| LRT TELEVIZIJA

06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
13:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis" (kart.)
13:30 Langas į valdžią
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
16:30 Pagalbos šauksmas (Notruf Hafenkante)
17:15 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Virš vandens (Over Water)
23:50 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 79 s. (kart.
00:35 Didingas gamtos grožis. Mūsų nacionaliniai parkai (The Great Outdoors: Our National Parks)
01:05 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas. Diskusijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:35 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:05 Savaitė. Visuomenės aktualijų programa. Ved. Nemira Pumprickaitė. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

05:45 Programos pabaiga
06:00 Balta - meilės spalva (272)
06:30 Balta - meilės spalva (273)
07:00 Nuo... Iki...
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (81)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (82)
10:05 Rimti reikalai 3 (47)
10:40 Rimti reikalai 3 (48)
11:10 Keičiu žmoną (14)
12:10 Būrėja (50)
12:45 Būrėja (51)
13:20 Turtuolė varguolė (15)
14:30 Uždraustas vaisius (195)
15:30 Raudonas kambarys (12)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės (46)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Sutramdyti žirgai
00:35 Sūnus paklydėlis (5)
01:35 Nuostabioji moteris
04:05 Volkeris, Teksaso reindžeris (81)
04:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (82)
05:35 Programos pabaiga

| TV3

05:25 Moderni šeima 9/5s.
06:00 Šeimynėlė 2/2s. (kart.)
06:15 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/413s.
06:40 Didvyrių draugužiai 36
07:05 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 1/113s.
07:35 Svajonių sodai 13 (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3615
09:45 Brangusis Svenai
11:45 Midsomerio žmogžudystės 9/906s.
12:40 Kenoloto 869
12:42 Midsomerio žmogžudystės 9/906s.
14:00 Šeimynėlė 2/4s.
14:30 Šeimynėlė 2/5s.
15:00 Simpsonai 20/8s.
15:30 Simpsonai 20/9s.
16:00 TV3 žinios 236
16:25 TV3 orai 236
16:30 TV Pagalba 16/64s.
17:20 Kenoloto 870
17:22 TV Pagalba 16/64s.
18:00 Pasaulio vyrų krepšinio čempionato atrankos rungtynės. Čekija – Lietuva
20:00 Karštai su tv3.lt 2/13s.
20:30 Gaujų karai. Karveliai 3/11s.
21:30 TV3 vakaro žinios 189
22:20 TV3 sportas 1
22:27 TV3 orai 189
22:30 Paskutiniai riteriai
22:45 Jėga ir Kenoloto 449
22:48 Paskutiniai riteriai
01:00 Franklinas ir Bešas 2/3s.
02:00 Havajai 5.0 6/24s.
03:00 Havajai 5.0 6/25s.
04:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/31s.
04:30 Tai – mes 2/2s.
05:25 Moderni šeima 9/6s.
05:50 Moderni šeima 9/7s.

| BTV

06:20 CSI. Majamis (18)
07:15 Mano virtuvė geriausia (36)
08:35 Teisingumo agentai (25)
09:40 Pėdsakas (124)
10:35 Lūšys ir aš (2)
11:35 Sekliai (9)
12:35 CSI. Majamis (19)
13:30 Mano virtuvė geriausia (37)
14:55 Teisingumo agentai (26)
16:00 Pėdsakas (125)
17:00 Info diena
17:30 Sekliai (10)
18:25 Šuo (2)
19:30 Greitojo reagavimo būrys (12)
20:30 Pričiupom! (1)
21:00 Taikos kaina
22:45 Mirtinas ginklas (14)
23:45 Kondoras (7)
00:50 Narkotikų prekeiviai (4)
02:00 Atsarginis prezidentas (11)
02:55 Atsarginis prezidentas (12)
03:50 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau