juodasis sąrašas (8)
02:15 Išbandymų diena (11)
An - 06-26
06:15 Viena už visus (139)
06:50 Viena už visus (140)
07:25 Prokurorų patikrinimas (469)
08:35 44-as skyrius (92)
09:35 Tokia tarnyba (64)
10:30 Kobra 11 (16)
11:35 Mirtinas ginklas (4)
12:35 Stoties policija (16)
13:35 Prokurorų patikrinimas (470)
14:50 44-as skyrius (93)
15:50 Teisingumo agentai (1)
16:50 Kobra 11 (17)
17:55 Mirtinas ginklas (5)
18:55 Stoties policija (17)
20:00 Info diena
20:25 Nusikaltimų miestas (7)
21:00 "Delta" būrys
23:40 Žemė - nauja pradžia
01:30 Įkaitai (10)
02:15 Detektyvų istorijos (4)