| LRT TELEVIZIJA

05:05 Kūrybingumo mokykla. Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/36 s. (kart.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios. Sportas. Orai.
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios. Sportas. Orai.
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios. Sportas. Orai.
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka. Kriminalinis serialas. JAV
09:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 76 s.
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger). Serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 313 s.
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Lietuva Europoje. Ved. prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota, kart.)
13:00 Daiktų istorijos. Istorinė publicistika. Ved. Saulius Pilinkus. (subtitruota, kart.)
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
16:30 Pagalbos šauksmas (Notruf Hafenkante). Detektyvinis serialas. 2011 m. Vokietija. N-7. 5/12 s.
17:15 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/37 s.
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius
18:30 Svarbi valanda. Aktualijų programa. Ved
19:30 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba. Tiesioginė diskusijų programa. Ved
22:30 Dviračio žinios. Humoro programa.
23:00 Premjera. Virš vandens (Over Water). TV serialas. 2018 m. Rež. Inti Calfat, Dirk Verheye ir kt. Belgija. N-14. 7 s.
23:45 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 76 s. (kart.
00:30 Didingas gamtos grožis. Mūsų nacionaliniai parkai (The Great Outdoors: Our National Parks). Dokumentinis serialas. Vokietija. 2017 m. 3 d. Niufaundlando laukinis...
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pasaulio puodai. Kulinarinių kelionių programa. Ved. Vytaras Radzevičius. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba. Tiesioginė diskusijų programa. Ved. Rasa Tapinienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:35 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore). Serialas. Italija. 2020 m. N-7. 5/37 s. (kart.

| LNK

05:45 Programos pabaiga
06:00 Balta - meilės spalva (266)
06:30 Balta - meilės spalva (267)
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės (43)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (75)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (76)
10:05 Rimti reikalai 3 (41)
10:40 Rimti reikalai 3 (42)
11:10 Keičiu žmoną (11)
12:10 Būrėja (44)
12:45 Būrėja (45)
13:20 Turtuolė varguolė (12)
14:30 Uždraustas vaisius (192)
15:30 Raudonas kambarys (9)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir Džiugo šou
21:00 Monikai reikia meilės (44)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Gernika
00:45 Sūnus paklydėlis (3)
01:45 Tarp žvaigždžių
04:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (75)
05:15 Programos pabaiga

| TV3

05:40 Moderni šeima 8/17s.
06:15 Transformeriai. Maskuotės meistrai 4/410s.
06:40 Didvyrių draugužiai 33
07:05 Kung fu panda. Meistrų paslaptys 1/110s.
07:35 Prieš srovę 19/12s. (kart.)
08:35 Meilės sūkuryje 3612
09:45 Tobula nuotaka
11:45 Midsomerio žmogžudystės 9/903s.
12:40 Kenoloto 859
12:42 Midsomerio žmogžudystės 9/903s.
14:00 Šeimų karai 1/18s.
14:30 Šeimų karai 1/19s.
15:00 Simpsonai 20/2s.
15:30 Simpsonai 20/3s.
16:00 TV3 žinios 233
16:25 TV3 orai 233
16:30 TV Pagalba 16/61s.
17:20 Kenoloto 860
17:22 TV Pagalba 16/61s.
18:30 TV3 žinios 328
19:20 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 328
19:30 Gero vakaro šou 9/13s.
20:30 Gaujų karai. Karveliai 3/9s.
21:30 TV3 vakaro žinios 187
22:20 TV3 sportas 1
22:27 TV3 orai 187
22:30 Šešios kulkos
22:45 Vikinglotto 47
22:50 Šešios kulkos
23:15 Jėga ir Kenoloto 444
23:18 Šešios kulkos
00:55 Franklinas ir Bešas 2/1s.
01:55 Havajai 5.0 6/19s.
02:55 Havajai 5.0 6/20s.
03:55 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/29s.
04:25 Tai – mes 1/18s.
05:20 Moderni šeima 8/18s.
05:45 Moderni šeima 8/19s.

| BTV

06:05 CSI. Majamis (15)
07:05 Mano virtuvė geriausia (33)
08:35 Teisingumo agentai (22)
09:40 Pėdsakas (121)
10:35 Apuokas (38)
11:35 Sekliai (6)
12:35 CSI. Majamis (16)
13:30 Mano virtuvė geriausia (34)
14:50 Teisingumo agentai (23)
16:00 Pėdsakas (122)
17:00 Info diena
17:30 Sekliai (7)
18:30 Apuokas (39)
19:30 Greitojo reagavimo būrys (10)
20:30 Pričiupom! (20)
21:00 Operacija "Kardžuvė"
23:05 Mobilusis
01:00 Būk ekstremalas (29)
01:30 Būk ekstremalas (30)
02:00 Greitojo reagavimo būrys (10)
02:45 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau