| LRT TELEVIZIJA

05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
09:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Laisvės banga
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
16:30 Premjera. Kalnų daktaras (Der Bergdoktor)
17:15 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė. Kulinarinė pokalbių programa. Ved. Beata Nicholson. (subtitruota)
20:15 Eurolygos krepšinio turnyras. Stambulo „Anadolu Efes" – Kauno „Žalgiris"
22:30 Auksinis protas
23:55 Robinas Hudas (Robin Hood). Istorinis nuotykių filmas.2010 m. Rež. Ridley Scott. Vaid. Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow, Matthew Macfadyen, William Hurt....
02:10 Užgrobimas Šiaurės jūroje (Ffolkes)
03:50 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
04:20 Išpažinimai. Programa apie dvasinius ieškojimus. Ved. Viktorija Urbonaitė, Donatas Puslys. (kart.)
04:45 Šventadienio mintys. Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė. (kart.)
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

05:05 RETROSPEKTYVA
05:35 Programos pabaiga
06:00 Balta - meilės spalva (234)
06:30 Balta - meilės spalva (235)
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės (32)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (43)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (44)
10:05 Rimti reikalai 3 (9)
10:40 Rimti reikalai 3 (10)
11:10 Keičiu žmoną (7)
12:10 Būrėja (12)
12:45 Būrėja (13)
13:20 Turtuolė varguolė (16)
14:30 Uždraustas vaisius (176)
15:30 Stebuklas (105)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SAVAITĖS HITAS Slaptas keleivis
23:10 Vienveidis
00:55 Pinigų monstras
02:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (43)
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (44)
04:35 Programos pabaiga

| TV3

05:20 Moderni šeima 6/7s.
06:15 Transformeriai. Kibernetinė Visata 3/9s.
06:25 Transformeriai. Kibernetinė Visata 3/10s.
06:40 Didvyrių draugužiai 15
07:05 Madagaskaro pingvinai 2/231s.
07:35 Farai 15/9s.
08:35 Meilės sūkuryje 3596
09:45 Patvirtinta bučiniu
11:45 Midsomerio žmogžudystės 19/1s.
12:40 Kenoloto 807
12:42 Midsomerio žmogžudystės 19/1s.
14:00 Gyvenimo išdaigos 5/7s.
14:30 Gyvenimo išdaigos 5/8s.
15:00 Simpsonai 18/12s.
15:30 Simpsonai 18/13s.
16:00 TV3 žinios 215
16:25 TV3 orai 215
16:30 TV Pagalba 16/45s.
17:20 Kenoloto 808
17:22 TV Pagalba 16/45s.
18:30 TV3 žinios 302
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 302
19:30 Ledynmetis
21:10 Žemė - nauja pradžia
22:45 Jėga ir Kenoloto 418
22:48 Žemė - nauja pradžia
23:10 Vienas šūvis. Dvi kulkos
01:35 Sekluma (kart.)
03:15 Žmogžudystė Rytų eksprese (kart.)
05:25 Moderni šeima 6/8s.

| BTV

06:00 CSI. Majamis (23)
07:00 Mano virtuvė geriausia (17)
08:15 Teisingumo agentai (6)
09:20 Pėdsakas (105)
10:15 Apuokas (24)
11:15 Jūrų pėstininkai (12)
12:10 CSI. Majamis (24)
13:10 Mano virtuvė geriausia (18)
14:50 Teisingumo agentai (7)
16:00 Pėdsakas (106)
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai (13)
18:30 Apuokas (25)
19:30 Amerikietiškos imtynės (41)
20:30 Amerikietiškos imtynės (41)
21:30 Jūrų pėstininkas 6. Atkakli kova
23:10 Rokis
01:35 Būk ekstremalas (1)
02:05 Būk ekstremalas (2)
02:35 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau