| LRT TELEVIZIJA

05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/37 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Sportas. Orai.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Sportas. Orai.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Sportas. Orai.
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka. Kriminalinis serialas. JAV
09:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 77 s.
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 314 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (kart.)
13:00 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
16:30 Pagalbos šauksmas (Notruf Hafenkante). Detektyvinis serialas. 2011 m. Vokietija. N-7. 5/13 s.
17:15 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/38 s.
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Svarbi valanda. Aktualijų programa. Ved
19:30 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Virš vandens (Over Water). TV serialas. 2018 m. Rež. Inti Calfat, Dirk Verheye ir kt. Belgija. N-14. 8 s.
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 77 s. (kart.
00:30 Didingas gamtos grožis. Mūsų nacionaliniai parkai (The Great Outdoors: Our National Parks). Dokumentinis serialas. Vokietija. 2017 m. 4 d. Būtinybė išsaugoti...
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė. Publicistinė programa. Ved. Giedrius Drukteinis. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. (subtitruota, kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:35 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:05 Klauskite daktaro. Programa apie sveikatą. Ved. Jurgita Plisienė, Alvydas Unikauskas, Liepa Norkevičienė. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/38 s. (kart.

| LNK

05:15 Programos pabaiga
06:00 Balta - meilės spalva (268)
06:30 Balta - meilės spalva (269)
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės (44)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (77)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (78)
10:05 Rimti reikalai 3 (43)
10:40 Rimti reikalai 3 (44)
11:10 Keičiu žmoną (12)
12:10 Būrėja (46)
12:45 Būrėja (47)
13:20 Turtuolė varguolė (13)
14:30 Uždraustas vaisius (193)
15:30 Raudonas kambarys (10)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Monikai reikia meilės (45)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Žavusis žudikas Tedas Bandis
00:45 Sūnus paklydėlis (4)
01:45 Gernika
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (77)
04:35 Alchemija
05:05 RETROSPEKTYVA
05:35 Programos pabaiga

| TV3

05:20 Moderni šeima 8/18s.
05:45 Moderni šeima 8/19s.
06:15 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/411s.
06:40 Didvyrių draugužiai 34
07:05 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 1/111s.
07:35 Gero vakaro šou 9/13s. (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3613
09:45 Tobula nuotaka. Vestuvių varpai
11:45 Midsomerio žmogžudystės 9/904s.
12:40 Kenoloto 861
12:42 Midsomerio žmogžudystės 9/904s.
14:00 Šeimų karai 1/20s.
14:30 Šeimynėlė 2/1s.
15:00 Simpsonai 20/4s.
15:30 Simpsonai 20/5s.
16:00 TV3 žinios 234
16:25 TV3 orai 234
16:30 TV Pagalba 16/62s.
17:20 Kenoloto 862
17:22 TV Pagalba 16/62s.
18:30 TV3 žinios 329
19:20 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 329
19:30 Farai 15/13s.
20:30 Gaujų karai. Karveliai 3/10s.
21:30 TV3 vakaro žinios 188
22:20 TV3 sportas 1
22:27 TV3 orai 188
22:30 Informatorius
22:45 Jėga ir Kenoloto 445
22:48 Informatorius
00:50 Franklinas ir Bešas 2/2s.
01:50 Havajai 5.0 6/21s.
02:50 Havajai 5.0 6/22s.
03:50 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/30s.
04:20 Tai – mes 2/1s.
05:15 Moderni šeima 8/20s.
05:40 Moderni šeima 8/21s.

| BTV

06:20 CSI. Majamis (16)
07:15 Mano virtuvė geriausia (34)
08:35 Teisingumo agentai (23)
09:40 Pėdsakas (122)
10:35 Apuokas (39)
11:35 Sekliai (7)
12:35 CSI. Majamis (17)
13:30 Mano virtuvė geriausia (35)
14:50 Teisingumo agentai (24)
16:00 Pėdsakas (123)
17:00 Info diena
17:30 Sekliai (8)
18:30 Apuokas (40)
19:30 Greitojo reagavimo būrys (11)
20:30 Pričiupom! (11)
21:00 Rokis 5
23:10 Operacija "Kardžuvė"
01:15 Būk ekstremalas (31)
01:45 Būk ekstremalas (32)
02:15 Greitojo reagavimo būrys (11)
03:00 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau