| LRT TELEVIZIJA

05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Šok su žvaigžde. Ved. Gabrielė Martirosian ir Vytautas Rumšas. Tiesioginė transliacija. (kart.)
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
16:30 Pagalbos šauksmas (Notruf Hafenkante)
17:15 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Lietuva Europoje. Ved. prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Virš vandens (Over Water)
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 80 s. (kart.
00:30 Didingas gamtos grožis. Mūsų nacionaliniai parkai (The Great Outdoors: Our National Parks)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija. Lietuva Europoje. Ved. prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota, kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:35 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Pažintinė programa. (kart.)
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Programa, skirta eismo saugumui. Ved. Valdas Vilūnas. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

05:35 Programos pabaiga
06:00 Balta - meilės spalva (274)
06:30 Balta - meilės spalva (275)
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės (46)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (83)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (84)
10:05 Rimti reikalai 3 (49)
10:40 Rimti reikalai 3 (50)
11:10 Keičiu žmoną (2)
12:10 Būrėja (52)
12:45 Būrėja (53)
13:20 Turtuolė varguolė (16)
14:30 Uždraustas vaisius (196)
15:30 Raudonas kambarys (13)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės (47)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Buvusioji
00:35 Sūnus paklydėlis (6)
01:35 Sutramdyti žirgai
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (83)
04:15 Volkeris, Teksaso reindžeris (84)
05:00 Programos pabaiga

| TV3

05:25 Moderni šeima 9/6s.
05:50 Moderni šeima 9/7s.
06:15 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/414s.
06:40 Didvyrių draugužiai 37
07:05 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 1/114s.
07:35 Pasaulis pagal moteris 11/13s. (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3616
09:45 Mama visam gyvenimui
11:45 Midsomerio žmogžudystės 9/907s.
12:40 Kenoloto 871
12:42 Midsomerio žmogžudystės 9/907s.
14:00 Šeimynėlė 2/6s.
14:30 Šeimynėlė 2/7s.
15:00 Simpsonai 20/10s.
15:30 Simpsonai 20/11s.
16:00 TV3 žinios 237
16:25 TV3 orai 237
16:30 TV Pagalba 16/65s.
17:20 Kenoloto 872
17:22 TV Pagalba 16/65s.
18:30 TV3 žinios 334
19:20 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 334
19:30 Prieš srovę 19/13s.
20:30 Gaujų karai. Karveliai 3/12s.
21:30 TV3 vakaro žinios 190
22:20 TV3 sportas 1
22:27 TV3 orai 190
22:30 Rizikinga erzinti diedukus
22:45 Jėga ir Kenoloto 450
22:48 Rizikinga erzinti diedukus
00:50 Franklinas ir Bešas 2/4s.
01:50 Havajai 5.0 7/1s.
02:50 Havajai 5.0 7/2s.
03:50 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/32s.
04:20 Tai – mes 2/3s.
05:15 Moderni šeima 9/8s.
05:40 Moderni šeima 9/9s.

| BTV

06:05 CSI. Majamis (19)
07:05 Mano virtuvė geriausia (37)
08:35 Teisingumo agentai (26)
09:40 Pėdsakas (125)
10:35 Šuo (1)
11:35 Sekliai (10)
12:35 CSI. Majamis (20)
13:30 Mano virtuvė geriausia (38)
14:50 Teisingumo agentai (27)
16:00 Pėdsakas (126)
17:00 Info diena
17:30 Sekliai (1)
18:25 Šuo (3)
19:30 Greitojo reagavimo būrys (13)
20:30 Pričiupom! (2)
21:00 Nenugalimieji. Narsos įstatymas
23:15 Taikos kaina
01:00 Būk ekstremalas (35)
01:30 Būk ekstremalas (36)
02:00 Greitojo reagavimo būrys (13)
02:55 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau