| PBK

11:00 „Gyvenk sveikai!“
12:00 Naujienos (su subtitrais)
12:15 Vyriška/Moteriška
13:10 Naujienos (su subtitrais)
13:40 Mados nuosprendis
14:35 Susituokime
15:40 Vakaro naujienos (su subtitrais)
16:00 Vyriška/Moteriška
16:55 Iš tiesų
17:55 Tegul kalba
19:00 Komedija „Jei tik, tai tik“
21:00 „Laikas“
21:35 „Balsas. Vaikai“. Naujas sezonas"
23:30 Vakaras su Urgantu
00:20 Komedija. „Eglutės 1914“
02:00 Informacinė žinių laida "EURONEWS“
02:25 Vaidybinis filmas „Bajorų lizdas“
04:10 Mados nuosprendis

| REN Lietuva

09:45 „Šeimos dramos“
11:30 „Rusiškas vairavimas“
11:45 „Pati naudingiausia programa“
12:35 „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“
14:15 „Keista byla“
15:05 „Čapman paslaptys“
16:00 Serialas „Pagunda“
17:35 „Kosminių istorijų diena“
18:25 „Tinkama priemonė“
19:25 „Šeimos dramos“
21:25 „Čapman paslaptys“
23:15 „Žiūrėti visiems!“
00:05 Serialas „Enigma“
01:45 „Žiūrėti visiems!“

| RTVi

09:30 Сквозной эфир (12+)
. Развлекательные.
12:30 Сквозной эфир. Гость (12+)
12:50 Сквозной эфир (12+)
13:45 Мультфильмы (12+)
14:20 Вангелия (3-я серия) (12+)
15:20 Исаев (13-я серия) (16+)
16:10 Исаев (14-я серия) (16+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Сквозной эфир. Live (12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Сквозной эфир. Live (12+)
19:00 Новости (12+)
19:15 Сквозной эфир. Live (12+)
20:00 Новости (12+)
20:15 Сквозной эфир. Live (12+)
21:00 Новости (12+)
22:00 Исаев (15-я серия) (16+)
22:55 Исаев (16-я серия) (16+)
23:55 Особое мнение (12+)
01:25 Сквозной эфир (12+)
02:00 Новости (12+)
02:30 Сквозной эфир (12+)

| STS-CTC

11:00 Kadetai
CTC užsakymu, 2006 m.
12:00 Tėvelio dukrytės
12:30 Tėvelio dukrytės
13:00 Tėvelio dukrytės
13:30 Tėvelio dukrytės
14:00 Супермамочка
15:00 ЛОНДОНГРАД
16:00 Lavrovos metodas
17:00 Lavrovos metodas
18:00 Jaunųjų lyga
19:00 Uralskie pelmeni
19:30 Uralskie pelmeni
20:00 Virtuvė
20:30 Virtuvė
21:00 Jaunųjų lyga
22:00 Uralskie pelmeni
22:30 Uralskie pelmeni
23:00 Lavrovos metodas
00:00 Lavrovos metodas
01:00 Супермамочка
01:50 ЛОНДОНГРАД
02:35 Istorijos detaliai
03:00 Istorijos detaliai
03:25 Infomanija
03:50 Infomanija
04:10 6 kadrai
04:35 6 kadrai
04:55 6 kadrai