| LRT TELEVIZIJA

05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka (Law and Order)
09:40 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
10:30 Tarnauti ir ginti (Servir y proteger)
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas
12:00 Šok su žvaigžde. Ved. Gabrielė Martirosian ir Vytautas Rumšas. Tiesioginė transliacija. (kart.)
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.)
16:30 Premjera. Kalnų daktaras (Der Bergdoktor)
17:15 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore)
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota)
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Nacionalinė ekspedicija. Lietuva Europoje. Ved. prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota)
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Vokietija 89 (Deutschland '89)
23:55 Komisaras Reksas (Kommissar Rex). Detektyvinis serialas. Vokietija, Austrija. Pradėtas 1994 m. N-7. 57 s. (kart.
00:45 Kelionių atvirukai (Invitation au voyage)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai. Socialinė dokumentika. (subtitruota, kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija. Lietuva Europoje. Ved. prof. Alfredas Bumblauskas. (subtitruota, kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:35 Dviračio žinios. Humoro programa. (kart.)
04:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Pažintinė programa. (kart.)
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Programa, skirta eismo saugumui. Ved. Valdas Vilūnas. (kart.)
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus (Il paradiso delle signore)

| LNK

05:35 Programos pabaiga
06:00 Balta - meilės spalva (228)
06:30 Balta - meilės spalva (229)
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės (29)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (37)
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (38)
10:05 Rimti reikalai 3 (3)
10:40 Rimti reikalai 3 (4)
11:10 Keičiu žmoną (4)
12:10 Būrėja (6)
12:45 Būrėja (7)
13:20 Turtuolė varguolė (13)
14:30 Uždraustas vaisius (173)
15:30 Stebuklas (102)
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės (30)
21:30 Žinios
22:20 Sportas
22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Vaizdo registratorius
00:25 Juodasis sąrašas (10)
01:25 Ponas "Nelaimingas atsitikimas"
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris (37)
04:25 Volkeris, Teksaso reindžeris (38)
05:15 Programos pabaiga

| TV3

05:25 Moderni šeima 6/1s.
06:15 Transformeriai. Kibernetinė Visata 3/3s.
06:25 Transformeriai. Kibernetinė Visata 3/4s.
06:40 Didvyrių draugužiai 12
07:05 Madagaskaro pingvinai 2/228s.
07:35 Karštai su tv3.lt 2/9s.
08:35 Meilės sūkuryje 3593
09:45 Meilė Krištolo įlankoje
11:45 Midsomerio žmogžudystės 18/4s.
12:40 Kenoloto 801
12:42 Midsomerio žmogžudystės 18/4s.
14:00 Gyvenimo išdaigos 5/1s.
14:30 Gyvenimo išdaigos 5/2s.
15:00 Simpsonai 18/6s.
15:30 Simpsonai 18/7s.
16:00 TV3 žinios 212
16:25 TV3 orai 212
16:30 TV Pagalba 16/42s.
17:20 Kenoloto 802
17:22 TV Pagalba 16/42s.
18:30 TV3 žinios 299
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 299
19:30 Prieš srovę 19/9s.
20:30 Moterys meluoja geriau 14/34s.
21:30 TV3 vakaro žinios 170
22:22 TV3 sportas 1
22:27 TV3 orai 170
22:30 Komando
22:45 Jėga ir Kenoloto 415
22:48 Komando
00:20 Palaidūnas 1/8s.
01:25 Havajai 5.0 4/413s.
02:25 Havajai 5.0 4/414s.
03:25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 29/5s.
03:50 Tai – mes 1/1s.
04:50 Moderni šeima 6/2s.
05:15 Moderni šeima 6/3s.

| BTV

06:15 CSI. Majamis (20)
07:15 Mano virtuvė geriausia (14)
08:35 Teisingumo agentai (3)
09:40 Pėdsakas (102)
10:35 Apuokas (21)
11:35 Jūrų pėstininkai (9)
12:35 CSI. Majamis (21)
13:30 Mano virtuvė geriausia (15)
14:50 Teisingumo agentai (4)
16:00 Pėdsakas (103)
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai (10)
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. Neptūnas - Dzūkija
21:00 Detonatorius
22:55 Terminatorius. Išsigelbėjimas
01:10 Ekstremalūs išbandymai (14)
01:40 Ekstremalūs išbandymai (15)
02:10 Programos pabaiga

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau